Pikselkartlegging sjekker og optimerer kameraets bildesensor. Hvis du oppdager uventede lyse flekker på bilder tatt med kameraet, utfør pikselkartlegging som beskrevet nedenfor.

  • Pikselkartlegging er kun tilgjengelig når et Z-monteringsobjektiv eller en valgfri FTZ II/FTZ-monteringsadapter er festet.

  • For å forhindre uventet strømtap, bruk et fulladet batteri, den medfølgende ladeadapteren eller en valgfri AC-adapter og strømkontakt.

  • For å starte pikselkartlegging, velg [ Start ]. En melding vises mens operasjonen pågår.

Forsiktig: Pixel Mapping
  • Ikke prøv å betjene kameraet mens pikselkartlegging pågår. Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden.

  • Pikselkartlegging er kanskje ikke tilgjengelig hvis kameraets interne temperatur er forhøyet.