Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne jaemüüja või Nikoni ametliku esindajaga ühenduse võtmist.

Aku/kuva


Kaamera on sisse lülitatud, kuid ei reageeri: Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni. Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja. Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku või juhul kui kasutate vahelduvvooluadapterit, lahutage ja ühendage see uuesti. Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.


Pildiotsija ei ole fookuses: Reguleerige pildiotsija fookust (0 Dioptri reguleerimise nupp). Kui see probleemi ei lahenda, valige üksikservo automaatne teravustamine (AF-S; 0 Automaatse teravustamise režiim), ühe punkti automaatne teravustamine (0 Automaatse teravustamise ala režiim) ja keskfookuspunkt (0 Fookuspunkti valik) ning kadreerige seejärel mõni kontrastne objekt keskfookuspunktis ja vajutage päästik kaamera teravustamiseks pooleldi alla. Kui kaamera on teravustatud, kasutage dioptri reguleerimise nuppu objekti pildiotsijas selgesse fookusesse seadmiseks. Vajaduse korral võib pildiotsija fookust täiendavalt reguleerida valikuliste parandusläätsedega (0 Muud tarvikud).


Pildiotsija on tume: Sisestage täielikult laaditud aku (0 Laadige aku, Aku tase ja järelejäänud särituste arv).


Kuvad lülituvad välja ilma hoiatamata: Valige pikemad viivitused kohandatud sättes c2 (Standby timer (Ooterežiimi taimer)) või c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus); 0 Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus)).


Juhtpaneeli või pildiotsija kuvad ei reageeri ja on tuhmid: Nende kuvade reaktsiooniaeg ja eredus sõltuvad temperatuurist.


Pildiotsija kuva muutub fookuspunkti esiletõstmisel punaseks: See on normaalne seda tüüpi pildiotsija jaoks ja ei tähenda talitlushäiret.


Pildistamine (kõik režiimid)


Kaameral kulub sisselülitumiseks palju aega: Kustutage faile või kaustu.


Katiku vabastus blokeeritud:


Kaamera reageerib päästikule aeglaselt: Valige Off (Väljas) kohandatud sättes d3 (Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim); 0 Exposure delay mode (Särituse viivitusrežiim)).


Pildistamine ei toimi kaugjuhtimispuldi päästikule vajutamisel:


Pidevas vabastusrežiimis tehakse igal päästikule vajutamisel ainult üks võte: Pidev pildistamine ei ole võimalik sisseehitatud välgu töötamisel (0 Sisseehitatud välk) või HDR (lai dünaamiline vahemik; 0 Lai dünaamiline vahemik (HDR)) kasutamisel.


Fotod ei ole fookuses:


Piiks ei kõla:


Teravustamine ei lukustu päästiku pooleldi alla vajutamisel: Kasutage A AE-L/AF-L nuppu teravustamise lukustamiseks teravustamisrežiimi AF-C valikul või liikuvate objektide pildistamisel AF-A režiimis.


Fookuspunkti ei saa valida:


Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise režiimi: Valitud on käsitsi teravustamine (0 Automaatne teravustamine, Käsitsi teravustamine).


Ei ole võimalik valida automaatse teravustamise ala režiimi: Valitud on käsitsi teravustamine (0 Automaatne teravustamine, Käsitsi teravustamine).


Pildi suurust ei ole võimalik muuta: Suvandis Image quality (Pildikvaliteet) on valitud NEF (RAW) (0 Image Quality (Pildikvaliteet)).


Kaamera on fotode salvestamisel aeglane: Lülitage pika särituse müravähendus välja (0 Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)).


Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti:

 • Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti AF-C valikul automaatse teravustamise režiimiks (0 Automaatse teravustamise režiim) või pideva automaatse servoteravustamise valikul AF-A režiimis kaamera korral. Valige AF-S. Valikute korral peale automaatala automaatne teravustamine automaatse teravustamise ala režiimiks valige keskfookuspunkt (0 Fookuspunkti valik).
 • Kaamera on reaalaja vaates.
 • Off (Väljas) on valitud kohandatud sättes a9 (Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud automaatse teravustamise abi valgusti), 0 Built-in AF-assist illuminator (Sisseehitatud automaatse teravustamise abi valgusti)).
 • Valgusti on automaatselt välja lülitunud. Pideval kasutamisel võib valgusti kuumeneda; laske sel jahtuda.

