Pildistamisel saab kasutada sisseehitatud välku, kaamera tarvikupesale paigaldatud välguseadet või ühte või enamat kaugvälguseadet.

Sisseehitatud või kaamerale paigaldatud välk

Pildistage, kasutades:

Sisseehitatud välku (vt 0 Välklambiga pildistamine)

Kaamera tarvikupesale paigaldatud välguseadet (vt vastava välguseadme juhendit)

Kaugvälguga pildistamine

Ühe või mitme kaugvälguseadmega saab kasutada alljärgnevaid tüüpe juhtmevaba välklambi juhtimist (Advanced Wireless Lighting, AWL):

Optiline AWL sisseehitatud välgu kaudu (0 Sisseehitatud välk/SB-500)

Optiline AWL tarvikupesale paigaldatud välguseadme kaudu (0 Sisseehitatud välk/SB-500, Muud välguseadmed)

Raadiojuhitav AWL SB-5000-ga valitud sätete kasutamisega (0 Raadiojuhitav AWL SB-5000 juhtnuppe kasutades)

Raadiojuhitav AWL koos optilise AWL-iga kaamera sisseehitatud välgu kaudu (0 Optiline/raadiojuhitav AWL)

Raadiojuhitav AWL (0 Raadiojuhitav AWL)