Valikulist ML-L3 kaugjuhtimispulti (0 Muud tarvikud) saab kasutada kaamera rappumise vähendamiseks või autoportreede tegemiseks.

 1. Valige Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)).

  Tõstke foto võttemenüüs esile Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) ja vajutage 2.

 2. Valige kaugjuhtimisrežiim.

  Tõstke esile üks alljärgnevatest suvanditest ja vajutage J.

 3. Kadreerige foto.

  Paigaldage kaamera statiivile või paigutage see kindlale tasasele pinnale.

 4. Tehke foto.

  Kauguselt 5 m või vähem suunake ML-L3 saatja kaamera infrapuna vastuvõtjale ning vajutage ML-L3 päästikule. Viivitusega kaugjuhtimisrežiimis süttib taimeri tuli umbes kaheks sekundiks enne katiku vabastamist. Kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiimis hakkab taimeri tuli vilkuma pärast katiku vabastamist. Peegli kaugtõstmise režiimis tõstab ML-L3 päästiku ühekordne vajutamine peegli; katik vabastatakse ja taimeri tuli hakkab vilkuma 30 s möödudes või teist korda nupule vajutamisel.

Vabastusrežiim

Valikulise ML-L3 kaugjuhtimispuldiga pildistamisel tehakse pildid üksikkaadri ettenihke režiimis olenemata vabastusrežiimi nupuga tehtud valikust.

Enne valikuliste kaugjuhtimispultide ML-L3 kasutamist

Enne kaugjuhtimispuldi esmakordset kasutamist eemaldage aku läbipaistev plastikust isolatsioonileht.

Sisseehitatud välgu kasutamine

Enne välklambiga pildistamist käsitsi avamisrežiimides (0 Käsitsi avamisrežiimid) vajutage M (Y) nuppu välklambi tõstmiseks ja oodake kuni näidiku (M) kuvamiseni (0 Sisseehitatud välk). Pildistamine katkestatakse välklambi tõstmisel kaugjuhtimisrežiimis. Välklambi kasutamise vajadusel reageerib kaamera ML-L3 päästikule ainult pärast välgu laadimist. Automaatse avanemisega režiimides (0 Automaatse avanemisega režiimid) alustab välklamp laadimist kaugjuhtimisrežiimi valimisel; kui välklamp on laetud, kerkib ja töötab see automaatselt vastavalt vajadusele.

Punasilmsuse vähendamist toetavates välgurežiimides süttib punasilmsuse vähendamise tuli umbes üheks sekundiks enne katiku vabastamist. Viivitusega kaugrežiimis süttib taimeri tuli kaheks sekundiks ning siis süttib üheks sekundiks enne katiku vabastamist punasilmsuse vähendamise tuli.

Teravustamine kaugjuhtimisrežiimis

Pideva automaatse servoteravustamise režiimi valikul ei reguleeri kaamera teravust pidevalt; pidage siiski silmas, et sõltumata valitud automaatse teravustamise režiimist, saab teravustada, vajutades kaamera päästiku enne pildistamist pooleldi alla. Automaatse või üksikservo automaatse teravustamise valikul või reaalaja vaates kaamera korral viivitusega või kiirreageeringuga kaugjuhtimisrežiimis teravustab kaamera enne pildistamist automaatselt; kui kaamera ei ole võimeline teravustama pildiotsijaga pildistamisel, naaseb see ooterežiimi ilma katikut vabastamata.

Peegli kaugtõstmise režiim

Tõstetud peegliga ei ole fotode kadreerimine pildiotsijas võimalik ning automaatset teravustamist ja mõõtmist ei teostata.

Väljumine kaugjuhtimisrežiimist

Kaugjuhtimisrežiim lõpetatakse automaatselt, kui fotot ei tehtud kohandatud sättes c5 (Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)), 0 Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3))) valitud aja jooksul, Off (Väljas) valikul suvandis Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)), kahe nupuga lähtestusel (0 Kahe nupuga lähtestus: Restoring Default Settings (Vaikesätete taastamine)) või võttesuvandite lähestamisel valikuga Reset photo shooting menu (Foto võttemenüü lähtestus) (0 Reset Photo Shooting Menu (Foto võttemenüü lähtestus)).

Päästiku määramine

Record movies (Videote salvestamine) valikul kohandatud sättes g1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) > Shutter-release button (Päästik) ei ole ML-L3 kasutamine asendisse 1 pööratud reaalaja vaate valija korral võimalik.

Katke pildiotsija

Vältimaks läbi pildiotsija siseneva valguse fotodel ilmumist või särituse rikkumist, eemaldage pildiotsija kummist kate ja katke pildiotsija kaasasoleva okulaari kattega (0 Katke pildiotsija).

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta: