Kahveldus muudab automaatselt iga võttega kergelt säritust, välgu taset, Aktiivset D-Lightingut (Active D-Lighting, ADL) või valge tasakaalu, „kahveldades” jooksva väärtuse. Valige tingimustes, kus õige seadistamine on raskendatud ning ei ole aega tulemuste kontrollimiseks ja seadistuse reguleerimiseks iga võtte puhul või erinevate sätete katsetamiseks sama objekti jaoks.

Kahveldust reguleeritakse foto võttemenüü suvandis Auto bracketing set (Automaatkahvelduse seade) järgmiste valikutega:

 • AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja välgu kahveldus): Kaamera varieerib säritust ja välgu taset fotode seerias (0 Särituse ja välgu kahveldus). Arvestage, et välgu kahveldus on kasutatav ainult i-TTL ja, selle toetamisel, automaatavaga (qA) välklambi juhtimise režiimides (0 Välklambi juhtimise režiim).
 • AE bracketing (Automaatse särituse kahveldus): Kaamera varieerib säritust fotode seerias.
 • Flash bracketing (Välgu kahveldus): Välgu taseme varieerimine fotode seerias.
 • WB bracketing (WB-kahveldus): Kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva valge tasakaalu seadega koopiaid (0 Valge tasakaalu kahveldus).
 • ADL bracketing (ADL-kahveldus): Kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut fotode seerias (0 ADL-kahveldus).

Särituse ja välgu kahveldus

Särituse ja/või välgu taseme varieerimine fotode seerias.

Särituse muutus: 0 EV

Särituse muutus: –1 EV

Särituse muutus: +1 EV

 1. Valige võtete arv.

  Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida võtete arv kahveldusseerias.

  BKT nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

  1 Võtete arv
  2 Särituse ja välgu kahvelduse näidik
  3 Järelejäänud võtted/võtete arv

  Nullist erinevatel sätetel kuvatakse juhtpaneelile ikoon M. Pildiotsijasse ilmub D ning teabeekraanile kuvatakse kahveldusnäidik koos kahvelduse tüüpi näitava ikooniga: v (särituse ja välgu kahveldus), w (ainult särituskahveldus) või x (ainult välgu kahveldus).

 2. Valige särituse samm.

  Vajutades BKT nuppu, pöörake särituse sammu valimiseks alamkäsuvaliku nuppu.

  BKT nupp

  Alamkäsuvaliku nupp

  Särituse samm

  Vaikesätetel on valitavad sammud 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 ja 3 EV. Allpool on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 0,3 (1/3) EV.

  Teabeekraan Võtete arv Kahveldusjärjestus (EV-des)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/-0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Pidage silmas, et särituse sammu 2 EV või rohkem korral on maksimaalne võtete arv 5; kui sammus 1 valiti suurem väärtus, määratakse võtete arvuks automaatselt 5.

 3. Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.

  Kaamera varieerib võttest võttesse säritust ja/või välgu taset vastavalt valitud kahveldusprogrammile. Särituse muudatused liidetakse särikompensatsiooni omadele (0 Särikompensatsioon).

  Kahvelduse toimimisel kuvatakse kahveldusprogressi näidik. Näidikult kaob iga võtte järel üks segment.

  Võtete arv: 3; samm: 0,7

  Kuva pärast esimest võtet

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta:

Kahvelduse tühistamine

Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on samuti võimalik lõpetada kahe nupuga lähtestuse abil (0 Kahe nupuga lähtestus: Vaikesätete taastamine), kuid sel juhul ei taastata kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.

Null võtet

Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.

Särituse ja välgu kahveldus

Pidevates vabastusrežiimides (0 Vabastusrežiimi valimine) peatub pildistamine peale kahveldusprogrammis määratud arvu võtete tegemist. Pildistamine jätkub uuesti päästikule vajutamisel.

Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või piltide kustutamist mälukaardil ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest pärast kaamera sisselülitamist.

Särituskahveldus

Kaamera muudab säritust, varieerides säriaega ja ava (režiim P), ava (režiim S) või säriaega (režiimid A ja M). On (Sees) valikul suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) (0 Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) režiimides P, S ja A varieerib kaamera automaatselt ISO-tundlikkust optimaalse särituse saavutamiseks säritussüsteemi piiride ületamisel; režiimis M kasutab kaamera esmalt automaatset ISO-tundlikkuse juhtimist, et tuua säritus optimaalsele võimalikult lähedale, ning seejärel kahveldab seda, varieerides säriaega.

Valge tasakaalu kahveldus

Kaamera teeb igast fotost mitmeid erineva valge tasakaalu seadega koopiaid.

 1. Valige võtete arv.

  Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida võtete arv kahveldusseerias.

  BKT nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

  1 Võtete arv
  2 WB-kahvelduse näidik

  Nullist erinevatel sätetel kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas vastavalt M ja D; teabeekraanile ilmub ikoon y koos kahveldusnäidikuga.

 2. Valige valge tasakaalu samm.

  Vajutades BKT nuppu, pöörake valge tasakaalu sammu valimiseks alamkäsuvaliku nuppu. Iga samm vastab ligikaudu 5 miredile.

  BKT nupp

  Alamkäsuvaliku nupp

  Valge tasakaalu samm

  Valige samm 1 (5 miredit), 2 (10 miredit) või 3 (15 miredit). Kõrgemad B väärtused vastavad suurematele sinise kogustele, kõrgemad A väärtused suurematele merevaikkollase kogustele (0 Valge tasakaalu peenhäälestus). Allpool on loetletud kahveldusprogrammid sammuga 1.

