Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)

Aktiivne D-Lighting säilitab heledalt valgustatud ja varjus olevad detailid, luues loomuliku kontrastiga fotosid. Kasutage suure kontrastsusega stseenide korral, nt ereda valgusega välisstseeni pildistamisel läbi akna või ukse või varjus olevate objektide pildistamiseks päikesepaistelisel päeval. See on kõige tõhusam kasutamisel koos maatriksmõõtmisega (0 Mõõtmine).

Aktiivne D-Lighting väljas

Aktiivne D-Lighting: Y Automaatne

„Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)” ja „D-Lighting”

Foto ja video võttemenüü suvand Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) reguleerib säritust enne pildistamist selle dünaamilise vahemiku optimeerimiseks, samas kui suvand D-Lighting retušeerimismenüüs (0 D-Lighting) helendab piltides varje pärast pildistamist.

Aktiivse D-Lightingu kasutamiseks toimige järgmiselt:

 1. Valige Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting).

  Tõstke foto võttemenüüs esile Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja vajutage 2.

 2. Valige suvand.

  Tõstke soovitud valik esile ja vajutage J. Y Auto (Automaatne) valikul reguleerib kaamera Aktiivse D-Lightingu automaatselt vastavalt võtteoludele (režiimis M on Y Auto (Automaatne) siiski samaväärne režiimiga Q Normal (Normaalne)).

Aktiivne D-Lighting

Aktiivse D-Lightinguga tehtud fotodel võib ilmuda müra (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned). Mõnede objektide puhul võib olla nähtav ebaühtlane varjutus. Aktiivne D-Lighting ei kohaldu kõrge ISO-tundlikkuse korral (Hi 0,3–Hi 5).

Aktiivne D-Lighting ja videod

Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes) valikul video võttemenüü suvandis Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) ja Auto (Automaatne) valikul foto võttemenüüs tehakse videod valikule Normal (Normaalne) vastava sättega. Aktiivne D-Lighting ei kohaldu kaadri suuruse 3 840 × 2 160 korral.

Vaadake lisaks

Aktiivse D-Lightingu varieerimise kohta võtete seerias vt „Kahveldus” (0 ADL-kahveldus).

High Dynamic Range (HDR) (Lai dünaamiline vahemik)

Kõrgkontrastsete objektidega kasutamisel säilitab lai dünaamiline vahemik (High Dynamic Range, HDR) detailid heledates alades ja varjudes, kombineerides kahte erineva säritusega tehtud võtet. HDR töötab kõige tõhusamalt koos maatriksmõõtmisega (0 Mõõtmine; laotuspunktide või keskelekaalutud mõõtmise ja mitte-CPU objektiivi korral vastab tugevus Auto (Automaatne) väärtusele Normal (Normaalne)). Seda ei saa kasutada NEF (RAW) piltide salvestamiseks. Välklampi, kahveldust (0 Kahveldus), mitmiksäritust (0 Multiple exposure (Mitmiksäritus)) ja intervallpildistamist (0 Time-lapse movie (Intervallvideo)) ei saa kasutada sisselülitatud HDR-i korral ning säriajad A ja % ei ole kasutatavad.

Esimene säritus (tumedam)

+

Teine säritus (eredam)

Kombineeritud HDR-kujutis

 1. Valige HDR (high dynamic range) (HDR (lai dünaamiline vahemik)).

  Tõstke foto võttemenüüs esile HDR (high dynamic range) (HDR (lai dünaamiline vahemik)) ja vajutage 2.

 2. Valige režiim.

  Tõstke esile HDR mode (HDR-režiim) ja vajutage 2.

  Tõstke esile üks järgmistest suvanditest ja vajutage J.

  • HDR-fotode seeria tegemiseks valige 6 On (series) (Sees (seeria)). HDR-pildistamine jätkub kuni Off (Väljas) valikuni suvandis HDR mode (HDR-režiim).
  • Ühe HDR-foto tegemiseks valige On (single photo) (Sees (üksikfoto)). Tavaline pildistamine jätkub automaatselt pärast ühe HDR-foto tegemist.
  • Väljumiseks täiendavaid HDR-fotosid tegemata valige Off (Väljas).

  On (series) (Sees (seeria)) või On (single photo) (Sees (üksikfoto)) valikul kuvatakse pildiotsijasse ikoon l.

 3. Valige HDR strength (HDR tugevus).

  Särituse sammu valimiseks kahe võtte vahel (HDR tugevus), tõstke esile HDR strength (HDR tugevus) ja vajutage 2.

  Tõstke soovitud valik esile ja vajutage J. Auto (Automaatne) valikul reguleerib kaamera HDR tugevust automaatselt vastavalt antud stseenile.

 4. Kadreerige foto, teravustage ja pildistage.

  Kaamera teeb päästiku lõpuni alla vajutamisel kaks säritust. Kujutiste kombineerimisel hakkab juhtpaneelil vilkuma l j ja pildiotsijas l l; fotosid ei saa teha kuni salvestamise lõpetamiseni. Olenemata vabastusrežiimi jooksvast valikust tehakse iga kord päästikule vajutamisel ainult üks foto.

  Valikul On (series) (Sees (seeria)) lülitub HDR välja ainult Off (Väljas) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim); valikul On (single photo) (Sees (üksikfoto)) lülitub HDR pärast pildistamist automaatselt välja. HDR-pildistamise lõpetamisel kaob ikoon l kuvalt.

HDR-fotode kadreerimine

Pildi servad kärbitakse välja. Kaamera või objekti liikumisel pildistamise ajal võivad soovitud tulemused jääda saavutamata. Soovitatav on statiivi kasutamine. Olenevalt stseenist võib efekt olla mittenähtav, ümber eredate objektide võivad ilmuda varjud või ümber tumedate objektide halod. Mõnede objektide puhul võib olla nähtav ebaühtlane varjutus.

BKT nupp

HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline vahemik) valikul kohandatud sättes f1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > BKT button (BKT nupp) + y (0 Custom Control Assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) saab HDR-režiimi valida BKT nuppu vajutades ja põhikäsuvaliku nuppu pöörates ning tugevust BKT nuppu vajutades ja alamkäsuvaliku nuppu pöörates. Režiim ja tugevus kuvatakse juhtpaneelile: režiimile vastavad ikoonid on 5 valiku Off (Väljas), B valiku On (single photo) (Sees (üksikfoto)) ja 6 valiku On (series) (Sees (seeria)) jaoks, tugevusele vastavad ikoonid on & valiku Auto (Automaatne), 7 valiku Extra high (Eriti kõrge), 8 valiku High (Kõrge), 9 valiku Normal (Normaalne) ja ! valiku Low (Madal) jaoks.

Intervalltaimeriga pildistamine

On (series) (Sees (seeria)) valikul suvandis HDR mode (HDR-režiim) enne intervalltaimeriga pildistamise alustamist jätkab kaamera HDR-fotode tegemist valitud intervalliga (valikul On (single photo) (Sees (üksikfoto)) lõpeb intervalltaimeriga pildistamine pärast esimest võtet).