Fotodele ilmuvad plekid: Puhastage objektiivi eest ja tagant. Probleemi püsimisel puhastage pildiandurit (0 Pildianduri puhastamine).


Piltidel ilmub märgatav varikujutis või helklus: Võite märgata varikujutisi või helklust päikese või muude eredate valgusallikatega võtetes. Neid efekte saab pehmendada kinnitades objektiivi päikesekaitse või tehes fotod eredate valgusallikatega kaadrist piisalt väljas. Võite samuti proovida tehnikaid, nagu objektiivi filtrite eemaldamine või erineva säriaja valimine.


Müra (eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned) fotodel:

 • Eredaid laike, juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid, udusust ja jooni saab vähendada ISO-tundlikkust langetades.
 • Kasutage foto võttemenüü valikut Long exposure NR (Pika säriaja müravähendus) eredate laikude või udususe esinemise piiramiseks säriaegadel üle 1 s tehtud fotodel (0 Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)).
 • Udusus ja eredad laigud võivad näidata, et kaamera sisetemperatuur on tõusnud seoses kõrge ümbritseva temperatuuri või pikkade säritustega või muudel sarnastel põhjustel: lülitage kaamera välja ja laske sel enne pildistamise jätkamist jahtuda.
 • Suure ISO-tundlikkuse korral võivad pildistamisel mõningate valikuliste välklampidega ilmuda jooned; sel juhul valige väiksem väärtus.
 • Suurel ISO-tundlikkusel, sh suurte automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise sätete korral saab juhuslikult paiknevaid eredaid piksleid vähendada, valides High (Kõrge), Normal (Tavaline) või Low (Madal) suvandis High ISO NR (Suure ISO müravähendus) foto või video võttemenüüs (0 High ISO NR (Suure ISO müravähendus), High ISO NR (Suure ISO müravähendus)).
 • Suure ISO-tundlikkuse korral võivad eredad laigud, juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned olla veelgi märgatavamad pikkadel säriaegadel, mitmiksärituste ja kõrge ümbritseva temperatuuriga või aktiveeritud D-Lightinguga tehtud fotode korral, Flat (Tasane) valikul suvandis Set Picture Control (Picture Controli määramine) (0 Picture Controli valimine) või äärmiste väärtuste valikul Picture Controli parameetrite jaoks (0 Picture Controli sätted).
 • Režiimis % võivad juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned olla veelgi märgatavamad nõrgas valgustuses tehtud piltidel.

Värelus või tükeldus videorežiimis: Valige suvand Flicker reduction (Väreluse vähendamine) video võttemenüüs, mis vastab kohaliku vooluvõrgu sagedusele (0 Flicker reduction (Väreluse vähendamine)).


Eredad piirkonnad või ribad reaalaja vaates: Reaalaja vaates kasutati vilkuvat märki, välklampi või muud lühiajalist valgusallikat.


Koos videotega ei salvestata heli: Microphone off (Mikrofon väljas) on valitud suvandis Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus) video võttemenüüs (0 Microphone sensitivity (Mikrofoni tundlikkus)).


Reaalaja vaade lõpeb ootamatult või ei alga: Reaalaja vaade võib automaatselt lõppeda kaamera sisemiste vooluahelate kahjustumise vältimiseks järgmistel juhtudel:

 • Ümbritsev temperatuur on kõrge
 • Kaamerat on pikemat aega kasutatud reaalaja vaates või videote salvestamiseks
 • Kaamerat on pikemat aega kasutatud pidevates vabastusrežiimides

Kui reaalaja vaade ei lülitu sisse nupu a vajutamisel, siis oodake, et sisemised vooluahelad jahtuksid ja proovige seejärel uuesti. Pidage silmas, et kaamera võib puudutamisel tunduda soojana, kuid see ei tähenda tööhäiret.


Reaalaja vaates ilmuvad artefaktid: „müra” (juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või jooned) ja ootamatud värvid võivad ilmuda vaate läbi objektiivi lähemale suumimisel (0 Reaalaja vaate suumitud eelvaade) reaalaja vaates; videote korral mõjutab juhuslikult paiknevate eredate pikslite, udususe ja eredate laikude kogust ja paiknemist kaadri suuruse ja kiiruse valik (0 Kaadri suurus, kaadrikiirus ja video kvaliteet). Juhuslikult paiknevad eredad pikslid, udusus või eredad laigud võivad samuti olla tingitud kaamera sisemiste vooluahelate temperatuuri tõusust reaalaja vaates; väljuge reaalaja vaatest, kui kaamerat ei kasutata.


