Juster innstillinger for talememoer ( Talememoer ).

Stemmememokontroll

Velg hvordan b -knappen oppfører seg når den brukes til å spille inn talememoer.

Alternativ

Beskrivelse

3

[ Trykk og hold ]

Talememoer på opptil 60 sekunder kan tas opp mens b knappen trykkes.

4

[ Trykk for å starte/stoppe ]

Opptaket begynner når b -knappen trykkes inn og avsluttes etter ca. 60 sekunder eller når kontrollen trykkes en gang til.

Lydutgang (avspilling)

Velg enheten som brukes for avspilling av talememo.

Alternativ

Beskrivelse

5

[ Høyttaler/hodetelefoner ]

Talememoer spilles av over hodetelefoner (hvis tilkoblet) eller kameraets innebygde høyttaler.

  • Trykk på 1 eller 3 for å velge et volum mellom [ 1 ] og [ 15 ].

  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

7

[ HDMI ]

Talememoer sendes ut til HDMI-terminalen med et fast volum.

6

[ Av ]

Talememoer kan ikke spilles av selv ved å bruke b -knappen. 2 ikoner vises når fotografier som det finnes memo for, vises på skjermen.