Automaatse teravustamise kasutamiseks pöörake teravustamisrežiimi valija asendisse AF.

Teravustamisrežiimi valija

Automaatse teravustamise režiim

Pildiotsijaga pildistamisel saab valida järgmisi automaatse teravustamise režiime:

Reaalaja vaates saab valida järgmisi automaatse teravustamise režiime:

Automaatse teravustamise režiimi valikuks vajutage automaatse teravustamise režiimi nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte kuvamiseni.

Automaatse teravustamise režiimi nupp

Põhikäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Pildiotsija

Ekraan

Teravustamise prognoositav jälgimine (pildiotsijaga pildistamine)

Režiimis AF-C või pideva automaatse servoteravustamise valikul režiimis AF-A, kui objekt liigub kaamera suunas või sellest eemale, alustab kaamera päästiku pooleldi alla vajutamisel teravustamise prognoositavat jälgimist. See võimaldab kaameral jälgida fookust ja prognoosida objekti asukohta katiku vabastamisel.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta:

Automaatse teravustamise ala režiim

Automaatse teravustamise ala režiim määrab, kuidas kaamera valib fookuspunkti automaatseks teravustamiseks. Pildiotsijaga pildistamisel on võimalikud järgmised valikud:

 • Ühe punkti automaatne teravustamine: Valige fookuspunkt; kaamera teravustab ainult objektile valitud fookuspunktis. Kasutage liikumatute objektide puhul.
 • Dünaamilise ala automaatne teravustamine: Valige fookuspunkt. Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C teravustab kaamera objekti valitud punktist lühiajalisel lahkumisel ümbritsevate fookuspunktide andmete alusel. Fookuspunktide arv oleneb valitud režiimist:

  • 9 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: Kasutage piisava aja korral foto komponeerimiseks või pildistades objekte, mis liiguvad ettearvatavalt (nt jooksjad või võidusõiduautod rajal).
  • 21 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: Valige see režiim, kui pildistatavad objektid liiguvad ettearvamatult (nt mängijad jalgpalliväljakul).
  • 51 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine: Valige see režiim, kui pildistatavad objektid liiguvad kiiresti ja neid on raske pildiotsijas kadreerida (nt linnud).
 • Ruumiline kalkeerimine: Valige fookuspunkt. Teravustamisrežiimides AF-A ja AF-C jälgib kaamera objekte nende lahkumisel valitud fookuspunktist ja valib vastavalt vajadusele uusi fookuspunkte. Kasutage kiireks piltide tegemiseks korrapäratult servast serva liikuvate objektide (nt tennisemängijate) korral. Objekti pildiotsijast lahkumisel eemaldage sõrm päästikult ja komponeerige foto uuesti, nii et objekt on valitud fookuspunktis.

 • Grupeeritud ala automaatne teravustamine: Kaamera kasutab teravustamiseks kasutaja poolt valitud fookuspunktide gruppi, vähendades nii kaamera põhiobjekti asemel taustale teravustamise riski. Valige objektide jaoks, mida on raske pildistada üksikut fookuspunkti kasutades. Nägude tuvastamisel üksikservo automaatsel teravustamisel (AF-S režiimis või üksikservo automaatse teravustamise valikul režiimis AF-A), määrab kaamera prioriteedi portree-objektidele.

Automaatala automaatne teravustamine: kaamera tuvastab automaatselt objekti ja valib fookuspunkti (portree-objektide korral suudab kaamera objekti selle paremaks tuvastamiseks taustast eristada). Aktiivsed fookuspunktid tõstetakse pärast kaamera teravustamist lühidalt esile; režiimides AF-C ja AF-A jääb põhifookuspunkt esiletõstetuks pärast teiste fookuspunktide väljalülitamist.

Ruumiline kalkeerimine

Päästiku pooleldi alla vajutamisel salvestatakse fookuspunkti ümbritsevas alas olevad värvid kaamerasse. Seega ei pruugi ruumiline kalkeerimine anda soovitud tulemusi objektide puhul, mis on taustaga sarnast värvi või mis katavad väga väikese ala kaadrist.

Reaalaja vaates saab valida järgmisi automaatse teravustamise ala režiime:

! Automaatne teravustamine näo prioriteediga: Kasutage portreede jaoks. Kaamera tuvastab ja teravustab portreeobjektid automaatselt; valitud objekt tähistatakse kollase topeltraamiga (kui on tuvastatud rohkem nägusid, teravustab kaamera lähima objekti; erineva objekti valimiseks kasutage mitmikvalijat). Kui kaamera ei suuda enam objekti tuvastada (näiteks kui objekt on pea kaamerast ära pööranud), siis raami enam ei kuvata. Ekraani puudutamisel teravustab kaamera sõrmest lähimale näole ning teeb foto sõrme ekraanilt tõstmisel.

