Mälu

Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, eemaldage aku ning hoidke seda jahedas kuivas kohas paigaldatud klemmikattega. Hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas. Ärge hoidke oma kaamerat koos naftaliinist või kamprist koitõrje pallikestega või paikades, mis:

 • on halvasti õhutatud või üle 60% niiskusesisaldusega
 • asuvad tugevat elektromagnetkiirgust eraldavate seadmete kõrval, nagu näiteks telerid või raadiod
 • on avatud temperatuurile üle 50 °C või alla –10 °C

Puhastamine

Ärge kasutage alkoholi, vedeldit ega muid lenduvaid kemikaale.

Pildianduri puhastamine

Kui kahtlustate, et mustus või tolm pildianduril võib fotodel ilmuda, saate anduri puhastamiseks kasutada häälestusmenüü suvandit Clean image sensor (Puhasta pildiandur). Andurit saab alati puhastada suvandiga Clean now (Puhasta kohe) või automaatselt kaamera sisse- või väljalülitamisel.

„Clean Now” (Puhasta kohe)

Hoides kaamerat põhjaga allapoole, valige häälestusmenüüs Clean image sensor (Puhasta pildiandur), tõstke esile Clean now (Puhasta kohe) ja vajutage J. Kaamera kontrollib pildiandurit ja alustab seejärel puhastamist. Juhtpaneelil vilgub P ja muud toimingud ei ole puhastamise ajal võimalikud. Ärge eemaldage ega lahutage toiteallikat enne puhastamise lõpetamist ja häälestusmenüü kuvamist.

„Clean at Startup/Shutdown” (Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel)

Valige järgmiste suvandite hulgast:

 1. Valige Clean at startup/shutdown (Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel).

  Kuvage menüü Clean image sensor (Puhasta pildiandur), nagu on kirjeldatud lõigus „Puhasta kohe” (0 „Clean Now (Puhasta kohe)”). Tõstke esile Clean at startup/shutdown (Puhasta käivitamisel/väljalülitamisel) ja vajutage 2.

 2. Valige suvand.

  Tõstke suvand esile ja vajutage J.

Pildianduri puhastamine

Kaamera juhtnuppude kasutamine käivitamisel katkestab pildianduri puhastamise. Pildianduri puhastamist ei saa teostada käivitamisel, kui välk laeb.

Kui tolmu ei õnnestu täielikult eemaldada menüü Clean image sensor (Puhasta pildiandur) suvandite abil, puhastage pildiandur käsitsi (0 Käsitsi puhastamine) või pöörduge Nikoni ametliku esindaja poole.

Kui pildiandurit puhastatakse mitu korda järjest, võib pildianduri puhastamine olla ajutiselt blokeeritud, et kaitsta kaamera siselülitusi. Puhastamist saab uuesti teostada pärast lühikest ooteaega.

Käsitsi puhastamine

Kui võõrollust ei saa pildiandurilt eemaldada kasutades Clean image sensor (Puhasta pildiandur) suvandit häälestusmenüüs (0 Pildianduri puhastamine), võib andurit puhastada käsitsi, nii nagu allpool kirjeldatud. Pidage siiski meeles, et andur on ülimalt õrn ja kergesti kahjustatav. Nikoni soovitusel peaks andurit puhastama ainult Nikoni ametlik teeninduspersonal.

 1. Laadige aku või ühendage vahelduvvooluadapter.

  Pildianduri kontrollimisel või puhastamisel on nõutav töökindla toiteallika kasutamine. Lülitage kaamera välja ja sisestage täielikult laetud aku või ühendage valikuline vahelduvvooluadapter ja toitepistmik. Häälestusmenüü valik Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel puhastamiseks üles) on kasutatav ainult siis, kui kaamera ei ole läbi Bluetoothi nutiseadmega ühendatud ja aku tase on üle J.

 2. Eemaldage objektiiv.

  Lülitage kaamera välja ja eemaldage objektiiv.

 3. Valige Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel puhastamiseks üles).

  Lülitage kaamera sisse, tõstke häälestusmenüüs esile Lock mirror up for cleaning (Lukusta peegel puhastamiseks üles) ja vajutage 2.

