Kirjutamise ajal olid D7500 jaoks saadaval järgmised tarvikud.

Kättesaadavus oleneb riigist või piirkonnast. Värskeimat teavet vt meie veebisaidilt või brošüüridest.

Tarvikute sisendi kasutamine

Ühendage tarvikud vastavalt joonisele, H märgiga pistikul kohakuti F märgiga tarvikute sisendi kõrval. Võõrollusest sisendil põhjustatud talitlushäirete vältimiseks sulgege kaamera ühenduse kate, kui sisend ei ole kasutusel.

Toitepistmiku ja vahelduvvooluadapteri ühendamine

Lülitage kaamera enne valikulise toitepistmiku ja vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.

 1. Seadke kaamera valmis.

  Avage akupesa () ja toitepistmiku () katted.

 2. Sisestage EP-5B toitepistmik.

  Sisestage pistmik kindlasti joonisel kujutatud asendis, surudes oranži aku luku pistmikuga ühele küljele. Pistmiku lõpuni sisestamisel lukustab lukk selle kohale.

 3. Sulgege akupesa kate.

  Seadke toitepistmiku kaabel nii, et see läbiks toitepistmiku pilu ja sulgege akupesa kate.

 4. Ühendage EH-5b/EH-5c vahelduvvooluadapter.

  Ühendage vahelduvvooluadapteri toitekaabel vahelduvvooluadapteri vahelduvvoolupessa () ja toitekaabel alalisvoolupessa (). Kui kaamera toide toimub läbi vahelduvvooluadapteri ja toitepistmiku, kuvatakse ekraanile ikoon V.