Legg til en kommentar til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Kommentarer kan sees i NX Studio [ Info ]-fanen.

Inndatakommentar

Skriv inn en kommentar på opptil 36 tegn. Marker [ Input comment ] og trykk 2 for å vise en tekstinntastingsdialog. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Legg ved kommentar

Kommentarer vil bli lagt ved bilder tatt mens [ Legg ved kommentar ] er [ ].

Foto info
  • Kommentarer kan vises på siden [ Andre opptaksdata ] i bildeinformasjonsvisningen.

  • For å vise [ Andre opptaksdata ]-siden, velg ( M ) både [ Shooting data ] og [ Other shooting data ] for [ Playback display options ] i avspillingsmenyen.