 4. Vajutage J.

  Ekraanile kuvatakse vastav teade ja juhtpaneelile ning pildiotsijasse ilmub kriipsukeste rida. Tavatalitluse taastamiseks ilma pildianduri kontrollimiseta lülitage kaamera välja.

 5. Tõstke peegel.

  Vajutage päästik lõpuni alla. Peegel tõstetakse üles ja katiku kate avaneb, paljastades pildianduri. Pildiotsija kuva lülitub välja ja kriipsukeste rida juhtpaneelil hakkab vilkuma.

 6. Kontrollige pildiandurit.

  Hoides kaamerat nii, et valgus langeks pildiandurile, kontrollige, et anduril ei oleks tolmu või ebemeid. Võõrkehade puudumisel jätkake sammuga 8.

 7. Puhastage andur.

  Eemaldage tolm ja ebemed andurilt puhuri abil. Ärge kasutage puhur-harja, sest harjased võivad andurit kahjustada. Mustust, mida ei saa puhuriga eemaldada, tohib eemaldada vaid Nikoni ametlik teeninduspersonal. Mitte mingil juhul ei tohi te andurit puudutada ega seda pühkida.

 8. Lülitage kaamera välja.

  Peegel naaseb allasendisse ja katiku kate sulgub. Asetage kohale objektiiv või korpuse kaas.

Kasutage töökindlat toiteallikat

Katiku kate on õrn ja kergesti kahjustatav. Kaamera väljalülitumisel tõstetud peegli korral, sulgub kate automaatselt. Katte kahjustumise vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

 • Ärge lülitage kaamerat tõstetud peegli ajal välja ega eemaldage või lahutage vooluallikat.
 • Aku tõstetud peegli ajal tühjenema hakkamisel kõlab piiks ning taimeri tuli hakkab vilkuma hoiatamaks, et umbes kahe minuti pärast katiku kate sulgub ja peegel langetatakse. Lõpetage puhastamine või kontrollimine viivitamata.

Võõrollus pildianduril

Objektiivide või korpuse kaante eemaldamise või vahetamise ajal kaamerasse sattunud võõrollus (või, väga harvadel juhtudel, määrdeaine või peened osakesed kaamerast endast) võib pildiandurile kinnituda ning sealt teatavates tingimustes pildistatud fotodele ilmuda. Kaamera kaitsmiseks objektiivi puudumisel paigaldage kindlasti kaameraga kaasas olev korpuse kaas, eemaldades eelnevalt hoolikalt kogu kaamera ja objektiivi kinnitusele või korpuse kaanele kleepunud võimaliku tolmu ja muu võõrolluse. Hoiduge korpuse kaane kinnitamisest või objektiivide vahetamisest tolmuses keskkonnas.

Võõrolluse pildiandurile sattumisel kasutage pildianduri puhastamise valikut, nii nagu on kirjeldatud lõigus „Pildianduri puhastamine” (0 „Clean Now (Puhasta kohe)”). Probleemi püsimisel puhastage andur käsitsi (0 Käsitsi puhastamine) või laske see puhastada Nikoni ametlikul teeninduspersonalil. Anduril leiduva võõrolluse tõttu kahjustatud fotosid on võimalik retušeerida mõnede pildindusrakenduste pildipuhastusvõimalusi kasutades.

Kaamera ja tarvikute hooldus

Kaamera on täppisseade ning nõuab korralist hooldust. Nikon soovitab, et kaamera vaataks üle algne jaemüüja või Nikoni ametlik esindaja kord ühe või kahe aasta jooksul ning et seda hooldataks kord iga kolme kuni viie aasta jooksul (tasulised teenused). Kui kaamerat kasutatakse igapäevatöös, on sagedane ülevaatus ja hooldus eriti soovitatavad. Kaamera ülevaatusel või hooldamisel peaksid korraliselt kasutatavad tarvikud, nagu näiteks objektiivid või valikulised välklambid, kaasas olema.