Minu menüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart O (Minu menüü).

G nupp

Valikut MY MENU (MINU MENÜÜ) saab kasutada kohandatud valikute loendi koostamiseks taasesituse, foto võtte-, video võtte-, kohandatud sätete, häälestus- ja retušeerimismenüüdest neile kiiremaks juurdepääsuks (kuni 20 kirjet). Soovi korral saab Minu menüü asemel kuvada viimased sätted (0 Viimased sätted).

Valikuid saab lisada, kustutada ja ümber järjestada, nii nagu allpool kirjeldatud.

Valikute lisamine Minu menüüsse

 1. Valige Add items (Kirjete lisamine).

  Tõstke Minu menüüs (O) esile Add items (Kirjete lisamine) ja vajutage 2.

 2. Valige menüü.

  Tõstke esile soovitud valikut sisaldava menüü nimi ja vajutage 2.

 3. Valige kirje.

  Tõstke soovitud menüükirje esile ja vajutage J.

 4. Paigutage uus kirje.

  Vajutage 1 või 3 uue kirje Minu menüüs üles või alla liigutamiseks. Vajutage J uue kirje lisamiseks.

 5. Lisage veel kirjeid.

  Jooksvalt Minu menüüs kuvatavad kirjed on tähistatud linnukesega. Ikooniga V märgitud kirjeid ei saa valida. Korrake samme 1–4 täiendavate kirjete valimiseks.

Valikute kustutamine Minu menüüst

 1. Valige Remove items (Kirjete eemaldamine).

  Tõstke Minu menüüs (O) esile Remove items (Kirjete eemaldamine) ja vajutage 2.

 2. Valige kirjed.

  Tõstke kirjed esile ja vajutage 2 valimiseks või valiku tühistamiseks. Valitud kirjed märgitakse linnukesega.

 3. Kustutage valitud kirjed.

  Vajutage J. Kuvatakse kinnitusdialoog; vajutage uuesti J valitud kirjete kustutamiseks.

Kirjete kustutamine Minu menüüst

Minu menüüs jooksvalt esile tõstetud kirje kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu. Kuvatakse kinnitusdialoog; vajutage uuesti O (Q) valitud kirje Minu menüüst eemaldamiseks.

Minu menüü ümberjärjestamise valikud

 1. Valige Rank items (Kirjete järjestamine).

  Tõstke Minu menüüs (O) esile Rank items (Kirjete järjestamine) ja vajutage 2.

 2. Valige kirje.

  Tõstke esile kirje, mida soovite liigutada, ja vajutage J.

 3. Paigutage kirje.

  Vajutage 1 või 3 kirje Minu menüüs üles või alla liigutamiseks ja vajutage J. Korrake samme 2–3 teiste kirjete ümberpaigutamiseks.

 4. Väljuge Minu menüüsse.

  Väljumiseks Minu menüüsse vajutage G nuppu.

  G nupp

Viimased sätted

Kahekümne viimati valitud sätte kuvamiseks valige m RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) suvandis O MY MENU (MINU MENÜÜ) > Choose tab (Vahekaardi valik).

 1. Valige Choose tab (Vahekaardi valik).

  Tõstke Minu menüüs (O) esile Choose tab (Vahekaardi valik) ja vajutage 2.

 2. Valige m RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED).

  Tõstke esile m RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) ja vajutage J. Menüü nimeks saab „MY MENU” (MINU MENÜÜ) asemel „RECENT SETTINGS” (VIIMASED SÄTTED).

Menüükirjed lisatakse nende kasutamisel viimaste sätete menüü tippu. Uuesti Minu menüü vaatamiseks valige O MY MENU (MINU MENÜÜ) suvandis m RECENT SETTINGS (VIIMASED SÄTTED) > Choose tab (Vahekaardi valik).

Kirjete eemaldamine viimaste sätete menüüst

Kirje eemaldamiseks viimaste sätete menüüst tõstke see esile ja vajutage O (Q) nuppu. Kuvatakse kinnitusdialoog; vajutage uuesti O (Q) valitud kirje eemaldamiseks.