Hvis [ Sensor skjold lukkes ] er valgt, vil skjoldet foran bildesensoren lukkes når kameraet slås av. Dette forhindrer at støv eller andre fremmedlegemer samler seg på bildesensoren når linser byttes. Det kan imidlertid også øke oppstartstiden for kameraet.

Forsiktig: Sensorskjoldet
  • Skjoldet kan bli skadet ved å berøre det når det er lukket.

  • Når du bytter linser med skjoldet lukket, sørg for å sette inn objektivet vinkelrett på fatningen. Hvis de settes inn i en vinkel, kan linser komme i kontakt med sensorskjoldet og skade skjermen eller bildesensoren.