Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Optisk AWL

Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en valgfri flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som en masterflash (optisk AWL ). For oplysninger om kompatible flashenheder, se "Funktioner tilgængelige med CLS -kompatible flashenheder" ( 0 funktioner tilgængelige med CLS -kompatible flashenheder ).

 • Hvis den pågældende flashenhed er en SB-5000 eller SB-500 , kan indstillingerne justeres fra kameraet. For mere information, se "Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500 " ( 0 Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500 ). Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
 • Indstillinger for andre flashenheder skal justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med den pågældende flashenhed.

Brug af optisk AWL med SB-5000 eller SB-500

Monter flashenheden på kameraets tilbehørssko. Vælg [ Optical AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen, og vælg en fjernflashstyringstilstand ( SB-500 understøtter kun [ Group flash ]). Vælg en fjernbetjent flashstyringstilstand, og tag billeder som beskrevet nedenfor.

SB-5000

Når en SB-5000 er monteret på kameraets tilbehørssko, kan indstillingerne for [ Flash control ] også ændres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt, hvis du ønsker at justere indstillingerne separat for flashenhederne i hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeflash ] for [ Flashstyring ] > [ Fjernflashstyring ].

 2. C : Fremhæv [ Group flash options ] i [ Flash control ] displayet , og tryk på 2 .

 3. C : Juster blitzeffekten, og vælg kanal og flashkontroltilstand.

  • Vælg flashstyringstilstand og blitzniveau for masterflashen og fjernflashenhederne i hver gruppe.

  • Følgende muligheder er tilgængelige:

   Mulighed Beskrivelse
   TTL i-TTL flash kontrol.
   q A Automatisk blænde. Kun tilgængelig med kompatible flashenheder.
   M Vælg blitzniveauet manuelt.
   –– (fra) Fjernenhederne affyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.
  • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterflashen skal bruge til optisk fjernflashstyring.
  • Hvis de fjernbetjente flashenheder inkluderer en SB-500 , skal du vælge kanal [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).
  • Hvis du bruger en SB-500 som hovedblitz, skal du vælge fra gruppe A og B.
  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.
 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen eller trykke på i knappen i flashinformationsdisplayet og vælge [ c Testflash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Hurtig trådløs kontrol (kun SB-5000 )

Vælg dette punkt for at kontrollere den relative balance mellem de fjernbetjente flashenheder i gruppe A og B og justere flasheffekten for gruppe C. Outputtet for gruppe C justeres manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Blitzkontrol ] > [ Fjernbetjening af blitz ].

 2. C : Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolindstillinger ] i [ Flashkontrol ]-displayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster indstillinger for hurtig trådløs kontrol.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Juster indstillinger for gruppe C:

   • Vælg [ M ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere enhederne i gruppe C.
   • Når [ M ] er valgt, vil enhederne i gruppe C udløses på den valgte udgang.

  • Vælg kanalen.

   • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterflashen skal bruge til optisk fjernflashstyring.
   • Hvis de fjernbetjente flashenheder inkluderer en SB-500 , skal du vælge kanal [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).
  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.
 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen eller trykke på i knappen i flashinformationsdisplayet og vælge [ c Testflash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Gentagelse af fjernbetjening (kun SB-5000 )

Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].

 2. C : Fremhæv [ Remote repeating options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .

 3. C : Juster indstillinger for fjerngentagelse.

  • Juster "output", "tider" og "frekvens".

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper.

   • Vælg [ ON ] for at aktivere den valgte gruppe, [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

  • Vælg kanalen.

   • For [ Channel ] skal du vælge den kanal (1–4), masterflashen skal bruge til optisk fjernflashstyring.
   • Hvis de eksterne flashenheder inkluderer en SB-500 , skal du vælge kanal [ 3 ].

 4. f : Vælg en kanal til de eksterne flashenheder.

  Indstil de fjernbetjente flashenheder til den kanal, der er valgt for [ Channel ] i trin 3.

 5. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).
  • Der er ingen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges. Det praktiske maksimum er dog tre pr. gruppe, da lyset fra de fjernbetjente flashenheder vil forstyrre ydeevnen, hvis der bruges flere flashenheder.
 6. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.
  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen eller trykke på i knappen i flashinformationsdisplayet og vælge [ c Testflash ], og trykke på J ( 0 i knappen ).
 7. C / f : Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Optisk AWL

 • Placer sensorvinduerne på fjernflashenhederne for at opfange lyset fra masterblitzen. Særlig forsigtighed er påkrævet, hvis masterflashen er monteret på et håndholdt kamera.
 • Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke trænger ind i kameralinsen (i [ TTL ]-tilstand) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder ([ q A ]-tilstand). Ellers kan lys fra flashenhederne forstyrre eksponeringen.
 • Selv hvis [ -- ] er valgt for [ Master flash ] > [ Mode ], kan master flashen udsende lav-intensitets timing flash. Disse blitz kan forekomme på billeder taget på kort afstand. Dette kan forhindres ved at vælge lav ISO-følsomhed eller små blænderåbninger (høje f-tal).
 • Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og se resultaterne på kameraets display.