$ Lai-ala automaatne teravustamine: Kasutage käeshoitavateks maastikuvõteteks ja teiste mitte-portree objektide jaoks.

% Normaalala automaatne teravustamine: Kasutage täpseks teravustamiseks valitud kohal kaadris. Soovitatav on kasutada statiivi.

& Automaatne teravustamine objekti jälgimisega: Kasutage mitmikvalijat fookuspunkti objektile seadmiseks ja vajutage J jälgimise alustamiseks. Fookuspunkt jälgib valitud objekti selle liikumisel läbi kaadri. Jälgimise lõpetamiseks vajutage uuesti J. Jälgimist saab samuti alustada vastavat objekti ekraanil puudutades; jälgimise lõpetamiseks ja foto tegemiseks tõstke sõrm ekraanilt. Juba alustatud jälgimise korral teravustab kaamera ekraani puudutamisel antud objektile ning foto tehakse sõrme ekraanilt tõstmisel. Arvestage, et kaamera võib mitte suuta jälgida objekte, kui nad liiguvad kiiresti, lahkuvad kaadrist või on varjatud teiste objektide poolt, muudavad nähtavalt oma suurust, värvi või eredust või on liiga väiksed või liiga suured, liiga eredad või liiga tumedad või värvilt või ereduselt taustaga sarnased.

Käsitsi fookuspunkti valik

Fookuspunkti valikuks võib kasutada mitmikvalijat. Teravustamise valija luku asendisse L pööramine blokeerib käsitsi fookuspunkti valiku.

Teravustamise valija lukk

Automaatse teravustamise ala režiimi valikuks vajutage automaatse teravustamise režiimi nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu kuni soovitud sätte kuvamiseni.

Automaatse teravustamise režiimi nupp

Alamkäsuvaliku nupp

Juhtpaneel

Pildiotsija

Ekraan

Automaatse teravustamise ala režiim (pildiotsijaga pildistamine)

Automaatse teravustamise ala režiim kuvatakse juhtpaneelil ja pildiotsijas.

Automaatse teravustamise ala režiim Juhtpaneel Pildiotsija Pildiotsija fookuspunkti kuva
Ühe punkti automaatne teravustamine
9 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine *
21 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine *
51 punktiga dünaamilise ala automaatne teravustamine *
Ruumiline kalkeerimine
Grupeeritud ala automaatne teravustamine
Automaatala automaatne teravustamine

Pildiotsijas kuvatakse ainult aktiivne fookuspunkt. Ülejäänud fookuspunktid annavad teavet teravustamise abistamiseks.

AF-S/AF-I telekonverterid (pildiotsijaga pildistamine)

Ruumilise kalkeerimise või automaatala automaatse teravustamise valikul automaatse teravustamise ala režiimiks AF-S/AF-I telekonverteri kasutamisel valitakse kombineeritud ava korral alla f/5,6 automaatselt ühe punkti automaatne teravustamine.

Automaatse teravustamise kasutamine reaalaja vaates

Kasutage AF-S või AF-P objektiivi. Teised objektiivid või telekonverterid ei pruugi tagada soovitud tulemusi. Pidage silmas, et reaalaja vaates toimub automaatne teravustamine aeglasemalt ja ekraan võib kaamera teravustamise ajal muutuda eredamaks või tumedamaks. Fookuspunkt võib vahel olla kuvatud rohelisena, kui kaamera ei ole võimeline teravustama. Kaameral võib teravustamine ebaõnnestuda järgmistel juhtudel:

 • Objekt sisaldab paralleeljooni kaadri pikema servaga
 • Objektil puudub kontrast
 • Fookuspunktis olev objekt omab teravalt kontrastse eredusega alasid või koosneb kohtpunktvalgustusest või neoonmärgist või muust valgusallikast, mis muudab eredust
 • Luminofoor-, elavhõbe-kvarts-, naatriumlambi või sarnase valgustuse all ilmub värelus või tükeldus
 • Kasutusel on rist- (täht-) filter või mõni muu erifilter
 • Objekt näib väiksem kui fookuspunkt
 • Objektil domineerivad korrapärased geomeetrilised mustrid (nt aknakatted või pilvelõhkuja akende rida)
 • Objekt liigub

Fookuspunkti valik

Välja arvatud objekti jälgimisega automaatse teravustamise korral, valitakse fookuspunkti valiku ajal J vajutamisel keskfookuspunkt. Objekti jälgimisega automaatse teravustamise korral alustatakse J vajutamisel selle asemel objekti jälgimisega. Käsitsi fookuspunkti valikut ei saa automaatala automaatsel teravustamisel kasutada.