  Teabeekraan Võtete arv Valge tasakaalu samm Kahveldusjärjestus
  2 1 B 0 / 1 B
  2 1 A 0 / 1 A
  3 1 A, 1 B 0 / 1 A / 1 B
 3. Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.

  Igat võtet töödeldakse ja tehakse sellest kahveldusprogammis määratud arv erineva valge tasakaaluga koopiaid. Valge tasakaalu muudatused lisanduvad valge tasakaalu peenhäälestuses tehtavale reguleerimisele.

  Kui võtete arv kahveldusprogrammis ületab järelejäänud särituste arvu, hakkab juhtpaneelil vilkuma n, pildiotsijasse ilmub vilkuv ikoon j, nagu paremal kujutatud, ning katiku vabastus blokeeritakse. Pildistamist saab alustada uue mälukaardi sisestamisel.

Kahvelduse tühistamine

Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on samuti võimalik lõpetada kahe nupuga lähtestuse abil (0 Kahe nupuga lähtestus: Vaikesätete taastamine), kuid sel juhul ei taastata kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.

Null võtet

Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.

Valge tasakaalu kahveldus

Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav pildikvaliteedi NEF (RAW) korral. NEF (RAW) või NEF (RAW) +JPEG valik tühistab valge tasakaalu kahvelduse.

Valge tasakaalu kahveldus mõjutab ainult värvitemperatuuri (merevaikkollase-sinise telg valge tasakaalu peenhäälestuse kuval, 0 Valge tasakaalu peenhäälestus). Rohelise-fuksiinpunase telge ei muudeta.

Taimeri režiimis (0 Taimeri režiim (E)) tehakse valge tasakaalu programmis määratud arv koopiaid iga kord katiku vabastamisel sõltumata valikust kohandatud sättes c3 (Self-timer (Taimer)) > Number of shots (Võtete arv) (0 Self-Timer (Taimer)).

Kaamera väljalülitamisel, kui mälukaardi juurdepääsu tuli põleb, ootab kaamera, kuni kõik seeria fotod on salvestatud.

ADL-kahveldus

Kaamera varieerib Aktiivset D-Lightingut särituste seerias.

 1. Valige võtete arv.

  Vajutades BKT nuppu, pöörake põhikäsuvaliku nuppu, et valida võtete arv kahveldusseerias.

  BKT nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

  1 Number of shots (Võtete arv)
  2 ADL-kahvelduse kogus

  Nullist erinevatel sätetel kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas vastavalt M ja D; teabeekraanile ilmub ikoon z koos kahvelduse kogusega.

  Valige kaks võtet, et teha üks foto väljalülitatud Aktiivse D-Lightinguga ja teine valitud väärtusel. Valige kolm kuni viis võtet fotode seeria jaoks Aktiivse D-Lightingu seadel Off (Väljas), Low (Madal) ja Normal (Normaalne) (kolm võtet), Off (Väljas), Low (Madal), Normal (Normaalne) ja High (Kõrge) (neli võtet) või Off (Väljas), Low (Madal), Normal (Normaalne), High (Kõrge) ja Extra high (Eriti kõrge) (viis võtet). Kui valisite rohkem kui kaks võtet, jätkake sammuga 3.

 2. Valige Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting).

  Vajutades BKT nuppu, pöörake Aktiivse D-Lightingu valimiseks alamkäsuvaliku nuppu.

  BKT nupp

  Alamkäsuvaliku nupp

  Aktiivne D-Lighting näidatakse teabeekraanil ja juhtpaneelil.

  Active D-Lighting Teabeekraan Juhtpaneeli kuva
  Y Auto (Automaatne)
  R Low (Madal)
  Q Normal (Tavaline)
  P High (Kõrge)
  Z Extra high (Eriti kõrge)
 3. Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.

  Kaamera varieerib aktiivset D-Lightingut võttelt võttele vastavalt valitud kahveldusprogrammile. Kahvelduse toimimisel kuvatakse kahveldusprogressi näidik. Näidikult kaob iga võtte järel üks segment.

  Võtete arv: 3

  Kuva pärast esimest võtet

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse kahveldussätted ekraanile.

Kahvelduse tühistamine

Kahvelduse tühistamiseks vajutage BKT nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni kõikide võtete kadumiseni kahveldusjärjestusest ning kahveldusnäidikute väljalülitumiseni juhtpaneelil ja pildiotsijas. Viimati kasutatud programmi kasutatakse uuesti kahvelduse järgmisel aktiveerimisel. Kahveldust on samuti võimalik lõpetada kahe nupuga lähtestuse abil (0 Kahe nupuga lähtestus: Vaikesätete taastamine), kuid sel juhul ei taastata kahveldusprogrammi järgmisel kahvelduse aktiveerimisel.

Null võtet

Võtete lõppemisel kahveldusseerias näitab reaalaja vaate kuva „–/–”.

ADL-kahveldus

Pidevates vabastusrežiimides (0 Vabastusrežiimi valimine) peatub pildistamine peale kahveldusprogrammis määratud arvu võtete tegemist. Pildistamine jätkub uuesti päästikule vajutamisel.

Mälukaardi täitumisel enne seeria kõikide võtete tegemist on pildistamist võimalik jätkata seeria järgmisest võttest pärast mälukaardi vahetamist või piltide kustutamist mälukaardil ruumi vabastamiseks. Kaamera väljalülitamisel enne seeria kõikide võtete tegemist jätkub kahveldamine järgmisest võttest pärast kaamera sisselülitamist.