Allpool on loetletud kaamera menüüsuvandite vaikesätted.

Taasesitusmenüü vaikesätted

Valik Vaikimisi
Playback folder (Taasesituskaust) All (Kõik)
Image review (Pildi ülevaatus) Off (Väljas)
After delete (Pärast kustutamist) Show next (Näita järgmist)
Auto image rotation (Pildi automaatne pööramine) On (Sees)
Rotate tall (Pööra portreeformaati) On (Sees)
Slide show (Slaidiesitus)
Still images and movies (Liikumatud pildid ja videod)
2 s

Foto võttemenüü vaikesätted

Valik Vaikimisi
Storage folder (Hoiukaust)
D7500
100
File naming (Failide nimetamine) DSC
Flash control (Välklambi juhtimine)
TTL
Off (Väljas)
Choose image area (Pildi ala valik) DX (24 × 16)
Image quality (Pildikvaliteet) JPEG normal (tavaline)
Image size (Pildi suurus) Large (Suur)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) salvestus)
Lossless compressed (Kadudeta tihendus)
14-bit (14-bitine)
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
100
Off (Väljas)
White balance (Valge tasakaal) Auto (Automaatne) > Normal (Tavaline)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (Picture Controli seade) Auto (Automaatne)
Color space (Värviruum) sRGB
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) Off (Väljas)
Long exposure NR (Pika särituse müravähendus) Off (Väljas)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus) Normal (Tavaline)
Vignette control (Vinjettimise juhtimine) Normal (Tavaline)
Auto distortion control (Automaatne venituse juhtimine) Off (Väljas)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine)
Disable (Keelata)
On (Sees)
Remote control mode (ML-L3) (Kaugjuhtimisrežiim (ML-L3)) Off (Väljas)
Auto bracketing set (Automaatkahvelduse seade) AE & flash bracketing (Automaatse särituse ja välgu kahveldus)
Multiple exposure (Mitmiksäritus) *
Off (Väljas)
2
Average (Keskmine)
On (Sees)
HDR (high dynamic range) (lai dünaamiline vahemik)
Off (Väljas)
Auto (Automaatne)
Interval timer shooting (Intervalltaimeriga pildistamine) Off (Väljas)
Now (Kohe)
1 minut
0001×1
Off (Väljas)

Pildistamise ajal ei ole foto võttemenüü lähtestamine võimalik.

Video võttemenüü vaikesätted

Valik Vaikimisi
File naming (Failide nimetamine) DSC
Choose image area (Pildi ala valik) DX
Frame size/frame rate (Kaadri suurus/kaadrikiirus) 1920×1080; 60p
Movie quality (Video kvaliteet) High quality (Kõrge kvaliteet)
Movie file type (Videofaili tüüp) MOV
ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted)
51200
Off (Väljas)
100
White balance (Valge tasakaal) Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Set Picture Control (Picture Controli seade) Same as photo settings (Sama, mis fotosätetes)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) Off (Väljas)
High ISO NR (Suure ISO müravähendus) Normal (Tavaline)
Flicker reduction (Väreluse vähendamine) Auto (Automaatne)
Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus) Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus)
Frequency response (Sageduskaja) Wide range (Lai vahemik)
Wind noise reduction (Tuulemüra vähendamine) Off (Väljas)
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) Off (Väljas)
Time-lapse movie (Intervallvideo) Väljas
5 s
25 minutit
On (Sees)

