Digitaalkaamera Nikon D7500

Tüüp

Efektiivseid piksleid

Pildiandur

Mälu

Pildiotsija

Objektiiv

Katik

Vabastus

Säritus

Teravustamine

Välklamp

Valge tasakaal

Kahveldus

Reaalaja vaade

Video

Ekraan

Taasesitus

Liides

Juhtmevaba/Bluetooth

Toetatavad keeled

Toiteallikas

Statiivi pesa

Mõõtmed/kaal

Töökeskkond

  • Kui pole märgitud teisiti, on kõik mõõtmised teostatud vastavuses kaamerate ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA) standardite või suunistega.
  • Kõik näitajad on toodud täislaetud akuga kaamera kohta.
  • Nikon jätab endale õiguse muuta käesolevas juhendis kirjeldatud riistvara ja tarkvara välimust ja tehnilisi andmeid igal ajal ja ilma ette teatamata. Nikon ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida käesolevas kasutusjuhendis esineda võivate vigade tõttu.

Akulaadija MH-25a

Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:

m AC, p DC, q II klassi elektriseade (Toote konstruktsioon on topeltisolatsiooniga.)

Liitium-ioonaku EN-EL15a

Toetatavad standardid

  • DCF versioon 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) on laialdaselt kasutatav standard digitaalkaamerate tööstuses erinevate kaameramarkide ühilduvuse tagamiseks.
  • Exif versioon 2.31: kaamera toetab Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) (Vahetatav pildiformaat digitaalsete kaamerate jaoks) versiooni 2.31, standardit, kus fotodega salvestatud teavet kasutatakse optimaalse värvide reproduktsiooni saavutamiseks piltide väljatrükil Exif-ühilduvatel printeritel.
  • PictBridge: digitaalkaamerate ja printerite tootjate koostöös valminud standard, mis võimaldab fotosid vahetult printerisse edastada ilma neid eelnevalt arvutisse teisaldamata.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides) on standard tarbeelektroonikas ja audio-videoseadmetes kasutatavate multimeedialiideste jaoks, mis võimaldab audiovisuaalsete andmete ja juhtsignaalide edastamist HDMI-ühilduvatele seadmetele läbi ühe kaabliühenduse.

Vastavusmärgistus

Standardeid, millele kaamera vastab, saab vaadata valikuga Conformity marking (Vastavusmärgistus) häälestusmenüüs (0 Conformity Marking (Vastavusmärgistus)).

FreeType litsents (FreeType2)

Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.

MIT litsents (HarfBuzz)

Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgi teave

iOS on Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides ja seda kasutatakse litsentsi alusel. Windows on Microsoft Corporation’i kas registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple’i logod, iPhone®, iPad®, ja iPod touch® on Apple Inc. USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution License kirjeldatud tingimustele. PictBridge on Kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni (Camera and Imaging Products Association, CIPA) kaubamärk. SD, SDHC ja SDXC logod on SD-3C, LLC kaubamärgid. HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface (kõrglahutusega multimeedialiides) on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon Corporation’i poolt toimub litsentsi alusel.

Kõik muud käesolevas juhendis või muus Nikoni tootega tarnitavas dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.