Käsitsi teravustamist saab kasutada automaatset teravustamist mittetoetavate objektiividega (mitte-AF NIKKOR-objektiivid) või kui automaatne teravustamine ei anna soovitud tulemusi (0 Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega).

AF-objektiivid: Seadke objektiivi teravustamisrežiimi lüliti (selle olemasolul) ja kaamera teravustamisrežiimi valija asendisse M.

Teravustamisrežiimi valija

AF-objektiivid

Ärge kasutage automaatse teravustamise (AF) objektiive objektiivi teravustamisrežiimi lülitiga asendis M ja kaamera teravustamisrežiimi valijaga asendis AF. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaamerat või objektiivi kahjustada. See ei kohaldu AF-S objektiividele, mida saab kasutada režiimis M ilma kaamera teravustamisrežiimi valijat asendisse M seadmata.

Käsitsi teravustamisega objektiivid: Teravustage käsitsi.

Käsitsi teravustamiseks reguleerige objektiivi teravustamisrõngast, kuni objekt on teravustatud. Fotosid saab teha igal ajal, isegi siis, kui pilt ei ole fookuses.

Elektrooniline kaugusemõõtja (pildiotsijaga pildistamine)

Pildiotsija teravustamise näidikuga saab määrata, kas valitud fookuspunktis olev objekt on teravustatud (fookuspunkti saab valida kõigi 51 fookuspunkti hulgast). Pärast objekti paigutamist valitud fookuspunkti vajutage päästik pooleldi alla ja keerake objektiivi teravustamisrõngast, kuni kuvatakse teravustamisnäidik (I). Pidage silmas, et jaotises „Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega” (0 Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega) loetletud objektide korral võib teravustamisnäidik mõnikord ilmuda ka teravustamata objekti puhul; kontrollige teravustamist enne pildistamist pildiotsijas. Elektroonilise kaugusemõõtja kasutamise kohta koos valikuliste AF-S/AF-I telekonverteritega vt „AF-S/AF-I telekonverterid” (0 AF-S/AF-I telekonverterid).

AF-P objektiivid

AF-P objektiivi (0 Ühilduvad CPU-objektiivid) kasutamisel käsitsi teravustamise režiimis hakkab pildiotsijas vilkuma teravustamisnäidik (või, reaalaja vaates, ekraanil hakkab vilkuma fookuspunkt) hoiatamaks, et teravustamisrõnga antud suunas pööramise jätkamine ei too objekti fookusesse.

Fookustasandi asukoht

Vahemaa määramiseks objekti ja kaamera vahel mõõtke seda fookustasandi märgisest (E) kaamera korpusel. Vahekaugus objektiivi kinnitusääriku ja fookustasandi vahel on 46,5 mm.

46,5 mm

Fookustasandi märgis

Reaalaja vaade

Vajutage X (T) nuppu reaalaja vaates täpsemaks teravustamiseks lähemale suumimiseks (0 Reaalaja vaate suumitud eelvaade).

X (T) nupp