Kaugvälguseadmeid saab juhtida optiliste signaalidega (optiline AWL) sisseehitatud välgult või kaamera tarvikupesale paigaldatud valikuliselt välguseadmelt.

Sisseehitatud välk/SB-500

Kasutage sisseehitatud välku või valikulist SB-500 kaugvälguseadmeid juhtiva peavälguna.

 1. C: Tõstke sisseehitatud välk.

  Vajutage M (Y) nuppu sisseehitatud välgu tõstmiseks. SB-500 peavälguna kasutamisel paigaldage see kaamera tarvikupesale.

 2. C: Lubage optiline AWL.

  Valige Optical AWL (Optiline AWL) foto võttemenüü suvandis Flash control (Välklambi juhtimine) > Wireless flash options (Juhtmevaba välgu valikud).

 3. C: Valige Group flash options (Grupivälgu valikud).

  Valige foto võttemenüüs Flash control (Välklambi juhtimine), tõstke esile Group flash options (Grupivälgu valikud) ja vajutage 2.

 4. C: Valige välklambi juhtimise režiim.

  Valige välklambi juhtimise režiim ja välgu tase peavälgu ja välguseadmete jaoks igas grupis:

  • TTL: i-TTL välklambi juhtimine.
  • qA: Automaatava (kasutatav ainult ühilduvate välguseadmetega; arvestage, et sisseehitatud välk ja SB-500 automaatavaga ei ühildu).
  • M: Valige välgu tase käsitsi.
  • – – (väljas): Seadmed ei tööta ning välgu taset ei ole võimalik reguleerida.

  Valige kanal peavälgu jaoks. SB-500 kaugvälguseadmete hulka kuulumisel tuleb valida kanal 3, muidu võite valida suvalise kanali 1st 4ni.

 5. f: Määrake kanal.

  Seadke kaugvälguseadmed sammus 4 valitud kanalile.

 6. f: Grupeerige kaugvälguseadmed.

  Valige grupp (A või B) iga kaugvälguseadme jaoks. Kuigi kasutatavate kaugvälguseadmete arv ei ole piiratud, on praktiline maksimum kolm seadet grupi kohta. Selle arvu kasvamisel hakkab kaugvälguseadmete kiiratav valgus säritust segama.

 7. C/f: Komponeerige võte.

  Komponeerige võte ja paigutage välguseadmed. Täpsemalt vt välguseadmetega kaasas olevast dokumentatsioonist. Pärast seadmete paigutamist vajutage neil paiknevaid testnuppe kõikide välguseadmete töö kontrolliks.

 8. C/f: Pildistage.

  Enne iga võtet veenduge, et valmisoleku tuled kõikidel välguseadmetel on süttinud.

Muud välguseadmed

Optilise AWL kasutamise kohta teiste välguseadmetega vt vastava välguseadmega kaasas olevast juhendist.

Optical AWL (Optiline AWL)

Seadke sensoraknad kaugvälguseadmetel peavälgult valguse vastuvõtuks (eriti hoolikalt tuleb toimida, kui kaamera ei ole statiivile paigaldatud). Jälgige, et otsene valgus või tugevad peegeldused kaugvälguseadmetelt kaamera objektiivi (TTL režiimis) või kaugvälguseadmete fotoelementidele (qA režiimis) ei satuks, kuna see võib säritust häirida. Peavälgu kiiratavate madala intensiivsusega välkude lähivõtete fotodel ilmumise vältimiseks valige madalad ISO-tundlikkused või väikesed avad (suured f-arvud). Tehke pärast kaugvälguseadmete paigutamist proovivõte ja vaadake tulemusi kaamera ekraanil.

Välgu kompenseerimine

M (Y) nupu ja alamkäsuvaliku nupuga valitud välgu kompenseerimisväärtus liidetakse juhtmevaba välgu valikute menüüs valitud välgu kompenseerimisväärtustega. Välgu kompenseerimisväärtuste peale ±0 valimist peavälgu või kaugvälguseadmete jaoks TTL või qA režiimis kuvatakse juhtpaneelile ja pildiotsijasse ikoonid Y.