Velg rollen som Fn -knappen spiller på valgfrie trådløse fjernkontroller utstyrt med en Fn -knapp. Se Egendefinert innstilling f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] for mer informasjon.

Alternativ

A

[ AF-ON ]

F

[ Kun AF-lås ]

D

[ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

C

[ kun AE-lås ]

B

[ AE/AF-lås ]

r

[ FV-lås ]

h

[ c Deaktiver/aktiver ]

q

[ Forhåndsvisning ]

o

[ Hent opptaksfunksjoner ]

4

[ + RAW ]

[ Ingen ]