Võtke mõni minut aega ja tutvuge kaamera nuppude ja kuvadega. Abiks võib olla, kui märgite selle jaotise järjehoidjaga ja vaatate seda aeg-ajalt ülejäänud juhendit lugedes.

Kaamera korpus

1 Vabastusrežiimi nupp
2 Režiiminupp
3 Kaamera rihma ava
4 Režiiminupu lukustuse vabastaja
5 Vabastusrežiimi nupu lukustuse vabastaja
6 Tarvikupesa (valikulise välklambi jaoks)
7 Video salvestusnupp
8 Toitelüliti
9 Päästik
10

E nupp

11

S/Q nupp

12 Juhtpaneel
13 Fookustasandi märgis (E)

1 Sisseehitatud välk
2 Stereomikrofon
3

Automaatse teravustamise abi valgusti

Taimeri tuli

Punasilmsuse vähendamise tuli

4 Peegel
5 Objektiivi kinnitusmärk
6

M/Y nupp

7 Infrapuna vastuvõtja
8

D nupp

9 USB, HDMI ja välismikrofoni ühenduste kate
10 Tarvikute sisendi ja kuulari pistmiku kate
11 Objektiivi vabastusnupp
12 Automaatse teravustamise režiimi nupp
13 Teravustamisrežiimi valija
14 Välismikrofoni pistmik
15 USB-pistmik
16 HDMI pistmik
17 Tarvikute sisend
18 Kuulari pistmik

1 Alamkäsuvaliku nupp
2 Fn1 nupp
3 Fn2 nupp
4 Akupesa kate
5 Akupesa katte lukk
6 Toitepistmiku kate
7 Statiivi pesa
8 CPU-kontaktid
9 Objektiivi paigaldamine
10 Automaatse teravustamise ühendus
11 Korpuse kaas

1

O/Q nupp

2

K nupp

3 Kallutatav ekraan
4 G nupp
5

L/U nupp

6

X/T nupp

7

W/Z nupp

8

R nupp

9 Pildiotsija okulaar
10 Silmasensor
11 Pildiotsija kummist kate
12 Dioptri reguleerimise nupp
13

A nupp

14 Põhikäsuvaliku nupp
15 Kõlar
16

a nupp

17 Mitmikvalija
18 J nupp
19 Teravustamise valija lukk
20 Mälukaardi juurdepääsu tuli
21 Mälukaardi pilu kate
22

i nupp

23 Reaalaja vaate valija

Sulgege ühenduse kate

Sulgege ühenduse kate, kui pistmikke ei kasutata. Pistmikku sattunud võõrollus võib häirida andmeedastust.

LCD-valgustid

Toitelüliti pööramine D suunas aktiveerib ooterežiimi taimeri ja juhtpaneeli taustavalgustuse (LCD-valgusti), võimaldades kuva pimedas lugemist. Valgustid jäävad pärast toitelüliti vabastamist helendama veel mõneks sekundiks ning ooterežiimi taimer jääb aktiveerituks kuni katiku vabastamiseni või toitelüliti uuesti D suunas pööramiseni.

Toitelüliti

Kõlar

Ärge paigutage kõlarit magnetkandjate lähedusse. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kahjustada magnetkandjatele salvestatud andmeid.

Režiiminupp

Kaamera võimaldab valida alljärgnevaid režiime. Režiimi valimiseks vajutage režiiminupu lukustuse vabastajat ja pöörake režiiminuppu.

Režiiminupp

Režiiminupu lukustuse vabastaja

1

Režiimid P, S, A ja M:

P — Programmeeritud automaatne

S — Automaatne katiku prioriteet

A — Avaprioriteediga automaatrežiim

M — Käsitsi

2

Automaatrežiimid:

i Automaatne

j Automaatne (ilma välguta)

3 Eriefektide režiimid
4 Režiimid U1 ja U2
5 Stseenirežiimid

Mitte-CPU objektiivid

Mitte-CPU (0 Ühilduvad mitte-CPU objektiivid) objektiive saab kasutada ainult režiimis M. Muu režiimi valik blokeerib mitte-CPU objektiivi korral katiku vabastuse.

Piiksud reaalaja vaates

Reaalaja vaates režiiminupu keeramisel võib kõlada piiks. See ei näita viga ega talitlushäiret.

Juhtpaneel

Juhtpaneel näitab sisselülitatud kaamera korral mitmesuguseid kaamera sätteid. Siin kujutatud elemendid ilmuvad kaamera esimesel sisselülitamisel; teavet teiste sätete kohta leiate käesoleva juhendi vastavatest jaotistest.

1 Säriaeg
2 Ava (f-arv)
3 ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
4 Järelejäänud särituste arv
5 Aku näidik
6 Mõõtmine
7

ISO-tundlikkuse näidik

Automaatse ISO-tundlikkuse näidik

Väljalülitatud kaamera kuva

Sisestatud mälukaardi ja akuga väljalülitatud kaamera korral kuvatakse järelejäänud särituste arv (mõned mälukaardid võivad harvadel juhtudel kuvada seda teavet ainult sisselülitatud kaamera korral).