Kohandatud sätete menüü vaikesätted

Valik Vaikimisi
a1 AF-C priority selection (Pideva automaatse teravustamise prioriteedi valik) Release (Vabastus)
a2 AF-S priority selection (Üksiku automaatse teravustamise prioriteedi valik) Focus (Teravustamine)
a3 Focus tracking with lock-on (Teravustamise jälgimine koos lukustusega) 3 (Normal) (3 (Tavaline))
a4 Number of focus points (Fookuspunktide arv) 51 points (51 punkti)
a5 Store points by orientation (Punktide salvestamine orientatsiooni järgi) Off (Väljas)
a6 AF activation (Automaatse teravustamise aktiveerimine) Shutter/AF-ON (Katik/AF-ON)
a7 Focus point wrap-around (Fookuspunkti pööramine) No wrap (Ilma pööramiseta)
a8 Focus point options (Fookuspunkti suvandid)
Auto (Automaatne)
On (Sees)
a9 Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud automaatse teravustamise abi valgusti) On (Sees)
a10 Manual focus ring in AF mode (Käsitsi teravustamise rõngas automaatse teravustamise režiimis) Enable (Lubada)
b1 ISO sensitivity step value (ISO-tundlikkuse samm) 1/3 step (1/3-samm)
b2 EV steps for exposure cntrl (Särituse juhtimise EV-sammud) 1/3 step (1/3-samm)
b3 Easy exposure compensation (Kerge särikompensatsioon) Off (Väljas)
b4 Matrix metering (Maatriksmõõtmine) Face detection on (Näotuvastus sees)
b5 Center-weighted area (Keskelekaalutud ala) ø 8 mm
b6 Fine-tune optimal exposure (Optimaalse särituse peenhäälestus)
0
0
0
0
c1 Shutter-release button AE-L (Automaatse särituse lukustus päästikuga) Off (Väljas)
c2 Standby timer (Ooterežiimi taimer) 6 s
c3 Self-timer (Taimer)
10 s
1
0.5 s
c4 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)
10 s
1 min
4 s
4 s
10 min
c5 Remote on duration (ML-L3) (Kestev kaugseadis (ML-L3)) 1 min
d1 CL mode shooting speed (Pideva vähese kiirusega režiimi võttekiirus) 3 fps (kaadrit sekundis)
d2 Max. continuous release (Max võtete arv pidevas vabastusrežiimis) 100
d3 Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim) Off (Väljas)
d4 Electronic front-curtain shutter (Elektrooniline esikardina katik) Disable (Keelata)
d5 File number sequence (Failinumbri järjestus) On (Sees)
d6 Viewfinder grid display (Pildiotsija ruudustiku kuva) Off (Väljas)
d7 ISO display (ISO kuva) Show frame count (Kaadrite arvu näitamine)
d8 LCD illumination (LCD-valgustus) Off (Väljas)
d9 Optical VR (Optiline stabiliseerimine) On (Sees)
e1 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus) 1/250 s
e2 Flash shutter speed (Välklambi säriaeg) 1/60 s
e3 Exposure comp. for flash (Välklambi särikompensatsioon) Entire frame (Kogu kaader)
e4 Auto M ISO sensitivity control (Automaatne M ISO-tundlikkuse juhtimine) Subject and background (Objekt ja taust)
e5 Bracketing order (Kahveldusjärjestus) MTR > under > over (MTR > alla > üle)
f1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)
Viewfinder virtual horizon (Pildiotsija virtuaalne horisont)
None (Puudub)
None (Puudub)
Choose image area (Pildi ala valik)
AE/AF lock (Automaatse särituse/automaatse teravustamise lukustus)
None (Puudub)
Auto bracketing (Automaatkahveldus)
None (Puudub)
f2 OK button (OK nupp)
Select center focus point (Keskfookuspunkti valik)
Thumbnail on/off (Pisipilt sees/väljas)
Select center focus point (Keskfookuspunkti valik)
f3 Customize command dials (Käsuvaliku nuppude kohandamine)

Exposure compensation (Särikompensatsioon): U

Shutter speed/aperture (Säriaeg/ava): U

Exposure setting (Särituse seade): Off (Väljas)

Autofocus setting (Automaatse teravustamise seade): Off (Väljas)

Off (Väljas)
10 frames (10 kaadrit)
f4 Release button to use dial (Nupu vabastamine valikunupu kasutamiseks) No (Ei)
f5 Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)
g1 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)
Index marking (Tähistusviide)
Index marking (Tähistusviide)
AE/AF lock (Automaatse särituse/automaatse teravustamise lukustus)
Take photos (Fotode tegemine)

Häälestusmenüü vaikesätted

Valik Vaikimisi
Save user settings (Kasutajasätete salvestamine)
Võtterežiim vaikimisi P
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
Off (Väljas)
Off (Väljas)
Monitor brightness (Ekraani eredus)
0
0
Monitor color balance (Ekraani värvitasakaal) A-B: 0, G-M: 0
Information display (Teabeekraan) Auto (Automaatne)
Auto info display (Automaatne teabeekraan) On (Sees)
Info display auto off (Teabeekraani automaatne väljalülitus) On (Sees)
AF fine-tune (Automaatse teravustamise peenhäälestus)
Off (Väljas)
Clean image sensor (Pildianduri puhastamine)
Clean at startup & shutdown (Puhastada käivitamisel ja väljalülitamisel)
Beep options (Piiksu valikud)
Off (Väljas)
2
Low (Madal)
Touch controls (Puutejuhikud)
Enable (Lubada)
Left V Right (Vasak V Parem)
Flash warning (Välklambi hoiatus) On (Sees)
HDMI
Auto (Automaatne)
Output range (Väljundvahemik) Auto (Automaatne)
Output display size (Väljundi kuvasuurus) 100%
Live view on-screen display (Reaalaja vaate ekraanikuva) On (Sees)
Dual monitor (Kaksikekraan) On (Sees)
Location data (Asukohaandmed)
No (Ei)
Standby timer (Ooterežiimi taimer) Enable (Lubada)
Set clock from satellite (Kella seadmine satelliidilt) Yes (Jah)
Wireless remote (WR) options (Juhtmevaba kaugjuhtimise (WR) valikud)
On (Sees)
Pairing (Sidumine)
Assign remote (WR) Fn button (Kaugjuhtimise (WR) Fn-nupu määramine) None (Puudub)
Airplane mode (Lennukirežiim) Disable (Keelata)
Send to smart device (auto) (Saata nutiseadmesse (automaatne)) Off (Väljas)
Bluetooth
Disable (Keelata)
On (Sees)
Eye-Fi upload (Eye-Fi üleslaadimine) Enable (Lubada)
Slot empty release lock (Vabastuse lukustus tühja pilu korral) Enable release (Lubada vabastus)