Pildiotsijaga pildistamisel võite vajutada R nuppu teabeekraani vaatamiseks andmetega, nagu säriaeg, ava, järelejäänud särituste arv ja automaatse teravustamise ala režiim.

R nupp

1 Võtterežiim
2 Paindliku programmi näidik
3 Välklambi sünkroniseerimise näidik
4 Säriaeg
5 Ava (f-arv)
6

Vabastusrežiim

Pidev võttekiirus

7 Aktiivse D-Lightingu näidik
8 Picture Controli näidik
9 Pildi ala näidik
10 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1000 särituse jaoks)
11

Järelejäänud särituste arv

Intervallseeria salvestamise näidik

12

Säritusnäidik

Särikompensatsiooni kuva

Kahveldusprogressi näidik

Särituse ja välgu kahveldus

WB-kahveldus

13

White balance (Valge tasakaal)

Valge tasakaalu peenhäälestuse näidik

14 Pildi kommentaari näidik
15 Copyright information (Autoriõiguse teave)
16 Pildi suurus
17 Pildikvaliteet
18 Automaatse teravustamise režiim
19 Automaatse teravustamise ala režiimi näidik
20 Mõõtmine
21

Särituse ja välgu kahvelduse näidik

WB-kahvelduse näidik

ADL-kahvelduse näidik

HDR-näidik

22

ADL-kahvelduse kogus

HDR tugevus

Mitmiksärituse näidik

23

Bluetooth-ühenduse näidik

Lennukirežiim

24

Wi-Fi ühenduse näidik

Eye-Fi ühenduse näidik

25 Satelliidisignaali näidik
26 Pika särituse müravähenduse näidik
27 Vinjettimise juhtimise näidik
28 Automaatne venituse juhtimine
29 Elektrooniline esikardina katik
30 Särituse viivituse režiim
31 Stabiliseerimise näidik
32

Intervalltaimeri näidik

Intervallseeria näidik

„Kell seadmata” näidik

33 „Piiksu” näidik
34 Aku näidik
35

ISO-tundlikkuse näidik

ISO-tundlikkus

Automaatse ISO-tundlikkuse näidik

36 i ikoon
37 Flash mode (Välgurežiim)
38 Välklambi juhtimise näidik
39 FV-lukustuse näidik
40

Välgu kompenseerimise näidik

Välgu kompenseerimisväärtus

41

Särikompensatsiooni näidik

Särikompensatsiooni väärtus

Märkus: Kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud helendavatena.

Ekraani väljalülitamine

Võtte- või välguteabe ekraanilt kustutamiseks vajutage uuesti R nuppu või vajutage päästik pooleldi alla. Ekraan lülitub automaatselt välja tegevuse puudumisel umbes 4 sekundi jooksul. Ekraan lülitub samuti välja silmasensori katmisel või läbi pildiotsija vaatamisel. Ekraani sisselülitatuks jäämise aja valiku kohta enne selle automaatset väljalülitamist vt kohandatud sätet c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus), 0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)).

Vaadake lisaks

Teabeekraani teksti värvi muutmise kohta vt B > Information display (Teabeekraan), (0 Information display (Teabeekraan)).

Ikoon Y („Kell seadmata”)

Kaamera kell on varustatud eraldi laetava toiteallikaga, mida laetakse vastavalt vajadusele, kui paigaldatud on põhiaku või kaamera toiteks kasutatakse valikulist toitepistmikku ja vahelduvvooluadapterit (0 Muud tarvikud). Kaks päeva laadimist tagab kella töö umbes kolmeks kuuks. Ikooni Y vilkumisel teabeekraanil on kell lähtestatud ning uute fotodega salvestatavad kuupäev ja kellaaeg ei ole õiged. Kasutage häälestusmenüü suvandit Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) > Date and time (Kuupäev ja kellaaeg) kella õigele ajale ja kuupäevale seadmiseks (0 Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)).