Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Displeje fotoaparátu

Displej zobrazuje informácie o aktuálnych nastaveniach. Príležitostne sa môžu zobraziť iné ikony alebo upozornenia, napríklad pri zmene nastavení.

Monitor

Režim fotografie

 1. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 2. Flexibilný indikátor programu ( 0 P (Programmed Auto) )
 3. Zátvorky oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 4. Upozornenie na teplotu ( 0 Auto Temperature Cutout )
 5. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 6. Indikátor intervalového časovača ( 0 Intervalové snímanie s časovačom )

  ikona t ( 0 ikona t )

  Indikátor „Žiadna pamäťová karta“ ( 0 Vkladanie pamäťových kariet , Nie je vložená pamäťová karta )

  Upozornenie na vysokú teplotu pamäťovej karty ( 0 Upozornenie na vysokú teplotu pamäťovej karty )

 7. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 8. Indikátor časozberného nahrávania videa ( 0 časozberné video )
 9. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 10. Detekcia objektu ( 0 Výber typu objektu pre automatické zaostrovanie )
 11. Režim blesku ( 0 režimov blesku )
 12. Stav pripojenia FTP ( 0 Bezdrôtová LAN , Ethernet )
 13. Stav pripojenia vzdialenej kamery ( 0 synchronizované uvoľnenie )
 14. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 15. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 16. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 17. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 18. Picture Control ( 0 Picture Control )
 19. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )
 20. Indikátor bracketingu expozície a blesku ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Indikátor stupňovania vyváženia bielej ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Indikátor stupňovania ADL ( 0 stupňovania ADL )

  Indikátor HDR ( 0 Snímanie HDR fotografií )

  Indikátor viacnásobnej expozície ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 21. Pre-Release Capture ( 0 d4: Možnosti C30/C120 )

  Počet záberov v sekvencii expozície a zábleskového bracketingu ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Počet záberov v sekvencii WB bracketingu ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Počet záberov v ADL bracketing sekvencii ( 0 ADL Bracketing )

  Sila HDR ( 0 Fotografovanie HDR )

  Počet záberov pri viacnásobnej expozícii ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 1. Indikátor expozície

 2. ikona i ( 0 Tlačidlo i (ponuka i ) )
 3. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 4. USB napájanie ( 0 USB napájanie )
 5. Indikátor pripravenosti blesku ( 0 Použitie blesku na fotoaparáte )
 6. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )

  Režim ovládania fotoaparátu ( 0 softvér )

 7. Indikátor pripojenia Wi-Fi ( 0 Pripojenie cez Wi-Fi (režim Wi-Fi ) , Bezdrôtová sieť LAN , Bezdrôtová sieť LAN )

  Indikátor pripojenia Bluetooth ( 0 Párovanie ( Bluetooth ) )

  Režim v lietadle ( 0 režim v lietadle )

 8. Indikátor satelitného signálu ( 0 Indikátor satelitného signálu )

 9. Citlivosť ISO ( citlivosť 0 ISO)

 10. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 11. Indikátor kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )
 12. Indikátor kompenzácie blesku ( 0 kompenzácia blesku )
 13. Indikátor denníka trasy ( 0 údajov o polohe )
 14. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 15. Ikona uzamknutia clony ( 0 f4: Uzamknutie ovládania )
 16. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 17. Ikona zámku rýchlosti uzávierky ( 0 f4: Control Lock )
 18. Indikátor zaostrenia ( 0 manuálne zaostrenie )
 19. Meranie ( 0 Meranie )
 20. Zámok automatickej expozície (AE) ( 0 Zámok automatickej expozície )
 21. Uzamknutie automatického vyváženia bielej (AWB) ( 0 f2: Custom Controls (Snímanie) )
 22. Dotykové snímanie ( 0 dotykové ovládanie , dotyková spúšť )

