Ärge pillake maha: Tugevad löögid või vibratsioon võivad põhjustada toote talitlushäireid.

Hoida kuivana: Toode ei ole veekindel ja selle vette kastmine või suures niiskuses hoidmine võib põhjustada talitlushäireid. Sisemehhanismi roostetamine võib põhjustada parandamatuid kahjustusi.

Vältige äkilisi temperatuurimuutusi: Temperatuuri äkilised muutused, nagu sisenemine külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine, võivad põhjustada seadmesisest kondenseerumist. Kondenseerumise ärahoidmiseks asetage seade enne äkilisi temperatuurimuutusi kandekotti või kilekotti.

Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest: Ärge kasutage ega hoidke seadet tugevat elektromagnetkiirgust või magnetvälju tekitavate seadmete lähedal. Seadmete, nagu raadiosaatjad, tekitatavad staatilised laengud või magnetväljad võivad häirida ekraani tööd, kahjustada mälukaardile salvestatud andmeid või mõjutada toote siseelektroonikat.

Ärge jätke objektiivi päikesele suunatuna: Ärge jätke objektiivi pikemaks ajaks suunatuna päikese või muu tugeva valgusallika poole. Intensiivne valgus võib põhjustada pildianduri halvenemist või anda fotodel valge häguefekti.

Laserid ja muud eredad valgusallikad: Ärge suunake lasereid ega muid eriti eredaid valgusallikaid objektiivi suunas, kuna see võib kaamera pildiandurit kahjustada.

Lülitage toode enne toiteallika eemaldamist või lahutamist välja: Ärge tõmmake toodet pistikust välja ega eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide salvestamine või kustutamine on pooleli. Sellisel puhul võib toite katkestamisega kaasneda andmete kadu või toote mälu ja siselülituste kahjustumine. Juhusliku toitekatkestuse ärahoidmiseks vältige toote kandmist ühest kohast teise ajal, mil vahelduvvooluadapter on ühendatud.

Puhastamine: Kaamera korpuse puhastamisel kasutage puhurit tolmu ja ebemete õrnaks eemaldamiseks, seejärel pühkige õrnalt pehme kuiva lapiga. Pärast kaamera kasutamist rannas või mere ääres pühkige ära liiv ja sool puhtas vees õrnalt niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage kaamera põhjalikult. Harvadel juhtudel võib staatiline elekter põhjustada LCD-kuvarite heledamaks või tumedamaks muutumist. See ei tähenda tööhäiret ja kuva muutub varsti tagasi tavapäraseks.

Objektiiv ja peegel on kergesti kahjustatavad. Tolm ja ebemed tuleb eemaldada õrnalt puhuri abil. Aerosoolpihusti kasutamisel hoidke vedeliku lekkimise takistamiseks purki vertikaalselt. Objektiivilt sõrmejälgede ja muude plekkide eemaldamiseks kandke väike kogus objektiivi puhastit pehmele lapile ja puhastage objektiiv hoolikalt.

Pildianduri puhastamise kohta vt „Pildianduri puhastamine” (0 Pildianduri puhastamine, Käsitsi puhastamine).

Objektiivi kontaktid: Hoidke objektiivi kontaktid puhtana.

Ärge puudutage katiku katet: Katiku kate on ülimalt õhuke ja kergesti kahjustatav. Mitte mingil juhul ei tohi kattele vajutada, seda puhastusvahenditega puudutada või sellele puhurist tugevaid õhuvoole suunata. Selline tegevus võib katet kriimustada, deformeerida või rebestada.

Katiku kate võib näida ebaühtlaselt värvituna, kuid see ei mõjuta pilte ega tähenda väärtalitlust.

Hoiustamine: Hallituse või kopituse tekkimise vältimiseks hoidke kaamerat kuivas hästi õhutatud kohas. Vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage adapter tulekahju vältimiseks lahti. Kui toodet pikka aega ei kasutata, eemaldage lekke ärahoidmiseks aku ja hoidke kaamerat kuivatusainet sisaldavas kilekotis. Ärge siiski hoidke kaamera ümbrist kilekotis, kuna see võib põhjustada materjali halvenemist. Arvestage, et kuivatusaine kaotab pikapeale oma niiskuse imamise võime ning seda tuleb korraliselt vahetada.

Hallituse või kopituse vältimiseks võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord kuus. Lülitage kaamera sisse ja vabastage katik paar korda enne selle kõrvale panemist.

Hoidke akut jahedas kuivas kohas. Paigaldage klemmikate kohale enne aku kõrvale panemist.

Märkused ekraani kohta: Ekraan on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega; töötavad vähemalt 99,99% pikslitest ning puuduvaid või defektseid piksleid ei ole üle 0,01%. Seetõttu, kuigi need ekraanid võivad sisaldada püsivalt helendavaid (valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei kujuta see endast tööhäiret ning ei mõjuta seadme abil salvestatavaid pilte.

