K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) valikul valge tasakaalu jaoks järgige värvitemperatuuri valikuks alltoodud samme.

Värvitemperatuuri valimine

Pidage silmas, et soovitud tulemusi ei saavutata välklambi või luminofoorvalgustuse kasutamisel. Valige nende valgusallikate jaoks N (Flash (Välklamp)) või I (Fluorescent (Luminofoor)). Muude valgusallikate korral tehke valitud väärtuse sobivuse määramiseks proovivõte.

Valge tasakaalu menüü

Värvitemperatuuri saab valida foto võttemenüü suvandis White balance (Valge tasakaal). Sisestage väärtused merevaikkollase–sinise ja rohelise–fuksiinpunase telgede jaoks (0 Valge tasakaalu menüü), nii nagu allpool kirjeldatud.

 1. Valige Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik).

  Valige foto võttemenüüs White balance (Valge tasakaal), seejärel tõstke esile Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik) ja vajutage 2.

 2. Valige väärtused merevaikkollase–sinise ja rohelise–fuksiinpunase jaoks.

  Vajutage 4 või 2 numbrite esiletõstmiseks merevaikkollase (A)–sinise (B) või rohelise (G)–fuksiinpunase (M) telje jaoks ja vajutage 1 või 3 nende muutmiseks.

  Telje merevaikkollane (A)–sinine (B) väärtus

  Telje roheline (G)–fuksiinpunane (M) väärtus

 3. Vajutage J.

  Vajutage J muudatuste salvestamiseks ja võttemenüüdesse naasmiseks. Rohelise (G)–fuksiinpunase (M) telje jaoks 0-st erineva väärtuse valikul kuvatakse ikooni K kõrvale tärn („E”).

L (U) nupp

Valikul K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) saab värvitemperatuuri valikuks kasutada nuppu L (U), kuid ainult merevaikkollase (A)–sinise (B) teljel. Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud väärtuse ilmumiseni (reguleerimine toimub miredites; 0 „Mired”). Värvitemperatuuri otse sisestamiseks vajutage L (U) nuppu ja seejärel 4 või 2 numbri esile tõstmiseks ning 1 või 3 selle muutmiseks.

L (U) nupp

Alamkäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus ekraanile.