Sisseehitatud välku saab kasutada mitte ainult ebapiisava loomuliku valgustuse korral, vaid ka varjude ja tagantvalgustatud objektide täitmiseks või sära lisamiseks objekti silmadesse.

Vaadake lisaks

Valikuliste välklampide kasutamise kohta vt „Valikulised välklambid” (0 Valikulised välklambid).

Automaatse avanemisega režiimid

Režiimides i, k, p, n, o, s, w, f, d, e ja ' kerkib sisseehitatud välk automaatselt ja töötab vastavalt vajadusele.

 1. Valige välgurežiim.

  Hoides M (Y) nuppu all, pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud välgurežiimi kuvamiseni.

  M (Y) nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

  Reaalaja vaade

  Reaalaja vaates kuvatakse valitud suvand ekraanile.

 2. Pildistage.

  Välklamp kerkib vastavalt vajadusele päästiku pooleldi alla vajutamisel ja töötab pildistamise hetkel. Kui välklamp automaatselt ei kerki, ärge üritage seda käega tõsta. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib välklampi kahjustada.

Välgurežiimid

Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:

Käsitsi avamisrežiimid

Režiimides P, S, A, M ja 0 tuleb välklamp tõsta käsitsi. Välk ei tööta, kui see ei ole tõstetud.

 1. Tõstke välklamp üles.

  Välklambi tõstmiseks vajutage M (Y) nuppu. Pidage silmas, et väljalülitatud välgu või ühendatud välise välguseadme korral sisseehitatud välk ei tõuse; jätkake sammuga 2.

  M (Y) nupp

 2. Valige välgurežiim (ainult režiimides P, S, A ja M).

  Hoides M (Y) nuppu all, pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud välgurežiimi kuvamiseni.

  M (Y) nupp

  Põhikäsuvaliku nupp

 3. Pildistage.

  Valikute korral peale j töötab välk iga kord pildi tegemisel.

Välgurežiimid

Kasutatavad on järgmised välgurežiimid:

Sisseehitatud välgu langetamine

Energia säästmiseks välklambi mittekasutamise ajal vajutage seda õrnalt allapoole, kuni riiv kohale klõpsatab.

Sisseehitatud välk

Varjude vältimiseks eemaldage objektiivi päikesekaitsed. Välklambi minimaalne ulatus on u 0,6 m ja seda ei saa kasutada lähivõteteks makrofunktsiooniga suumobjektiividega. Kasutage objektiividega fookuskaugusega 16 mm kuni 300 mm; välgu kasutamisel objektiividega fookuskaugusega alla 16 mm võib perifeerne valgustus langeda. i-TTL välklambi juhtimine on kasutatav ISO-tundlikkusel 100 kuni 12800; väärtustel üle 12800 võivad soovitud tulemused mõningate avaväärtuste vahemike korral jääda saavutamata.

Kui välklamp töötab pidevas vabastusrežiimis (0 Vabastusrežiimi valimine), tehakse iga kord päästikule vajutamisel ainult üks pilt.

Katiku vabastamine võib ajutiselt blokeeruda, et kaitsta välklampi pärast selle kasutamist mitmes järjestikuses võttes. Veidi aja pärast saab välklampi uuesti kasutada.

Sisseehitatud välguga kasutatavad säriajad

Järgmised säriajad on võimalikud sisseehitatud välguga.

Režiim Säriaeg
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 s
k 1/250–1/30 s
o 1/250–1 s
S * 1/250–30 s
M * 1/250–30 s, A, %

Lühikesi säriaegu kuni 1/8 000 s saab kasutada valikuliste välklampidega, mis toetavad automaatse fookustasandi suure kiirusega sünkroniseerimist 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne fookustasand)) või 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automaatne fookustasand)) valikul kohandatud sättes e1 (Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus), 0 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)). 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne fookustasand)) valikul saab sisseehitatud välguga kasutada lühikesi säriaegu kuni 1/320 s.