Ekraanil kuvatavaid pilte võib olla eredas valguses raske vaadata.

Ärge rakendage ekraanile survet, kuna see võib kaasa tuua kahjustuse või tõrke. Ekraanil oleva tolmu või ebemed saab eemaldada puhuriga. Plekke saab eemaldada õrnalt pehme lapi või seemisnahaga pühkides. Ekraani purunemisel tuleb olla hoolikas, hoidumaks klaasikildudega vigastamisest ning vältida ekraani vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle silma või suhu sattumist.

Aku ja laadija: Akud võivad vale käsitsemise korral lekkida või plahvatada. Järgige akude ja laadijate käsitsemisel järgmisi ettevaatusabinõusid:

 • Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud akusid.
 • Ärge hoidke akut leegi lähedal ega ülemäärase kuumuse käes.
 • Hoidke akuklemmid puhtana.
 • Enne aku vahetamist lülitage toode välja.
 • Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või laadijast ja paigaldage klemmikate. Need seadmed kasutavad veidike laengut ka väljalülitatult ning võivad pikapeale aku tühjendada, kuni see enam ei tööta. Kui akut mõnda aega ei kasutata, paigaldage see kaamerasse ja laske sel enne kaamerast hoiustamiseks eemaldamist tühjeneda. Akut tuleb hoida jahedas kohas ümbritseval temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (vältige kuumi või eriti külmi kohti). Korrake seda protseduuri vähemalt üks kord kuue kuu jooksul.
 • Kaamera korduv sisse- ja väljalülitamine täielikult tühjenenud aku korral lühendab aku tööiga. Täielikult tühjenenud akud tuleb enne kasutamist laadida.
 • Aku kasutamisel võib selle sisetemperatuur tõusta. Kõrgenenud sisetemperatuuriga aku laadimise üritamine kahjustab aku talitlust ning aku võib jääda tühjaks või saada laetud ainult osaliselt. Laske akul enne laadimist jahtuda.
 • Laadige akut sisetingimustes ümbritseval temperatuuril 5 °C – 35 °C. Ärge kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C või üle 40 °C; selle ettevaatusabinõu eiramine võib akut kahjustada või halvendada selle tööomadusi. Maht võib väheneda ja laadimisaeg suureneda aku temperatuuril 0 °C kuni 15 °C ja 45 °C kuni 60 °C. Aku ei lae temperatuuril alla 0 °C või üle 60 °C.
 • Kui tuli CHARGE (LAADIMINE) laadimise ajal kiiresti (umbes kaheksa korda sekundis) vilgub, veenduge, et temperatuurivahemik vastab nõuetele ning ühendage seejärel laadija lahti ning eemaldage ja paigaldage aku uuesti. Kui probleem püsib, lõpetage kohe kasutamine ning viige aku ja laadija tagasi oma jaemüüjale või Nikoni ametlikule esindajale.
 • Ärge liigutage laadimise ajal laadijat ega puudutage akut. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib väga harvadel juhtudel põhjustada seda, et laadija näitab aku täitumist, kuigi aku on alles pooleldi laetud. Eemaldage ja paigaldage aku taas, et laadimist uuesti alustada.
 • Aku maht võib ajutiselt langeda, kui akut on laetud madalatel temperatuuridel või seda kasutatakse laadimise ajal valitsenud temperatuurist madalamal temperatuuril. Aku laadimisel temperatuuril alla 5 °C võib aku tööea näidik Battery info (Akuteave) (0 Battery info (Akuteave)) kuval näidata ajutist vähenemist.
 • Täis aku jätkuv laadimine võib nõrgendada aku talitlust.
 • Täielikult laetud aku märgatav kasutusaja lühenemine toatemperatuuril näitab, et aku nõuab vahetamist. Ostke uus aku.
 • Kaasas olev toitekaabel ja vahelduvvoolu seinaadapter on kasutamiseks ainult MH-25a-ga. Kasutage laadijat ainult ühilduvate akude laadimiseks. Kui seda ei kasutata, lahutage laadija toitevõrgust.
 • Ärge tekitage laadija klemmidel lühist. Antud ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda ülekuumenemise ja laadija kahjustumisega.
 • Enne kasutamist laadige aku. Olulistel sündmustel pildistamisel hoidke tagavaraks täislaetud varuaku. Mõnes kohas võib vahetusakude ostmine lühikese etteteatamisega olla keeruline. Arvestage, et külmadel päevadel kipub akude maht vähenema. Veenduge enne väljas külma ilmaga pildistamist, et aku oleks täis. Hoidke varuakut soojas kohas ja vajadusel vahetage need kaks. Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
 • Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need taaskasutusse vastavalt kohalikele eeskirjadele.