Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Indsættelse af hukommelseskort

Kameraet er udstyret med to hukommelseskortpladser: et slot, der tager et CFexpress- eller XQD -hukommelseskort ( q ) og et andet, der tager et SD-hukommelseskort ( w ), til i alt to kort, et af hver type.

 • Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner hukommelseskort.
 • Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det lige ind i åbningen, indtil det klikker på plads.

  • CFexpress og XQD hukommelseskort:

  • SD-hukommelseskort:

Fjernelse af hukommelseskort

Når du har bekræftet, at hukommelseskortets adgangslampe er slukket, skal du slukke for kameraet, åbne dækslet til hukommelseskortåbningen og trykke kortet ind for at skubbe det ud ( q ). Kortet kan derefter fjernes med hånden ( w ).

Antal tilbageværende eksponeringer

 • Når kameraet er tændt, viser optagedisplayet og kontrolpanelet antallet af billeder, der kan tages med de aktuelle indstillinger.
 • Når hukommelseskort er indsat i begge slots, og standardindstillingen—[ Overflow ]—er valgt for [ Sekundær slot funktion ], vil kameraet først optage billeder på kortet i den valgte slot ved hjælp af [ Primary slot selection ] (den primære slot) , skifter til kortet i det resterende slot (den sekundære slot), når kortet i den primære slot er fuldt.
 • Hvis der er isat to hukommelseskort, viser kameraet antallet af yderligere billeder, der kan optages på kortet i den primære slot. Når kortet i det primære slot er fuldt, viser displayet antallet af resterende eksponeringer på kortet i det sekundære slot.
 • Værdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede. For eksempel vises værdier mellem 1500 og 1599 som 1,5 k.

  Overvåge

  Søger

  Kontrolpanel

Hukommelseskort

 • Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskort fra kameraet.
 • Udfør ikke følgende handlinger under formatering, eller mens data optages, slettes eller kopieres til en computer eller anden enhed. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller kortet.

  • Fjern eller indsæt ikke hukommelseskort
  • Sluk ikke kameraet
  • Fjern ikke batteriet
  • Frakobl ikke AC-adaptere
 • Rør ikke ved kortterminalerne med fingrene eller metalgenstande.
 • Brug ikke overdreven kraft, når du håndterer hukommelseskort. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kortet.
 • Du må ikke bøje eller tabe hukommelseskort eller udsætte dem for stærke fysiske stød.
 • Udsæt ikke hukommelseskort for vand, varme eller direkte sollys.
 • Formater ikke hukommelseskort i en computer.

Hukommelseskort advarsel om høj temperatur

Som angivet på indersiden af dækslet til hukommelseskortåbningen, kan hukommelseskort, der er sat i kameraet, blive varme. Forsøg ikke at fjerne hukommelseskort, hvis der vises en advarsel om høj temperatur i optagedisplayet; vent i stedet på, at kameraet er afkølet, og advarslen forsvinder fra skærmen.

Intet hukommelseskort isat

Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, vises en "intet hukommelseskort"-indikator i optagedisplayet, og [–E–] vises på både kontrolpanelet og optagedisplayet.

Skrivebeskyttelseskontakten

 • SD-hukommelseskort er udstyret med en skrivebeskyttelseskontakt. Hvis kontakten skubbes til "lås"-positionen, beskyttes kortet skrivebeskyttet og beskytter de data, det indeholder.

 • En “ – – – ”-indikator og en [ Card ]-advarsel vises i optagedisplayet, når der indsættes et skrivebeskyttet kort.
 • Hvis du forsøger at udløse lukkeren, mens et skrivebeskyttet kort er isat, vil der blive vist en advarsel, og der vil ikke blive optaget noget billede. Lås hukommelseskortet op, før du forsøger at tage eller slette billeder.