Sätete korral peale K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) on valge tasakaalu võimalik „peenhäälestada”, et kompenseerida valgusallika värvimuutusi või lisada pildile soovitud varjundit.

Valge tasakaalu menüü

Valge tasakaalu peenhäälestuseks foto võttemenüüst valige White balance (Valge tasakaal) ja järgige alltoodud samme.

 1. Kuvage peenhäälestuse suvandid.

  Tõstke esile valge tasakaalu suvand ja vajutage 2 (alammenüü kuvamisel valige soovitud suvand ja vajutage uuesti 2 peenhäälestuse suvandite kuvamiseks; käsitsi eelseadistuse peenhäälestuse kohta vt „Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus”, 0 Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus).

 2. Teostage valge tasakaalu peenhäälestus.

  Kasutage valge tasakaalu peenhäälestuseks mitmikvalijat. Valge tasakaalu saab peenhäälestada kollase (A)–sinise (B) teljel sammuga 0,5 ja rohelise (G)–fuksiinpunase (M) teljel sammuga 0,25. Horisontaalne (merevaikkollane-sinine) telg vastab värvitemperatuurile, samas kui vertikaalsel (roheline-fuksiinpunane) teljel on sarnane mõju vastavatele värvikompensatsiooni (color compensation, CC) filtritele. Horisontaaltelje skaala on sammuga u 5 miredit, vertikaaltelje skaala sammuga u 0,05 hajustiheduse ühikut.

  Koordinaadid

  Reguleerimine

 3. Vajutage J.

  Vajutage J sätete salvestamiseks ja foto võttemenüüsse naasmiseks.

L (U) nupp

Sätetel peale K (Choose color temp. (Värvitemperatuuri valik)) ja L (Preset manual (Käsitsi eelseadistus)) on L (U) nuppu võimalik kasutada valge tasakaalu peenhäälestuseks merevaikkollase (A)–sinise (B) teljel (0 Valge tasakaalu menüü; valge tasakaalu peenhäälestuseks L valikul kasutage võttemenüüsid, nagu on kirjeldatud lõigus „Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus”, 0 Käsitsi eelseadistatud valge tasakaalu peenhäälestus). Vajutage L (U) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu valge tasakaalu peenhäälestuseks sammuga 0,5 (kus igale täissammule vastab u 5 miredit) kuni soovitud väärtuse kuvamiseni. Alamkäsuvaliku nupu vasakule pööramine suurendab merevaikkollase (A) kogust. Alamkäsuvaliku nupu paremale pööramine suurendab sinise (B) kogust.

L (U) nupp

Alamkäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse valitud väärtus ekraanile.

Valge tasakaalu peenhäälestus

Peenhäälestatud valge tasakaalu korral kuvatakse valge tasakaalu sätte kõrvale tärn („E”). Pidage silmas, et värvid peenhäälestuse telgedel on suhtelised, mitte absoluutsed. Näiteks liigutades kursorit B (sinise) suunas, kui valge tasakaalu jaoks on valitud „soe” säte, nagu J (hõõglamp), muutuvad fotod veidi „külmemaks”, kuid mitte päriselt siniseks.

„Mired”

Iga värvitemperatuuri muutus tekitab madalamatel värvitemperatuuridel suurema värvierinevuse kui kõrgematel. Näiteks 1 000 K suurune muutus tekitab palju suurema erinevuse värvitemperatuuril 3 000 K kui värvitemperatuuril 6 000 K. Mired, mis arvutatakse korrutades värvitemperatuuri pöördväärtuse teguriga 10 6, on värvitemperatuuri mõõt, mis arvestab sellist erinevust ja on sellisena värvitemperatuuri kompensatsioonifiltrites kasutatav ühik. Näiteks:

 • 4 000 K–3 000 K (erinevus 1 000 K) = 83 miredit
 • 7 000 K–6 000 K (erinevus 1 000 K) = 24 miredit

Vaadake lisaks

Valge tasakaalu varieerimise kohta jooksva väärtuse „kahveldamiseks” vt „Kahveldus” (0 Valge tasakaalu kahveldus).