 23. Indikátor redukcie vibrácií ( 0 Vibration Reduction )
 24. Tichý režim ( 0 Tichý režim )
 25. Indikátor FV Lock ( 0 FV Lock )
 26. Bod zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )
 27. Detekcia blikania ( 0 Redukcia blikania fotografií )
 28. Indikátor „Zabudovaný telekonvertor je povolený“.
 29. Režim zobrazenia ( 0 d8: Režim zobrazenia (Photo Lv) )

Teplotné výstrahy

 • Ak sa teplota kamery zvýši, zobrazí sa varovanie o teplote a odpočítavanie času. Keď časovač dosiahne nulu, zobrazenie snímania sa vypne.
 • Teplotu, pri ktorej sa spustí odpočítavací časovač, je možné vybrať z možností [ Standard ] a [ High ] pomocou [ Auto temperature cutout ] v ponuke nastavenia.
 • Po dosiahnutí značky tridsiatich sekúnd sa časovač zmení na červenú. V niektorých prípadoch sa časovač môže zobraziť ihneď po zapnutí fotoaparátu.

Výstrahy pri vysokej teplote

Zvýšenie vnútornej teploty fotoaparátu alebo teploty pamäťových kariet môže byť sprevádzané upozorneniami na vysokú teplotu na obrazovke snímania. Pred manipuláciou s fotoaparátom, batériou alebo pamäťovými kartami počkajte, kým fotoaparát vychladne a varovania zmiznú z displeja.

Nie je vložená pamäťová karta

Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, na displeji snímania sa zobrazí indikátor „no memory card“ a na kontrolnom paneli aj na displeji snímania sa zobrazí [–E–] .

Informačný displej

 1. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 2. Flexibilný indikátor programu ( 0 P (Programmed Auto) )
 3. Ikona zámku rýchlosti uzávierky ( 0 f4: Control Lock )
 4. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 1. Ikona uzamknutia clony ( 0 f4: Uzamknutie ovládania )
 2. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 3. Indikátor expozície

 1. Indikátor pripojenia Wi-Fi ( 0 Pripojenie cez Wi-Fi (režim Wi-Fi ) , Bezdrôtová sieť LAN , Bezdrôtová sieť LAN )

  Indikátor pripojenia Bluetooth ( 0 Párovanie ( Bluetooth ) )

 2. Indikátor satelitného signálu ( 0 Indikátor satelitného signálu )
 3. Indikátor denníka trasy ( 0 údajov o polohe )
 4. Indikátor bracketingu expozície a blesku ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Indikátor stupňovania vyváženia bielej ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Indikátor stupňovania ADL ( 0 stupňovania ADL )

  Indikátor HDR ( 0 Snímanie HDR fotografií )

  Indikátor viacnásobnej expozície ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 5. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )

  Režim ovládania fotoaparátu ( 0 softvér )

 6. ikona i ( 0 Tlačidlo i (ponuka i ) )
 1. Citlivosť ISO ( citlivosť 0 ISO)
 2. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 3. Indikátor FV Lock ( 0 FV Lock )
 4. Zámok automatickej expozície (AE) ( 0 Zámok automatickej expozície )
 5. Indikátor kompenzácie blesku ( 0 kompenzácia blesku )
 6. Indikátor kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )

  Hodnota kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )

 1. ikona t ( 0 ikona t )
 2. Indikátor intervalového časovača ( 0 Intervalové snímanie s časovačom )

  Indikátor časozberného videa ( 0 časozberného videa )

