Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Radio AWL

Fjernbetjening af flash, der leveres via radiosignaler fra en WR-R10 tilsluttet kameraet, kaldes "radio Advanced Wireless Lighting" eller "radio AWL ". Radio AWL er tilgængelig med SB-5000 flashenheder.

Etablering af en trådløs forbindelse

Før du bruger radio AWL , skal du oprette en trådløs forbindelse mellem WR-R10 og de eksterne flashenheder.

WR-R10 trådløs fjernbetjening

Sørg for at opdatere firmwaren til den valgfrie WR-R10 trådløs fjernbetjening til version 3.0 eller nyere, før du bruger radio AWL . Se Nikon websted for dit område for at få oplysninger om firmwareopdateringer.

 1. C : Tilslut WR-R10 .

  For mere information, se dokumentationen, der følger med WR-R10 .

 2. C : Vælg [ Radio AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen.

 3. C : Vælg en kanal til WR-R10 .

  Indstil WR-R10 kanalvælgeren til den ønskede kanal.

 4. C : Vælg en forbindelsestilstand til WR-R10 .

  Vælg [ Wireless remote (WR) options ] > [ Link mode ] i kameraets opsætningsmenu, og vælg mellem følgende muligheder:

  Mulighed Beskrivelse
  [ Parring ]

  Kameraet forbinder kun til enheder, som det tidligere er blevet parret med.

  • Da kameraet ikke kommunikerer med enheder, som det ikke er blevet parret med, kan denne mulighed bruges til at forhindre signalinterferens fra andre enheder i nærheden.
  • Da hver enhed skal parres separat, anbefales PIN-kode, når der oprettes forbindelse til et stort antal enheder.
  [ PIN ]

  Kommunikation deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode.

  • Denne mulighed er et godt valg til fotografering med et stort antal eksterne enheder.
  • Hvis der er flere kameraer til stede, som deler den samme PIN-kode, vil flashenhederne være under den eneste kontrol af det kamera, der forbinder først, hvilket forhindrer alle andre kameraer i at oprette forbindelse (LED'erne på WR-R10 -enhederne, der er tilsluttet de berørte kameraer, vil blinke ).
 5. f : Opret en trådløs forbindelse mellem WR-R10 og de eksterne flashenheder.

  • Indstil fjernbetjeningerne til radio AWL fjernbetjeningstilstand.
  • Indstil fjernbetjeningsenhederne til den kanal, du valgte til WR-R10 i trin 3.
  • Par hver af fjernbetjeningsenhederne med WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i trin 4:

   • [ Parring ]: Start parring på fjernbetjeningen og tryk på WR-R10 parringsknappen. Parringen er fuldført, når LINK-lamperne på WR-R10 og flashenheden blinker orange og grønt. Når en forbindelse er etableret, lyser LINK-lampen på fjernflashenheden grønt.
   • [ PIN ]: Brug kontrollerne på den fjernbetjente flashenhed til at indtaste den PIN-kode, du valgte i det foregående trin. Parringen begynder, når PIN-koden indtastes. Når en forbindelse er etableret, lyser LINK-lampen på fjernflashenheden grønt.
 6. f : Gentag trin 5 for de resterende fjernenheder.

 7. f : Bekræft, at de blitzklare lys for alle flashenheder lyser.

  I radio AWL lyser flash-klar-indikatoren i kameraets optagelses- eller flashinformationsdisplay, når alle flashenheder er klar.

Liste over eksterne flash-enheder

For at se de flashenheder, der i øjeblikket styres ved hjælp af radio AWL , skal du vælge [ Flash control ] > [ Radio remote flash info ] i kameraets fotooptagelsesmenu.

 • Identifikationen (navnet på fjernflashenheden) for hver enhed kan ændres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

  1. Tilsluttet flashenhed
  2. Gruppe
  3. Flash-klar indikator

Genopretter forbindelse

Så længe kanalen, linktilstanden og andre indstillinger forbliver de samme, vil WR-R10 automatisk oprette forbindelse til tidligere parrede flashenheder, når du vælger fjerntilstand, og trin 3-6 kan udelades. Flashenhedens LINK-lampe lyser grønt, når der er oprettet forbindelse.

Fjernfotografering med flash

Indstillingerne justeres ved hjælp af [ Flash control ] > [ Remote flash control ] i fotooptagelsesmenuen. Vælg en fjernbetjent flashstyringstilstand, og tag billeder som beskrevet nedenfor.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt, hvis du ønsker at justere indstillingerne separat for flashenhederne i hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeflash ] for [ Flashstyring ] > [ Fjernflashstyring ].

 2. C : Fremhæv [ Group flash options ] i [ Flash control ] displayet , og tryk på 2 .

 3. C : Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau.

  • Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau for flashenhederne i hver gruppe.

  • Følgende muligheder er tilgængelige:

   Mulighed Beskrivelse
   TTL i-TTL flash kontrol.
   q A Automatisk blænde. Kun tilgængelig med kompatible flashenheder.
   M Vælg blitzniveauet manuelt.
   –– (fra) Fjernenhederne affyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.
 4. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.
 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet, fremhæve [ c Test flash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 6. C : Tag billedet.

Hurtig trådløs kontrol

Vælg dette punkt for at kontrollere den relative balance mellem de fjernbetjente flashenheder i gruppe A og B og justere flasheffekten for gruppe C. Outputtet for gruppe C justeres manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Blitzkontrol ] > [ Fjernbetjening af blitz ].

 2. C : Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolindstillinger ] i [ Flashkontrol ]-displayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster indstillinger for hurtig trådløs kontrol.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Juster indstillinger for gruppe C:

   • Vælg [ M ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere enhederne i gruppe C.
   • Når [ M ] er valgt, vil enhederne i gruppe C udløses på den valgte udgang.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).
  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.
 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet, fremhæve [ c Test flash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 6. C : Tag billedet.

Gentagelse af fjernbetjening

Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].

 2. C : Fremhæv [ Remote repeating options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster indstillinger for fjerngentagelse.

  • Juster "output", "tider" og "frekvens".

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper.

   • Vælg [ ON ] for at aktivere den valgte gruppe, [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.
 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på i knappen i flashinfo-displayet, fremhæve [ c Test flash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 6. C : Tag billedet.

Tilføjelse af en skomonteret flashenhed

Radiostyrede flashenheder ( 0 Radio AWL ) kan kombineres med enhver af følgende flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000 : Inden du sætter flashenheden på, skal du indstille den til radiostyret masterflash-tilstand (et d ikon vises i øverste venstre hjørne af displayet) og vælge gruppe- eller fjernbetjent flashstyring. Når enheden er tilsluttet, kan indstillingerne justeres fra kameraets menuer eller ved hjælp af knapperne på SB-5000 . I tilfælde af kameramenuer skal du bruge de valgmuligheder, der er angivet under [ Gruppeblitzindstillinger ] > [ Masterflash ] eller under [ M ] i [ Remote repeating options ]-displayet.
 • SB-910 , SB-900 , SB-800 , SB-700 , SB-600 : Konfigurer blitzen til selvstændig brug. Brug knapperne på flashenheden til at justere flashindstillingerne.
 • SB-500 , SB-400 , SB-300 : Monter enheden på kameraet. Juster indstillinger ved hjælp af punktet [ Gruppeflashindstillinger ] > [ Masterflash ] i kameramenuerne.