Enne sidumist veenduge, et kaamera mälukaardil on vaba ruumi. Ootamatute katkestuste vältimiseks tuleb samuti kontrollida, et kaamera aku on täielikult laetud.

Alljärgnevates juhistes on illustreerimiseks kasutatud Androidi nutiseadet.

 1. Kaamera: Seadistusmenüü kuvamiseks vajutage G nuppu ja valige ikoon B.

  G nupp

 2. Kaamera: Valige seadistusmenüüs Connect to smart device (Nutiseadmega ühendamine), tõstke esile Start (Alusta) ja vajutage J.

 3. Kaamera: Järgneva sõnumi ilmumisel vajutage J.

 4. Kaamera: Veenduge, et kaameral on kuvatud paremal näidatud sõnum ning valmistage ette nutiseade.

 5. Nutiseade: Käivitage SnapBridge-rakendus ja puudutage Pair with camera (Siduda kaameraga).

  Kaamera valiku viiba ilmumisel puudutage kaamera nime.

 6. Nutiseade: Dialoogis „Pair with camera” (Siduda kaameraga) puudutage kaamera nime.

  Esmakordselt kaamerat iOS-seadmega siduvatele kasutajatele kuvatakse kõigepealt sidumisjuhised; pärast nende juhiste lugemist kerige kuva allserva ja puudutage Understood (Sain aru). Kui seejärel palutakse teil valida vastav lisaseade, puudutage uuesti kaamera nime (kaamera nime kuvamine võib toimuda mõningase viivitusega).

 7. Kaamera/nutiseade: Veenduge, et kaameral ja nutiseadmel on kuvatud sama kuuekohaline number.

  Mõned iOS-i versioonid võivad numbrit mitte kuvada; kui numbrit ei kuvata, jätkake sammuga 8.

 8. Kaamera/nutiseade: Vajutage kaameral J ja puudutage nutiseadmel PAIR (SIDUDA) (kuva oleneb antud seadmest ja operatsioonisüsteemist).

 9. Kaamera/nutiseade: Lõpetage sidumine.

  Kaamera: Paremal toodud sõnumi kuvamisel vajutage J.

  Nutiseade: Paremal toodud sõnumi kuvamisel puudutage OK.

 10. Kaamera: Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadistamise lõpetamiseks.

  • Võimaldamaks kaameral fotodele asukohaandmete lisamist valige Yes (Jah) vastuseks küsimusele „Download location data from smart device?” (Laadida asukohaandmed nutiseadmest?) ning aktiveerige seejärel nutiseadmel asukohateenused ja lubage Auto link options (Automaatühenduse suvandid) > Synchronize location data (Asukohaandmete sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse vahekaardil .
  • Kaamera kella sünkroniseerimiseks nutiseadme edastatava ajaga valige Yes (Jah) vastuseks küsimusele „Sync clock with smart device?” (Sünkroniseerida kell nutiseadmega?) ning lubage seejärel Auto link options (Automaatühenduse suvandid) > Synchronize clocks (Kellade sünkroniseerimine) SnapBridge-rakenduse vahekaardil .

Nutiseade ja kaamera on nüüd ühendatud. Kõik kaameraga tehtud pildid laaditakse automaatselt nutiseadmesse üles.