Velg [ ON ] for å overstyre alternativene som er valgt for [ Kameralyder ] i oppsettmenyen og dempe den elektroniske lukkeren og pipehøyttaleren under fotografering.

  • Hvis du velger [ ON ], undertrykkes også andre kameralyder. Det gjør imidlertid ikke kameraet helt stille. Kameralyder kan fortsatt være hørbare, for eksempel under autofokus eller blenderjustering, i sistnevnte tilfelle mest merkbart ved blenderåpninger som er mindre (dvs. ved f-tall høyere) enn f/5.6.

  • Frame rate rate kan falle under noen omstendigheter.

  • Støyreduksjon med lang eksponering er deaktivert.

  • Valgfrie blitser vil ikke utløses.

  • Stille modus demper den elektroniske lukkeren og pipehøyttaleren og demper andre kameralyder, men fritar ikke fotografer for behovet for å respektere motivets personvern og bilderettigheter.

Standby-timeren

Selv når [ ON ] er valgt for [ Silent mode ], vil det høres en lyd når standby-timeren aktiveres eller utløper. For å dempe standby-timeren, velg [ Ingen grense ] for egendefinert innstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ].