Režiimides P, S, A ja M vajutage R nuppu välguteabe teabeekraanil (0 R nupp (pildiotsijaga pildistamine)) vaatamiseks üles tõstetud sisseehitatud välgu korral. Kuvatav teave oleneb välklambi juhtimise režiimist.

TTL

1 Välklambi valmisoleku näidik
2 Välklambi juhtimise režiim
3 Flash mode (Välgurežiim)
4 Flash compensation (Välgu kompenseerimine)

Manual (Käsitsi) (0 Välklambi juhtimise režiim)

1 Välklambi juhtimise režiim
2 Välgu tase

Repeating Flash (Välgu kordus) (0 Välklambi juhtimise režiim)

1 Välklambi juhtimise režiim
2 Välgu tase
3 Töötamiste arv (kordi)
Sagedus

Välguteave ja kaamera sätted

Välguteabe kuva näitab kaamera valitud sätteid, sh võtterežiimi, säriaega, ava ja ISO-tundlikkust.

Välklambi juhtimise režiim

Teabeekraan näitab välklambi juhtimise režiimi alljärgnevalt:

i-TTL
Manual (Käsitsi)
Välgu kordus