Vabastusrežiimi valimiseks vajutage vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastajat ja pöörake vabastusrežiimi nuppu nii, et osuti näitaks soovitud sättele.

Osuti

Keskmine kaadrikiirus EN-EL15a akuga, pideva automaatse servoteravustamise režiimis, käsitsi või automaatse katiku prioriteediga säritusega, säriajaga 1/250 s või kiiremaga, ülejäänud sätted (või, Cl korral, ülejäänud sätted peale kohandatud sätte d1) vaikeväärtustel ning järelejäänud mälu korral mälu puhvris. Teatavates tingimustes võivad siintoodud kiirused jääda saavutamata. Kaadrikiirus võib langeda suure ISO-tundlikkuse (Hi 0,3–Hi 5), eriti väikeste avade (suurte f-arvude) või pikkade säriaegade, sisselülitatud stabiliseerimise (kasutatav VR-objektiividega) või automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise (0 Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) korral, teatavat tüüpi objektiivide kasutamisel või tühjeneva aku korral või väreluse tuvastamisel aktiveeritud väreluse vähendamise korral foto võttemenüüs (0 Flicker reduction (Väreluse vähendamine)). Välklambi töötamisel tehakse vaid üks pilt.

Mälupuhver

Kaamera on varustatud mälu puhvriga ajutiseks salvestamiseks, võimaldamaks jätkata pildistamist fotode mälukaardile salvestamise ajal. Kaadrikiirus langeb puhvri täitumisel (tAA).

Ligikaudne jooksval seadistusel puhvrisse salvestatavate piltide arv kuvatakse päästikule vajutamisel säriarvu kuvadele.

Fotode mälukaardile salvestamise ajal süttib mälukaardi juurdepääsu tuli. Olenevalt võtteoludest ja mälukaardi näitajatest võib salvestamine võtta aega mõnest sekundist kuni mõne minutini. Ärge eemaldage mälukaarti ega eemaldage või lahutage toiteallikat enne, kui juurdepääsu tuli on kustunud. Kaamera välja lülitamisel puhvrisse jäänud andmetega ei lülitu toide välja enne, kui kõik puhvris asuvad pildid on salvestatud. Aku tühjenemisel puhvris asuvate piltide korral blokeeritakse katiku vabastamine ja pildid salvestatakse mälukaardile.

Reaalaja vaade

Pideva vabastusrežiimi kasutamisel reaalaja vaates kuvatakse fotod päästikule vajutamise ajal vaate asemel läbi objektiivi.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta: