Nikoni täiustatud Loovvalgustussüsteem (Creative Lighting System, CLS) pakub täiustatud andmesidet kaamera ja ühilduvate välguseadmete vahel paremaks välklambiga pildistamiseks.

CLS-ühilduvad välguseadmed

CLS-ühilduvad välguseadmed
(PDF; 51,7 KB)

Juhtmevaba kiirvälgu käsujuht SU-800: CLS-ühilduvale kaamerale paigaldamisel saab SU-800-t kasutada käsujuhina välguseadmete SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 või SB-R200 jaoks kuni kolmes grupis. SU-800 ise ei ole välguga varustatud.

Välgurežiimi valimine valikuliste välklampide jaoks

Välgurežiimi valikuliste välklampide jaoks saab valida samuti nagu sisseehitatud välgu jaoks, st M (Y) nuppu hoides ja põhikäsuvaliku nuppu pöörates.

Kujundusvalgustus

CLS-ühilduvad välguseadmed kiirgavad kujundusvälgu kohandatud sättes f1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)) omistatud funktsiooniga Modeling flash (Kujundusvälk) juhtnupu vajutamisel. Seda funktsiooni saab kasutada koos Täiustatud juhtmevaba valgustusega mitme välguseadmega koguvalgustuse efekti eelvaateks.

Muud välguseadmed

Muud välguseadmed
(PDF; 44,2 KB)

FV-lukustuse kasutamine valikuliste välklampidega

FV-lukustus on valikuliste välklampidega (0 CLS-ühilduvad välguseadmed) kasutatav i-TTL ja (nende toetusel) monitooritava eelvälgu qA ja monitooritava eelvälgu A välklambi juhtimise režiimis (täpsemalt vt välguseadmega kaasas olevast juhendist). Arvestage, et täiustatud juhtmevaba valgustuse kasutamisel kaugvälguseadmete juhtimiseks tuleb välklambi juhtimise režiimiks peavälgu või vähemalt ühe kaugvälguseadmete grupi jaoks valida TTL, qA või A.

Metering (Mõõtmine)

Mõõdetavad alad FV-lukustuse jaoks valikulise välklambi kasutamisel on alljärgnevad:

Välguseade Flash mode (Välgurežiim) Mõõdetud ala
Eraldi välguseade i-TTL 4 mm ring kaadri keskel
qA Välgu säritusmõõturiga mõõdetav ala
Kasutamisel koos teiste välguseadmetega (Täiustatud juhtmevaba valgustus) i-TTL Entire frame (Kogu kaader)
qA Välgu säritusmõõturiga mõõdetav ala
A

Märkused valikuliste välklampide kohta

Täpsemaid juhiseid vt vastava välguseadme juhendist. CLS toetusega välguseadme korral vt CLS-ühilduvate digitaalsete üheobjektiiviliste peegelkaamerate jaotist. D7500 puudub SB-80DX, SB-28DX ja SB-50DX juhendites „digitaalsete üheobjektiiviliste peegelkaamerate” kategooriast.

Paigaldatud valikulise välklambi korral töötab välk võtterežiimides peale j, % ja u iga võttega ka režiimides, kus sisseehitatud välku ei saa kasutada.

i-TTL välklambi juhtimist saab kasutada ISO-tundlikkusel vahemikus 100 kuni 12800. Väärtustel üle 12800 võivad soovitud tulemused mõnedes vahemikes või ava väärtustel jääda saavutamata. Välklambi valmisoleku näidiku (M) vilkumisel umbes kolme sekundi jooksul pärast foto tegemist i-TTL või automaatses mitte-TTL režiimis on välk töötanud täisvõimsusel ning foto võib olla alasäritatud (ainult CLS-ühilduvate välguseadmete korral; teiste seadmete särituse ja välklambi laadimise näidikute kohta vt vastava välklambi juhendist).

i-TTL ja automaatavaga (qA) välklambi juhtimise režiimides liidetakse valikulise välklambiga või foto võttemenüü suvandis Flash control (Välklambi juhtimine) valitud välgu kompenseerimine M (Y) nupu ja käsuvaliku nupuga valitud välgu kompenseerimisele.

SC-seeria 17, 28 või 29 sünkroniseerimiskaabli kasutamisel kaameravälise välguga pildistamiseks võib nõuetekohane säritus jääda i-TTL režiimis saavutamata. Me soovitame valida standardse i-TTL täitevälgu juhtimise. Tehke proovivõte ja vaadake tulemusi ekraanil.

Kasutage i-TTL režiimis välguseadmega kaasas olevat välklambipaneeli või põrkeadapterit. Ärge kasutage teisi paneele, nagu hajutamispaneel, sest see võib põhjustada ebaõige särituse.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 töötavad punasilmsuse vähendamisega, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SU-800 automaatse teravustamise abi valgustusega alljärgnevate piirangutega:

 • SB-5000: Automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav koos 24–135 mm AF objektiividega joonisel kujutatud fookuspunktidega.

  Fookuskaugus 24–30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 ja SB-900: Automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav koos 17–135 mm AF objektiividega joonisel kujutatud fookuspunktidega.

 • SB-800, SB-600 ja SU-800: Automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav koos 24–105 mm AF objektiividega joonisel kujutatud fookuspunktidega.

  Fookuskaugus 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: Automaatse teravustamise abi valgustus on kasutatav koos 24–135 mm AF objektiividega joonisel kujutatud fookuspunktidega.

Olenevalt kasutatavast objektiivist ja salvestatavast stseenist võib teravustamisnäidik (I) ilmuda ka teravustamata objekti korral või kaamera võib mitte suuta teravustada ning katiku vabastus olla blokeeritud.

Režiimis P on suurim ava (minimaalne f-arv) piiratud vastavalt ISO-tundlikkusele alljärgnevalt:

Suurim ava ISO võrdväärsusel:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Kui objektiivi suurim ava on ülaltoodust väiksem, võetakse suurima ava väärtuseks objektiivi suurim ava.

Otse kaameraga ühendatud suure jõudlusega akukomplekti SD-9 või SD-8A korral võib fotodel välklambiga pildistamisel ilmuda joonte kujul müra. Vähendage ISO-tundlikkust või suurendage kaamera ja toitekomplekti vahelist kaugust.

Sünkroniseerimisterminali adapter AS-15

Kaamera tarvikupesale paigaldatud sünkroniseerimisterminali adapteri AS-15 korral (saadaval eraldi) on välgutarvikuid võimalik ühendada läbi sünkroniseerimisterminali.

Kolmandate tootjate välguseadmed

Kaamerat ei saa kasutada välguseadmetega, mis rakendaksid pinget üle 250 V kaamera X-kontaktidele või lühistaksid kontakte tarvikupesas. Selliste välguseadmete kasutamine võib mitte ainult häirida kaamera normaalset tööd, vaid samuti kahjustada ka kaamera ja/või välklambi sünkroniseerimisahelaid.