Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Diasshow

G -knap U D afspilningsmenu

Se et diasshow; billeder vises i den optagede rækkefølge. Billederne i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] ( 0 Afspilningsmappe ) vil blive vist et efter et i den optagede rækkefølge.

Mulighed Beskrivelse
[ Start ] Start diasshowet.
[ Billedtype ]
  • Vælg den viste type billede.
  • Vælg [ Efter vurdering ] for kun at se billeder med udvalgte vurderinger. Fremhæv vurderinger, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).
[ Frame interval ] Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.

Visning af diasshow

For at starte diasshowet skal du fremhæve [ Start ] og trykke på J . Følgende handlinger kan udføres, mens showet er i gang:

Til Beskrivelse
Spring tilbage/spring frem Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til det næste billede.
Se yderligere fotoinfo Tryk på 1 eller 3 for at vælge de viste fotooplysninger. For at skjule billedoplysninger skal du vælge [ Ingen (kun billede) ].
Pause Tryk på J for at sætte diasshowet på pause. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J .
Juster lydstyrken Tryk på X for at øge lydstyrken, W ( Q ) for at mindske.
Afslut til afspilningsmenuen Tryk på G for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsmenuen.
Afslut til afspilningstilstand Tryk på K for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsdisplayet.
Genoptag optagelsen Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til optagetilstand.

Der vises en dialogboks, når showet slutter. For at genstarte skal du fremhæve [ Genstart ] og trykke på J . For at afslutte showet skal du markere [ Exit ] og trykke på J .