Juhtpaneel

Pildiotsija

1 Eriefektide režiimi näidik
2 Ühevärvilisuse näidik
3 Automaatse teravustamise ala raamid
4 „Mälukaart puudub” näidik
5 1,3× DX-kärpimine
6 Kadreerimisruudustik (kuvatakse On (Sees) valikul kohandatud sättes d6, Viewfinder grid display (Pildiotsija ruudustiku kuva))
7 Fookuspunktid
8 1,3× DX-kärpimise näidik
9 Pikikalde näidik 1, 2
10 Väreluse tuvastamine
11 Külgkalde näidik 1, 3
12 Teravustamise näidik
13 Automaatse särituse (AE) lukk
14 Paindliku programmi näidik
15 Säriaeg
16 Ava (f-arv)
17 HDR-näidik
18

Särituse/välgu kahvelduse näidik

WB-kahvelduse näidik

ADL-kahvelduse näidik

19 Tühjeneva aku hoiatus
20 ISO-tundlikkuse näidik
21 „k” (ilmub, kui mälu jätkub üle 1000 särituse jaoks)
22 Välklambi valmisoleku näidik
23 FV-lukustuse näidik
24 Välklambi sünkroniseerimise näidik
25

Säritusnäidik

Särikompensatsiooni kuva

26 Välgu kompenseerimise näidik
27 Särikompensatsiooni näidik
28 Automaatse ISO-tundlikkuse näidik
29

Järelejäänud särituste arv

Järelejäänud võtete arv enne mälu puhvri täitumist

ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)

Eelseadistatud käsitsi valge tasakaalu salvestamise näidik

Kuvamiseks vajutage nuppu, millele kohandatud sättes f1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine), 0 f1: Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) on määratud funktsioon Viewfinder virtual horizon (Pildiotsija virtuaalne horisont).

„Püstpaigutuses” (portree) pildistamiseks pööratud kaamera korral töötab külgkalde näidikuna.

„Püstpaigutuses” (portree) pildistamiseks pööratud kaamera korral töötab pikikalde näidikuna.

Märkus: Kuval on kõik näidikud illustratiivsel eesmärgil kujutatud helendavatena.

Aku puudub

Täielikult tühjenenud või puuduva aku korral muutub pildiotsija kuva tumedaks. See on normaalne ega tähenda riket. Täislaetud aku paigaldamisel muutub pildiotsija kuva taas normaalseks.

Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvad

Juhtpaneeli ja pildiotsija kuvade eredus oleneb temperatuurist ning kuvade reaktsiooniaeg võib madalatel temperatuuridel pikeneda. See on normaalne ega tähenda riket.

Dioptri reguleerimise nupp

Pöörake dioptri reguleerimise nuppu, kuni automaatse teravustamise ala raamid on teravas fookuses. Kui kasutate seda nuppu silmaga pildiotsijal, tuleb ette vaadata, et kogemata sõrme või küünega mitte silma torgata.

Pildiotsija ei ole teravustatud

Pildiotsija on teravustatud

Kallutatava ekraani kasutamine

Ekraani on võimalik kallutada, nii nagu allpool näidatud.


Tavakasutus: Ekraani kasutatakse tavaliselt hoiuasendis.


Võtted madala nurga alt: Kallutage ekraan üles reaalaja vaates pildistamiseks madalal hoitud kaameraga.


Võtted kõrge nurga alt: Kallutage ekraan alla reaalaja vaates pildistamiseks kõrgel hoitud kaameraga.

Ekraani kasutamine

Pöörake ekraani õrnalt, kuni tunnete vastupanu. Ärge kasutage jõudu. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib kaamerat või ekraani kahjustada. Statiivile paigaldatud kaamera korral tuleb jälgida, et ekraan statiiviga kokku ei puutuks.

Ärge tõstke ega kandke kaamerat seda ekraanist hoides. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib kaamerat kahjustada. Kui ekraani pildistamiseks ei kasutata, viige see tagasi hoiuasendisse.

Pide ja kaamera ekraani ümbrus võivad muutuda kuumaks. See ei tähenda riket.

See ala muutub eriti kuumaks.

Vältige vedeliku sattumist ekraani sisepinnale. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada toote talitlushäireid.

Teabeekraani automaatne väljalülitus

Aktiveeritud ooterežiimi taimeri korral lülitab silmasensor silma pildiotsijale viimisel teabeekraani automaatselt välja. Silma pildiotsijalt eemaldamisel lülitub ekraan uuesti sisse. Soovi korral võite teabeekraani väljalülitumise blokeerida häälestusmenüü valikuga Info display auto off (Teabeekraani automaatne väljalülitus) (0 Info display auto off (Teabeekraani automaatne väljalülitus)). Pidage siiski silmas, et sellest valikust olenemata lülitub teabeekraan ooterežiimi taimeri aegumisel välja.

