Når [ ] er valgt, vil kameraet lagre gjeldende fokusposisjon når den slås av og gjenopprette den neste gang den slås på. Merk at dette øker kameraets oppstartstid.

  • Vær oppmerksom på at selv når [ ] er valgt, hvis temperaturen, zoomposisjonen eller andre forhold endres mens kameraet er av, kan fokus gjenopptas fra en annen posisjon når kameraet slås på.

  • Merk på samme måte at selv når [ OFF ] er valgt, kan fokus gjenopptas fra den tidligere valgte posisjonen avhengig av tilstanden til kameraet og objektivet.