Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Hvidbalance

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Juster hvidbalancen for at matche lyskildens farve. For mere information, se "Grundlæggende indstillinger" under "Hvidbalance" ( 0 Hvidbalance ) og " i menuen" under "Hvidbalance" ( 0 Hvidbalance ).

Hvidbalancemenuen: Finjustering

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv den ønskede indstilling, og tryk på 2 så ofte som nødvendigt for at få vist finjusteringsmuligheder.

  Se "Finjustering af forudindstillet L hvidbalance" ( 0 Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance ).

 2. Finjuster hvidbalancen.

  • Multivælgeren kan bruges til at flytte markøren op til seks trin fra midten af gitteret langs en af akserne A (gul)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta). Den valgte værdi vises til højre for gitteret.
  • A (rav)-B (blå) aksen svarer til farvetemperaturen og styres i trin på 0,5. En ændring på 1 svarer til cirka 5 mired.
  • G (grøn)-M (magenta)-aksen har effekter, der ligner farvekompensationsfiltre og styres i trin på 0,25. En ændring på 1 svarer til ca. 0,05 diffuse densitetsenheder.

 3. Gem ændringer.

  • Tryk på J for at gemme ændringer og forlade menuerne.
  • Hvis hvidbalancen er blevet finjusteret, vises en stjerne (“ U ”) i ikonet.

Finjustering af hvidbalance

Farverne på de finjusterende akser er relative, ikke absolutte. Valg af mere af en farve på en given akse resulterer ikke nødvendigvis i, at den farve vises på billeder. Hvis du f.eks. flytter markøren til B (blå), når en "varm" indstilling, såsom J [ Incandescent ] er valgt, vil billederne blive lidt "koldere", men de bliver faktisk ikke blå.

“Mired”

Værdier i mired beregnes ved at gange det omvendte af farvetemperaturen med 10 6 . Enhver given ændring i farvetemperatur giver en større forskel i farve ved lave farvetemperaturer end ved højere farvetemperaturer. For eksempel giver en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved 6000 K. Mired er et mål for farvetemperatur, der tager højde for en sådan variation, og som sådan er den enhed, der bruges i farvetemperaturkompensationsfiltre .

F.eks.: Ændring i farvetemperatur (i Kelvin): Værdi i mired

 • 4000 K – 3000 K = 1000 K: 83 mired
 • 7000 K – 6000 K = 1000 K: 24 mired

Hvidbalancemenuen: Valg af farvetemperatur

Vælg en farvetemperatur ved at indtaste værdier for akserne A (gul)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta).

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter K [ Vælg farvetemperatur ] og tryk på 2 .

 2. Vælg en farvetemperatur.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre på A–B (rav–blå) aksen. Du kan også fremhæve G–M (grøn–magenta) aksen.
  • Tryk på 1 eller 3 for at redigere det valgte element.

  A–B (rav-blå) akse

  G-M (grøn-magenta) akse

 3. Gem ændringer.

  • Tryk på J for at gemme ændringer og forlade menuerne.
  • Hvis en anden værdi end 0 er valgt for den grønne (G)-magenta (M) akse, vises en stjerne (" U ") i ikonet.

Valg af farve-temperatur

 • Brug ikke valg af farvetemperatur med fluorescerende lyskilder; brug i stedet I [ Fluorescent ] mulighed.
 • Når du bruger farvetemperaturvalg med andre lyskilder, skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi er passende.

Forudindstillet manuel: Kopiering af hvidbalance fra et fotografi

Hvidbalanceværdierne for eksisterende billeder kan kopieres til udvalgte forudindstillinger. For information om måling af nye værdier for forudindstillet manuel hvidbalance, se "Preset Manual" ( 0 Preset Manual ).

 1. Vælg [ Hvidbalance ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv derefter L [ Forudindstillet manuel ] og tryk på 2 .

 2. Vælg en destination.

  • Brug multivælgeren til at markere den forudindstillede destination (d-1 til d-6).
  • Tryk på X ; en bekræftelsesdialog vil blive vist.

 3. Vælg [ Vælg billede ].

  Fremhæv [ Vælg billede ], og tryk på 2 for at se billederne på det aktuelle hukommelseskort.

 4. Fremhæv kildebilledet.

  • Brug multivælgeren til at fremhæve det ønskede billede.
  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X knappen og holde den nede.

 5. Kopier hvidbalance.

  • Tryk på J for at kopiere hvidbalanceværdien for det fremhævede billede til den valgte forudindstilling.
  • Hvis det fremhævede fotografi har en kommentar, vil kommentaren blive kopieret til kommentaren for den valgte forudindstilling.

Finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance

Den valgte forudindstilling kan finjusteres ved at vælge [ Finindstilling ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu ( 0 Hvidbalancemenuen: Finjustering ).

"Rediger kommentar"

For at indtaste en beskrivende kommentar på op til 36 tegn for den aktuelle hvidbalanceforudindstilling skal du vælge [ Rediger kommentar ] i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu.

"Beskytte"

For at beskytte den aktuelle hvidbalance-forudindstilling skal du vælge [ Beskyt ] i den forudindstillede manuelle hvidbalance-menu. Fremhæv [ Til ], og tryk på J ; den aktuelle forudindstilling af hvidbalance er nu beskyttet. Beskyttede forudindstillinger kan ikke ændres.