Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Multieksponering

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Optag to til ti NEF ( RAW ) eksponeringer som et enkelt fotografi.

Mulighed Beskrivelse
[ Multieksponeringstilstand ]
 • [ Til (serier) ]: Tag en række flere eksponeringer. For at afslutte multieksponeringsfotografering skal du vælge [ Multiple exposure mode ] igen og vælge [ Off ].
 • [ Til (enkelt billede) ]: Opret én multieksponering.
 • [ Fra ]: Afslut fotografering med flere eksponeringer.
[ Antal skud ] Vælg antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi.
[ Overlejringstilstand ]
 • [ Tilføj ]: Eksponeringerne overlejres uden ændringer; gain justeres ikke.
 • [ Gennemsnit ]: Forstærkningen justeres, før eksponeringerne overlejres. Gevinsten for hver eksponering er lig med 1 divideret med det samlede antal eksponeringer. For eksempel, i et billede , der er lavet ved at kombinere to eksponeringer, vil forstærkningen for hver eksponering blive sat til 1/2 , mens forstærkningen på et foto , der kombinerer tre eksponeringer, vil være indstillet til 1/3 .
 • [ Lysere ]: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de lyseste.

 • [ Darken ]: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de mørkeste.

[ Gem individuelle billeder ( NEF ) ]
 • [ Til ]: Gem både multieksponeringen og de billeder, der udgør den; billederne gemmes i NEF ( RAW )-format.
 • [ Fra ]: Kassér de individuelle billeder, og gem kun multieksponeringen.
[ Overlay-optagelse ]
 • [ Til ]: Tidligere eksponeringer overlejres på visningen gennem objektivet. De tidligere eksponeringer hjælper med at sammensætte det næste billede.
 • [ Fra ]: Tidligere eksponeringer vises ikke, mens optagelsen er i gang.
[ Vælg første eksponering ( NEF ) ] Vælg den første eksponering blandt NEF ( RAW )-billederne på hukommelseskortet.

Oprettelse af en multipel eksponering

 1. Fremhæv [ Multiple exposure ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .

 2. Vælg en indstilling for [ Multieksponeringstilstand ].

  • Fremhæv [ Multieksponeringstilstand ], og tryk på 2 .
  • Fremhæv en multieksponeringstilstand med 1 eller 3 , og tryk på J .

  • Hvis [ Til (serie) ] eller [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vises et ikon i displayet.

 3. Vælg en værdi for [ Antal billeder ] (antal eksponeringer).

  • Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .
  • Vælg antallet af eksponeringer med 1 eller 3 , og tryk på J .

 4. Vælg en indstilling for [ Overlay mode ].

  • Fremhæv [ Overlay mode ] og tryk på 2 .
  • Fremhæv en indstilling ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på J .

 5. Vælg en indstilling for [ Gem individuelle billeder ( NEF ) ].

  • Fremhæv [ Gem individuelle billeder ( NEF ) ], og tryk på 2 .
  • Fremhæv en indstilling ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på J .
  • For at gemme både multieksponeringen og de billeder, der udgør den, skal du vælge [ Til ]; de individuelle billeder gemmes i NEF ( RAW )-format. Vælg [ Fra ] for kun at gemme multieksponeringen.

 6. Vælg en mulighed for [ Overlay-optagelse ].

  • Fremhæv [ Overlay shooting ] og tryk på 2 .
  • Fremhæv en indstilling ved hjælp af 1 eller 3 , og tryk på J .
  • Vælg [ Til ] for at overlejre tidligere eksponeringer på visningen gennem objektivet. Du kan bruge de tidligere eksponeringer som en guide, når du komponerer efterfølgende billeder.

 7. Vælg en indstilling for [ Vælg første eksponering ( NEF ) ].

  • For at vælge den første eksponering fra eksisterende NEF ( RAW )-billeder skal du fremhæve [ Vælg første eksponering ( NEF ) ] og trykke på 2 .
  • Kun billeder taget med [ Large ] valgt for [ Billedstørrelse ] > [ NEF ( RAW ) ] i fotooptagelsesmenuen vil være tilgængelige for valg.
  • Brug multivælgeren til at fremhæve det ønskede billede.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.
  • Efter at have fremhævet det ønskede billede, tryk på J .

