D7500 toetab järgmisi pildikvaliteedi valikuid:

Pildikvaliteedi seadmiseks vajutage X (T) nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte teabeekraanile ilmumiseni.

X (T) nupp

Põhikäsuvaliku nupp

JPEG-tihendus

Tärniga („”) märgitud pildikvaliteedi valikud kasutavad maksimaalse kvaliteedi tagamisele suunatud tihendamist; failide suurus oleneb antud stseenist. Ilma tärnita valikud kasutavad väiksemate failide genereerimiseks mõeldud tihendamist; failide suurus ei sõltu oluliselt salvestatud stseenist.

NEF (RAW) pildid

NEF (RAW) valik fikseerib pildi suuruse kui Large (Suur). JPEG koopiaid NEF (RAW) piltidest saab luua NX Studio või muu tarkvara abil või valikuga NEF (RAW) processing (töötlus) retušeerimismenüüs (0 NEF (RAW) processing (töötlus)).

NEF+JPEG

NEF (RAW) + JPEG valikuga tehtud fotode kaameras vaatamisel kuvatakse ainult JPEG-pilt. Nende sätetega tehtud fotode kustutamisel kustutatakse nii NEF- kui ka JPEG-pildid.

Foto võttemenüü

Pildikvaliteeti on võimalik reguleerida ka foto võttemenüü valikuga Image quality (Pildikvaliteet) (0 Image quality (Pildikvaliteet)).

Vaadake lisaks

Erinevatel pildi kvaliteedi ja suuruse sätetel salvestatavate piltide arvu kohta vt „Mälukaardi maht” (0 Mälukaardi maht).