Vaadake lisaks

Pildiotsijaga pildistamine—Teavet teemade kohta:

Pildiotsijaga pildistamine/reaalaja vaade: Põhikäsuvaliku nupu kasutamise kohta automaatse teravustamise ala valikuks vt A > Kohandatud säte f3 (Customize command dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)) > Change main/sub (Põhi-/alam- vahetus) (0 Customize Command Dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)).

Teravustamise lukustus

Teravustamise lukustust saab kasutada kompositsiooni muutmiseks pärast teravustamist, mis võimaldab teravustada objekti, mis ei ole lõppkompositsiooni fookuspunktis. Kui kaamera ei suuda teravustada automaatse teravustamise (0 Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega) abil, võib samuti kasutada teravustamise lukustust pärast teravustamist mõnele esialgse objektiga sama kaugel asuvale objektile ja seejärel foto uuesti komponeerida. Teravustamise lukustus on kõige tõhusam, kui automaatse teravustamise ala režiimiks on valitud automaatala automaatsest teravustamisest erinev režiim (0 Automaatse teravustamise ala režiim).

 1. Teravustage.

  Teravustamise alustamiseks seadke objekt valitud fookuspunkti ja vajutage päästik pooleldi alla. Kontrollige, et teravustamisnäidik (I) ilmus pildiotsijasse (pildiotsijaga pildistamine) või et fookuspunkt muutus roheliseks (reaalaja vaade).

  Pildiotsijaga pildistamine

  Reaalaja vaade

 2. Lukustage fookus.

  Teravustamisrežiimid AF-A ja AF-C (pildiotsijaga pildistamine): Hoides päästikut pooleldi alla vajutatult (), vajutage nii teravustamise kui särituse lukustamiseks A AE-L/AF-L nuppu () (pildiotsijasse kuvatakse ikoon AE-L). Teravustamine jääb A AE-L/AF-L nupu vajutamise ajaks lukustatuks, isegi kui hiljem sõrme päästikult eemaldate.

  Päästik

  A AE-L/AF-L nupp

  AF-S (pildiotsijaga pildistamine) ja reaalaja vaade: Teravustamine lukustub automaatselt ja jääb lukustatuks kuni sõrme päästikult eemaldamiseni. Teravustamist on samuti võimalik lukustada A AE-L/AF-L nuppu vajutades (vt ülalpool).

 3. Komponeerige foto uuesti ja pildistage.

  Teravustamine jääb võtete vahel lukustatuks, kui hoiate päästikut pooleldi alla vajutatult (AF-S ja reaalaja vaade) või A AE-L/AF-L nuppu vajutatult, mis võimaldab mitme järjestikuse foto tegemist sama teravustamise seadega.

  Pildiotsijaga pildistamine

  Reaalaja vaade

Ärge muutke lukustatud teravustamise ajal kaamera ja objekti vahelist kaugust. Kui objekt liigub, teravustage uuesti uuel kaugusel.

Vaadake lisaks

Päästiku kasutamise kohta särituse lukustamiseks vt A > Kohandatud säte c1 (Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga), 0 Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga)).

Heade tulemuste saavutamine automaatse teravustamisega

Alltoodud tingimustel ei toimi automaatne teravustamine hästi. Katiku vabastamine võib olla blokeeritud, kui kaamera ei suuda antud tingimustes teravustada või teravustamisnäidik (I) võib olla kuvatud ning kaamera anda piiksu, võimaldades katiku vabastamist ka siis, kui objekt ei ole teravustatud. Sellistel juhtudel teravustage käsitsi (0 Käsitsi teravustamine) või lukustage fookus (0 Teravustamise lukustus) teisele sama kaugel asuvale objektile ja komponeerige foto uuesti.

Kontrast tausta ja objekti vahel on ebapiisav või puudub.

Näide: Objekt on taustaga sama värvi.

Fookuspunkt sisaldab kaamerast erineval kaugusel objekte.

Näide: Objekt on puuris.

Objekti üle domineerivad geomeetrilised mustrid.

Näide: Aknakatted või akende rivi pilvelõhkujal.

Fookuspunkt sisaldab teravalt kontrastse heledusega alasid.

Näide: Objekt on pooleldi varjus.

Taustaobjektid näivad põhiobjektist suuremana.

Näide: Objekti taga kaadris on ehitis.

Objekt sisaldab palju peeneid detaile.

Näide: Lilleaas või muud objektid, mis on väikesed või mille eredus on ühesugune.