Puuteekraani kasutamine

Puutetundlik ekraan toetab järgmisi toiminguid:


Puuteklikk

Nipsake sõrmega lühidalt üle ekraani vasakule või paremale.


Libistus

Libistage sõrmega üle ekraani.


Venitus/pigistus

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige need laiali või pigistage kokku.

Puuteekraani kasutamine

Taasesituse (0 Puuteekraani kasutamine) ajal saab puuteekraani kasutada järgmisteks toiminguteks.

  • Teiste piltide vaatamine
  • Lähemale või kaugemale suumimine
  • Pisipiltide vaatamine
  • Videote vaatamine

Reaalaja vaates saab puuteekraani kasutada pildistamiseks (puutekatik; 0 Puutepildistamine (puutekatik)) või laotuspunkti valge tasakaalu väärtuse mõõtmiseks (0 Reaalaja vaade (laotuspunkti valge tasakaal)). Puuteekraani saab samuti kasutada tippimiseks (0 Teksti sisestamine) või menüüdes navigeerimiseks (0 Puuteekraani kasutamine).

Puuteekraan

Puuteekraan reageerib staatilisele elektrile ning ei pruugi reageerida selle katmisel kolmandate tootjate kaitsekilega või sõrmeküüntega või kinnastatud kätega puudutamisel. Ärge kasutage ülemäärast jõudu ega puudutage ekraani teravate esemetega.

Puuteekraani kasutamine

Puuteekraan ei pruugi reageerida oodatud viisil, kui üritate seda kasutada, jättes oma peopesa või muu sõrme sellele teises kohas toetuma. See võib mitte tuvastada teisi liigutusi liiga pehme puudutuse korral, sõrmede liiga kiirelt või liiga lühikeselt liigutamisel või nende ekraanist eraldumisel või kahe sõrme ebaõige koordinatsiooni korral pigistamisel või venitamisel.

Puutejuhikute lubamine või keelamine

Puutejuhikuid saab lubada või keelata häälestusmenüü valikuga Touch controls (Puutejuhikud) (0 Touch controls (Puutejuhikud)).

Vaadake lisaks

Puutekliki suuna valiku kohta teiste piltide vaatamiseks täiskaadris taasesitusel vt B > Touch controls (Puutejuhikud) (0 Touch controls (Puutejuhikud)).

Puutepildistamine (puutekatik)

Puudutage ekraani teravustamiseks ja tõstke sõrm foto tegemiseks.

Puudutage joonisel kujutatud ikooni ekraani võtterežiimis puudutamisel täidetava toimingu valimiseks. Valige järgmiste suvandite hulgast:

Puutepildistamisel teravustamise kohta vt „Teravustamine” (0 Automaatne teravustamine).

Pildistamine puutepildistamise valikutega

Päästikut saab teravustamiseks ja pildistamiseks kasutada ka puutepildistamise valikute aktiveerimist näitava ikooni 8 kuvamise korral. Kasutage päästikut fotode tegemiseks pidevas võtterežiimis (0 Vabastusrežiimi valimine) ja videosalvestuse ajal. Puutepildistamise võimalusi saab kasutada ainult pidevas võtterežiimis ühekaupa piltide tegemiseks ning neid ei saa kasutada fotode tegemiseks videosalvestuse ajal.

Puuteekraani ei saa kasutada fookuspunkti määramiseks asendis L (lukus) teravustamise valija luku korral (0 Käsitsi fookuspunkti valik), kuid seda saab siiski kasutada objekti valimiseks näo prioriteediga automaatse teravustamise valikul automaatse teravustamise ala režiimiks (0 Automaatse teravustamise ala režiim).

Taimeri režiimis (0 Taimeri režiim (E)) lukustub teravustamine valitud objektile ekraani puudutamisel ning taimer käivitub sõrme ekraanilt tõstmisel. Vaikesätetel vabastatakse katik umbes 10 s pärast taimeri käivitamist; seda viivitust ja võtete arvu saab muuta kohandatud sättes c3 (Self-timer (Taimer), 0 Self-timer (Taimer)). Kui valik suvandis Number of shots (Võtete arv) on suurem kui 1, teeb kaamera automaatselt ühe pildi teise järel kuni valitud arvu võtete salvestamiseni.

Mitmikvalija

Käesolevas juhendis on mitmikvalijat kasutavad toimingud tähistatud ikoonidega 1, 3, 4 ja 2.

  • 1: Mitmikvalija ülespoole vajutamine
  • 3: Mitmikvalija allapoole vajutamine
  • 4: Mitmikvalija vasakule vajutamine
  • 2: Mitmikvalija paremale vajutamine
  • J nupp