Finjuster fokus for gjeldende objektiv.

 • Bruk kun etter behov.

 • Vi anbefaler at du utfører finjustering på en fokusavstand du bruker ofte. Hvis du for eksempel utfører fokusjustering på en kort fokusavstand, kan det hende du finner det mindre effektivt på lengre avstander.

Alternativ

Beskrivelse

[ AF finjustere ]

Velg [ ON ] for å slå på finjustering.

[ Finjuster og lagre objektivet ]

Finjuster fokus for gjeldende objektiv. Trykk på 1 eller 3 for å utheve elementer og trykk på 4 eller 2 for å velge fra verdier mellom +20 og -20.

 • Jo større finjusteringsverdien er, jo lenger er brennpunktet fra linsen. jo mindre verdi, jo nærmere brennpunkt.

 • Displayet viser gjeldende og tidligere verdier.

 • Kameraet kan lagre verdier for opptil 40 objektivtyper.

 • Hvis det allerede finnes en verdi for gjeldende objektiv, kan du velge om du vil legge til en ny verdi eller overskrive den eksisterende verdien.

[ Standard ]

Velg finjusteringsverdiene for objektiver som ingen verdier tidligere har blitt lagret for ved hjelp av [ Finjuster og lagre objektiv ]. Trykk på 4 eller 2 for å velge mellom verdier mellom +20 og -20.

[ Liste lagrede verdier ]

Listeverdier lagret med [ Finjuster og lagre linse ]. Hvis du markerer et objektiv i listen og trykker på 2 , vises en dialogboks [ Velg objektivnummer ].

 • Dialogboksen [ Velg objektivnummer ] brukes til å angi objektividentifikatoren.

 • For objektiver med Z-fatning og noen objektiver med F-fatning, angis objektivets serienummer automatisk.

[ Velg verdi for gjeldende objektiv ]

Velg mellom flere finjusteringsverdier som er lagret for objektiver av samme type.

Sletter lagrede verdier

For å slette verdier som er lagret ved hjelp av [ Finjuster og lagre objektiv ], marker ønsket linse i listen [ Liste lagrede verdier ] og trykk på O ( Q ).

Opprette og lagre finjusteringsverdier

 1. Fest objektivet til kameraet.

 2. Velg [ AF finjusteringsalternativer ] i oppsettmenyen, uthev deretter [ Finjuster og lagre objektiv ] og trykk på 2 .

  En AF-finjusteringsdialog vil vises.

 3. Trykk på 4 eller 2 for å finjustere autofokus.

  • Velg mellom verdier mellom +20 og -20.

  • Gjeldende verdi vises med g , den tidligere valgte verdien med o .

  • Hvis et zoomobjektiv er montert, kan du velge separate finjusteringsverdier for maksimal vinkel (WIDE) og maksimal zoom (TELE). Bruk 1 og 3 for å velge mellom de to.

  • Jo større finjusteringsverdien er, jo lenger er brennpunktet fra linsen; jo mindre verdi, jo nærmere brennpunkt.

 4. Trykk på J for å lagre den nye verdien.

Velge en standard finjusteringsverdi

 1. Velg [ AF finjusteringsalternativer ] i oppsettmenyen, uthev deretter [ Standard ] og trykk på 2 .

 2. Trykk på 4 eller 2 for å finjustere autofokus.

  • Velg mellom verdier mellom +20 og -20.

  • Gjeldende verdi vises med g , den tidligere valgte verdien med o .

  • Jo større finjusteringsverdien er, jo lenger er brennpunktet fra linsen. jo mindre verdi, jo nærmere brennpunkt.

 3. Trykk på J for å lagre den nye verdien.