Hinnake pilte või märgistage neid kandidaatidena hilisemaks kustutamiseks. Hinnanguid saab vaadata ka NX Studios. Hinnang ei ole kasutatav kaitstud piltide puhul.

Üksikute piltide hindamine

 1. Valige pilt.

  Kuvage või tõstke antud pilt esile.

 2. Kuvage taasesituse valikud.

  Vajutage i nuppu taasesituse valikute kuvamiseks.

  i nupp

 3. Valige Rating (Hinnang).

  Tõstke esile Rating (Hinnang) ja vajutage J.

 4. Valige hinnang.

  Vajutage 4 või 2 hinnangu valimiseks nullist kuni viie tärnini või valige ) antud pildi märkimiseks kandidaadina hilisemaks kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks vajutage J.

Mitmete piltide hindamine

Mitmete piltide hindamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut Rating (Hinnang).

 1. Valige Rating (Hinnang).

  Tõstke taasesitusmenüüs esile Rating (Hinnang) ja vajutage 2.

 2. Hinnake pilte.

  Kasutage piltide esiletõstmiseks mitmikvalijat (jooksvalt esile tõstetud pildi täiskaadris vaatamiseks vajutage ja hoidke all X/T nuppu) ning vajutage ja hoidke seejärel W (Z) nuppu, vajutades 1 või 3 nuppu hinnangu valimiseks nullist kuni viie tärnini või valige ) antud pildi märkimiseks kandidaadina hilisemaks kustutamiseks. Toimingu lõpetamiseks vajutage J.