 8. Begynd at skyde.

  • Tag det valgte antal billeder. Hvis du brugte [ Vælg første eksponering ( NEF ) ] til at vælge et eksisterende NEF ( RAW )-billede som den første eksponering i trin 7, starter optagelsen fra den anden eksponering.
  • Når du har taget det valgte antal billeder, vil billederne blive overlejret for at skabe en multieksponering. Flere eksponeringer optages i JPEG format uanset den valgte indstilling for billedkvalitet.
  • Hvis [ Til (serie) ] er valgt for [ Multieksponeringstilstand ], kan du fortsætte med at tage flere flere eksponeringer, indtil [ Fra ] er valgt.

  • Hvis [ Til (enkelt foto) ] er valgt, vil kameraet afslutte multieksponeringstilstand, når antallet af billeder valgt i trin 3 er taget.

i menuen

Billeder kan ses ved at trykke på K knappen, mens en multieksponering er i gang. Det seneste billede i den aktuelle multieksponering er angivet med et $ -ikon; ved at trykke på i knappen, når dette ikon er til stede, vises multieksponeringsmenuen i .

 • Fremhæv elementer, og tryk på J for at vælge.
 • Du kan også have mulighed for at bruge berøringskontroller efter at have trykket på i knappen.
Mulighed Beskrivelse
[ Se fremskridt ] Se en forhåndsvisning, der er oprettet ud fra de eksponeringer, der er optaget til det aktuelle punkt.
[ Gentag sidste eksponering ] Gentag den seneste eksponering.
[ Gem og afslut ] Opret en multipel eksponering fra eksponeringerne taget til det aktuelle punkt.
[ Kassér og afslut ]

Afslut uden at optage en multieksponering.

 • Hvis [ Til ] er valgt for [ Gem individuelle billeder ( NEF ) ], gemmes de individuelle eksponeringer separat.

Multieksponering

 • Hvis du bruger menuerne eller ser billeder på displayet, mens du optager en multieksponering, skal du huske, at optagelsen afsluttes, og multieksponeringen vil blive optaget, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 40 sekunder (eller i tilfælde af menuer, omkring 90 sekunder) . Den tid, der er til rådighed til at optage den næste eksponering, kan forlænges ved at vælge længere tid for brugerindstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Afspilning ] eller [ Menuer ].
 • Flere eksponeringer kan blive påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.
 • I kontinuerlige optagelsestilstande optager kameraet alle eksponeringer i en enkelt serie. Hvis [ Til (enkelt foto) ] er valgt, afsluttes multieksponeringsoptagelse, efter den første multieksponering er optaget. Hvis [ Til (serie) ] er valgt, vil der blive optaget en ekstra multieksponering, hver gang der trykkes på udløserknappen.
 • I selvudløsertilstand vælges intervallet mellem hvert billede i eksponeringen ved hjælp af brugerdefineret indstilling c2 [ Selvudløser ] > [ Interval mellem optagelser ]. Uanset den valgte værdi for indstillingen c2 [ Antal billeder ], vil optagelsen dog slutte efter det antal billeder, der er valgt for multieksponeringen.
 • Flere eksponeringer kan afsluttes, hvis indstillingerne ændres, mens optagelsen er i gang.
 • Optageindstillinger og fotooplysninger for fotografier med flere eksponeringer er dem, der gælder for den første eksponering.
 • Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet, mens en multieksponering er i gang.
 • Hukommelseskort kan ikke formateres, mens en multieksponering er i gang. Nogle menupunkter vil være nedtonede og utilgængelige.

Multipel eksponering: Begrænsninger

Multieksponering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • andre tilstande end P , S , A og M ,
 • filmoptagelse,
 • parentes,
 • HDR (højt dynamisk område),
 • interval-timer fotografering,
 • time-lapse filmoptagelse, og
 • fokus skift

Afslutning af flere eksponeringer

For at afslutte en multieksponering, før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, skal du vælge [ Fra ] for multieksponeringstilstand. En multieksponering vil blive oprettet ud fra de eksponeringer, der er blevet optaget til det punkt (hvis [ Gennemsnit ] er valgt for [ Overlay mode ], vil forstærkningen blive justeret for at afspejle antallet af eksponeringer, der faktisk er optaget).

Multieksponeringen afsluttes også, hvis:

 • standby-timeren udløber efter den første eksponering er blevet taget, eller
 • du trykker på K knappen efterfulgt af i knappen og vælger enten [ Save and exit ] eller [ Discard and exit ]