Täiskaadris, suumitud, pisipildi ja kalendri taasesituses vajutage L (U) nuppu fotode kaitsmiseks juhusliku kustutamise eest. Kaitstud faile ei ole võimalik kustutada nupuga O (Q) ega valikuga Delete (Kustuta) taasesitusmenüüs. Arvestage sellega, et kaitstud pildid kustutatakse siiski mälukaardi vormindamisel (0 Format memory card (Mälukaardi vormindamine)).

Foto kaitsmiseks:

  1. Valige pilt.

    Kuvage pilt täiskaadris või taasesitussuumis või tõstke see esile pisipiltide loendis.

  2. Vajutage L (U) nuppu.

    Foto märgitakse ikooniga P. Fotolt kaitse eemaldamiseks selle kustutamise võimaldamiseks kuvage või tõstke see pisipiltide loendis esile ja vajutage L (U) nuppu.

    L (U) nupp

Kaitse eemaldamine kõikidelt piltidelt

Kaitse eemaldamiseks kõikidelt piltidelt menüüs Playback folder (Taasesituskaust) jooksvalt valitud kaustas või kaustades, vajutage taasesituse ajal korraga nuppe L (U) ja O (Q) umbes kahe sekundi jooksul.