 3. Režim ovládania blesku ( 0 Režim ovládania blesku )
 4. Indikátor redukcie šumu pri dlhej expozícii ( 0 NR pri dlhej expozícii )
 5. Indikátor „pípnutia“ ( 0 zvukov kamery )
 6. Indikátor batérie ( 0 Úroveň nabitia batérie )
 7. USB napájanie ( 0 USB napájanie )
 8. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 9. Režim oblasti AF/detekcia objektu ( 0 Režim oblasti AF )
 10. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 1. Zobraziť informácie o pamäťovej karte ( 0 Zobraziť informácie o pamäťovej karte )
 2. Režim v lietadle ( 0 režim v lietadle )
 3. Vlastné ovládacie prvky (snímanie) ( 0 f2: Vlastné ovládacie prvky (snímanie) )
 4. Banka ponuky snímania ( 0 Banka ponuky snímania )
 5. Indikátor redukcie vibrácií ( 0 Vibration Reduction )
 6. Meranie ( 0 Meranie )
 7. Picture Control ( 0 Picture Control )
 8. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 9. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 10. Upozornenie na teplotu

Režim videa

 1. Indikátor nahrávania ( 0 Snímanie videí )

  Indikátor „žiadne video“ ( 0 ikona 0 )

 2. Ovládanie externého nahrávania ( 0 rekordérov )

 3. Čas nahrávania videa ( 0 Natáčanie videí )

  Časový kód ( 0 Časový kód )

 4. Indikátor priblíženia vo vysokom rozlíšení ( 0 priblíženie vo vysokom rozlíšení )

  Pomer zoomu pre Hi-Res Zoom ( 0 Hi-Res Zoom )

 5. Destinácia ( 0 Destination )

 6. Zostávajúci čas ( 0 Natáčaných videí )

 7. Picture Control ( 0 Picture Control )

  Tónový režim ( 0 Tónový režim )

 1. Oblasť obrázka ( 0 možností oblasti obrázka videa )
 2. Typ video súboru ( 0 typov video súboru )
 3. Veľkosť snímky a frekvencia ( 0 možností veľkosti snímky a rýchlosti videa )

 4. Poloha priblíženia pre priblíženie vo vysokom rozlíšení ( 0 priblíženie s vysokým rozlíšením )
 5. Úroveň zvuku ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 6. Citlivosť mikrofónu ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 7. Elektronický indikátor VR ( 0 Electronic VR )
 8. Hlasitosť slúchadiel ( 0 Hlasitosť slúchadiel )
 9. Vzor Zebra ( 0 g12: Vzor Zebra )
 10. Indikátor nahrávania (červený okraj; 0 g18: červený indikátor REC Frame )

Hľadáčik

Režim fotografie

 1. Indikátor „Zabudovaný telekonvertor je povolený“.
 2. Režim zobrazenia ( 0 d8: Režim zobrazenia (Photo Lv) )
 3. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 4. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 5. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 6. Detekcia objektu ( 0 Výber typu objektu pre automatické zaostrovanie )
 7. Režim blesku ( 0 režimov blesku )
 8. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 9. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 10. Picture Control ( 0 Picture Control )
 11. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 12. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 13. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )
 14. Zátvorky oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 15. Bod zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )
 16. Indikátor bracketingu expozície a blesku ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Indikátor stupňovania vyváženia bielej ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Indikátor stupňovania ADL ( 0 stupňovania ADL )

  Indikátor HDR ( 0 Snímanie HDR fotografií )

  Indikátor viacnásobnej expozície ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 17. Počet záberov v sekvencii expozície a zábleskového bracketingu ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Počet záberov v sekvencii WB bracketingu ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Počet záberov v ADL bracketing sekvencii ( 0 ADL Bracketing )

  Sila HDR ( 0 Fotografovanie HDR )

  Počet záberov pri viacnásobnej expozícii ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 18. Indikátor kompenzácie blesku ( 0 kompenzácia blesku )
 19. Stav pripojenia FTP ( 0 Bezdrôtová LAN , Ethernet )

 20. Stav pripojenia vzdialenej kamery ( 0 synchronizované uvoľnenie )
 21. Indikátor denníka trasy ( 0 údajov o polohe )
 22. Indikátor satelitného signálu ( 0 Indikátor satelitného signálu )
 23. Indikátor pripojenia Wi-Fi ( 0 Pripojenie cez Wi-Fi (režim Wi-Fi ) , Bezdrôtová sieť LAN , Bezdrôtová sieť LAN )

  Indikátor pripojenia Bluetooth ( 0 Párovanie ( Bluetooth ) )

  Režim v lietadle ( 0 režim v lietadle )

 1. USB napájanie ( 0 USB napájanie )
 2. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 3. Indikátor pripravenosti blesku ( 0 Použitie blesku na fotoaparáte )
 4. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )

  Režim ovládania fotoaparátu ( 0 softvér )

 5. Citlivosť ISO ( citlivosť 0 ISO)
 6. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 7. Indikátor kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )
 8. Indikátor expozície

 9. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 10. Ikona uzamknutia clony ( 0 f4: Uzamknutie ovládania )
 11. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 12. Ikona zámku rýchlosti uzávierky ( 0 f4: Control Lock )
 13. Flexibilný indikátor programu ( 0 P (Programmed Auto) )
 14. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 15. Indikátor zaostrenia ( 0 manuálne zaostrenie )
 16. Meranie ( 0 Meranie )
 17. Tichý režim ( 0 Tichý režim )
 18. Indikátor redukcie vibrácií ( 0 Vibration Reduction )
 19. Zámok automatickej expozície (AE) ( 0 Zámok automatickej expozície )
 20. Uzamknutie automatického vyváženia bielej (AWB) ( 0 f2: Custom Controls (Snímanie) )
 21. Indikátor FV Lock ( 0 FV Lock )
 22. Indikátor časozberného videa ( 0 časozberného videa )
 23. Indikátor intervalového časovača ( 0 Intervalové snímanie s časovačom )

  ikona t ( 0 ikona t )

  Indikátor „Žiadna pamäťová karta“ ( 0 Vkladanie pamäťových kariet , Nie je vložená pamäťová karta )

  Upozornenie na vysokú teplotu pamäťovej karty ( 0 Upozornenie na vysokú teplotu pamäťovej karty )

 24. Upozornenie na teplotu
 25. Detekcia blikania ( 0 Redukcia blikania fotografií )

Režim videa

 1. Hlasitosť slúchadiel ( 0 Hlasitosť slúchadiel )
 2. Vzor Zebra ( 0 g12: Vzor Zebra )
 3. Picture Control ( 0 Picture Control )

  Tónový režim ( 0 Tónový režim )

 4. Veľkosť snímky a frekvencia ( 0 možností veľkosti snímky a rýchlosti videa )
 5. Oblasť obrázka ( 0 možností oblasti obrázka videa )
 6. Typ video súboru ( 0 typov video súboru )
 7. Indikátor priblíženia vo vysokom rozlíšení ( 0 priblíženie vo vysokom rozlíšení )

  Pomer zoomu pre Hi-Res Zoom ( 0 Hi-Res Zoom )

 8. Zostávajúci čas ( 0 Natáčaných videí )
 1. Destinácia ( 0 Destination )
 2. Čas nahrávania videa ( 0 Natáčanie videí )

  Časový kód ( 0 Časový kód )

 3. Poloha priblíženia pre priblíženie vo vysokom rozlíšení ( 0 priblíženie s vysokým rozlíšením )
 4. Úroveň zvuku ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 5. Citlivosť mikrofónu ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 6. Elektronický indikátor VR ( 0 Electronic VR )
 7. Ovládanie externého nahrávania ( 0 rekordérov )
 8. Indikátor nahrávania ( 0 Snímanie videí )

  Indikátor „žiadne video“ ( 0 ikona 0 )

 9. Indikátor nahrávania (červený okraj; 0 g18: červený indikátor REC Frame )

Ovládací panel

Režim fotografie

 1. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 2. Flexibilný indikátor programu ( 0 P (Programmed Auto) )
 3. Ikona zámku rýchlosti uzávierky ( 0 f4: Control Lock )
 4. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )

  Hodnota kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )

  Hodnota kompenzácie blesku ( 0 kompenzácia blesku )

  Počet záberov v sekvencii expozície a zábleskového bracketingu ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Počet záberov v sekvencii WB bracketingu ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Zostávajúce intervaly v sekvencii intervalového časovača ( 0 intervalové fotografovanie s časovačom )

  Zostávajúce zábery v sekvencii posunu zaostrenia ( 0 Fotografovanie s posunom zaostrenia )

  Indikátor denníka trasy ( 0 údajov o polohe )

  Zostávajúci čas expozície ( 0 d6: Predĺžené rýchlosti uzávierky (M) )

 5. Indikátor kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )
 6. Indikátor bracketingu expozície a blesku ( 0 Bracketing expozície a blesku )

  Indikátor stupňovania vyváženia bielej ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Indikátor stupňovania ADL ( 0 stupňovania ADL )

  Indikátor HDR ( 0 Snímanie HDR fotografií )

  Indikátor viacnásobnej expozície ( 0 Vytvorenie viacnásobnej expozície )

 7. Ikona uzamknutia clony ( 0 f4: Uzamknutie ovládania )
 8. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )

  Prírastok stupňovania expozície a blesku ( 0 stupňovanie expozície a blesku )

  Prírastok stupňovania vyváženia bielej ( 0 Bracketing vyváženia bielej )

  Počet záberov v ADL bracketing sekvencii ( 0 ADL Bracketing )

  Počet snímok s intervalovým časovačom ( 0 intervalové fotografovanie s časovačom )

  Počet snímok s posunom zaostrenia ( 0 Fotografia s posunom zaostrenia )

  Indikátor satelitného signálu ( 0 Indikátor satelitného signálu )

  Indikátor pripojenia Wi-Fi ( 0 Pripojenie cez Wi-Fi (režim Wi-Fi ) , Bezdrôtová sieť LAN , Bezdrôtová sieť LAN )

  Indikátor Bluetooth ( 0 Párovanie ( Bluetooth ) )

  Pripojenie k počítaču ( 0 softvér )

 1. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 2. USB napájanie ( 0 USB napájanie )
 3. Indikátor expozície

 4. Citlivosť ISO ( citlivosť 0 ISO)
 5. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )

  Prednastavený režim manuálneho merania vyváženia bielej ( 0 Manuálne nastavenie )

  Uplynutý čas expozície ( 0 dlhých expozícií (iba režim M) )

  Zostávajúci čas spracovania redukcie šumu pri dlhej expozícii ( 0 NR pri dlhej expozícii )

  Režim ovládania fotoaparátu ( 0 softvér )

 6. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 7. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )

  Kapacita vyrovnávacej pamäte ( 0 Release Mode )

  Kapacita vyrovnávacej pamäte (vysokorýchlostné snímanie snímok +; 0 vysokorýchlostné snímanie snímok + (C30/C60/C120) )

  Indikátor intervalového časovača ( 0 Interval-Timer Photography )

  Indikátor časozberného videa ( 0 nahrávanie časozberných videí )

  Indikátor posunu zaostrenia ( 0 Fotografovanie s posunom zaostrenia )

 8. Indikátor pamäťovej karty (Slot 2; 0 Úloha, ktorú hrá karta v Slote 2 )
 9. Indikátor pamäťovej karty (Slot 1; 0 Úloha, ktorú hrá karta v Slote 2 )
 10. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 11. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 12. Banka ponuky snímania ( 0 Banka ponuky snímania )
 13. Indikátor kompenzácie blesku ( 0 kompenzácia blesku )

Režim videa

 1. Hodnota kompenzácie expozície (videá; 0 kompenzácie expozície )
 2. Veľkosť snímky a frekvencia ( 0 možností veľkosti snímky a rýchlosti videa )
 1. Dostupný čas nahrávania ( 0 Cieľ )