Valige see režiim tõstetud peegli korral kaamera liikumisest tingitud hägususe minimeerimiseks. Peegel üleval režiimi kasutamiseks vajutage vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastajat ja pöörake vabastusrežiimi nupp asendisse Mup (peegel üleval).

Vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastaja

Vabastusrežiimi nupp

Pärast päästiku pooleldi alla vajutamist fookuse ja särituse seadmiseks vajutage päästik peegli tõstmiseks lõpuni alla. Juhtpaneelile kuvatakse 4; vajutage päästik pildistamiseks uuesti lõpuni alla (reaalaja vaates ei ole peegli tõstmine vajalik; pilt tehakse päästiku esimesel lõpuni alla vajutamisel). Kõlab piiks, kui ei ole valitud Off (Väljas) suvandis Beep options (Piiksu suvandid) > Beep on/off (Piiks sees/väljas) häälestusmenüüs (0 Beep options (Piiksu valikud)). Pildistamise lõppemisel peegel langeb.

Peegel üleval

Tõstetud peegliga ei ole fotode kadreerimine pildiotsijas võimalik ning automaatset teravustamist ja mõõtmist ei teostata.

Peegel üleval režiim

Pildistamine toimub automaatselt tegevuse puudumisel tõstetud peegli korral umbes 30 s jooksul.

Hägususe vältimine

Kaamera liikumisest tingitud hägustumise vältimiseks vajutage päästikule sujuvalt või kasutage valikulist kaugjuhtimispulti, juhtmevaba kaugjuhtimiskontrollerit või kaugjuhtimisjuhet (0 Muud tarvikud). Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta üles tõstetud peegliga pildistamisel vt „Kaugjuhtimispuldi abil pildistamine” (0 Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldi kasutamine). Soovitatav on statiivi kasutamine.

Vaadake lisaks

Elektroonilise esikardina katiku kasutamise kohta edasiseks hägususe vähendamiseks vt A > Kohandatud säte d4 (Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik), 0 Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik)).