Menüüpunkti ei ole võimalik valida: Mõningad valikud ei ole kasutatavad kõikides režiimides.


Pildistamine (P, S, A, M)


Katiku vabastus blokeeritud:


Kogu säriaja vahemik ei ole kasutatav: Välklamp on kasutusel. Välklambi sünkroniseerimiskiirust saab valida kohandatud sättes e1 (Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)); ühilduvate välguseadmete kasutamisel valige säriaegade täisvahemikuks 1/320 s (Auto FP) (1/320 s (Automaatne fookustasand)) või 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automaatne fookustasand)) (0 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)).


Ei saa mõõta valge tasakaalu: Objekt on liiga tume või liiga hele (0 Käsitsi eelseadistus).


Pilti ei ole võimalik valida eelseadistatud valge tasakaalu lähtekujutiseks: Pilt ei loodud D7500 abil (0 Valge tasakaalu kopeerimine fotolt).


Valge tasakaalu kahveldus ei ole kasutatav:


Picture Controli efekt erineb pilditi: Auto (Automaatne) valik suvandis Set Picture Control (Picture Controli määramine), suvandi Auto (Automaatne) baasil Picture Controli valik või A (automaatne) valik teravduse, selguse, kontrasti või küllastumise jaoks. Püsivate tulemuste saavutamiseks fotode seerias valige muu säte (0 Picture Controli sätted).


Mõõtmist ei ole võimalik muuta: Toimib automaatse särituse lukustus (0 Automaatse särituse lukk).


Säritusnäidikut ei ole võimalik kasutada: Kaamera on režiimis M. Valige muu režiim.


Müra (punakad alad või muud artefaktid) pikkadel säritustel: Lubage pika särituse müravähendus (0 Long exposure NR (Pika särituse müravähendus)).


Taasesitus


NEF (RAW) pilti ei taasesitata: Foto tehti pildikvaliteediga NEF + JPEG (0 Pildikvaliteet).


Ei saa vaadata teiste kaameratega salvestatud pilte: Teiste kaameramarkidega salvestatud piltide kuvamine ei pruugi korralikult toimida.


Osa fotosid taasesituse ajal ei kuvata: Valige All (Kõik) suvandis Playback folder (Taasesituskaust) (0 Playback Folder (Taasesituskaust)).


Kaamera kuvab teate, et kaustas ei ole pilte: Valige All (Kõik) suvandis Playback folder (Taasesituskaust) (0 Playback Folder (Taasesituskaust)).


„Püsti” (portree) formaadi fotod kuvatakse „laias” (maastik) formaadis:


Pilti ei saa kustutada:


Pilti ei saa retušeerida: Fotot ei saa selle kaameraga edasi redigeerida.


Ei saa valida fotot printimiseks: foto on NEF (RAW) formaadis. Teisaldage fotod arvutisse ja printige NX Studio abil (0 Ühendused). NEF (RAW) fotosid saab salvestada JPEG-formaadis valikuga NEF (RAW) processing (töötlus) (0 NEF (RAW) processing (töötlus)).


Fotot ei kuvata kõrglahutusega videoseadmes: Kontrollige, kas HDMI kaabel (saadaval eraldi) on ühendatud.


Fotosid ei saa arvutisse teisaldada: Operatsioonisüsteem ei ühildu kaamera või teisaldustarkvaraga. Kasutage fotode arvutisse kopeerimiseks kaardilugejat.


NX Studio valik Image Dust Off (Tolmutäppide eemaldus pildilt) ei anna soovitud tulemusi: Pildianduri puhastamine muudab tolmu paiknemist pildianduril. Enne pildianduri puhastamist salvestatud tolmutäppide eemalduse võrdlusandmeid ei saa kasutada fotodega, mis on tehtud pärast pildianduri puhastamist. Pildilt tolmutäppide eemalduse andmeid, mis on salvestatud pärast pildianduri puhastamist, ei saa kasutada fotodega, mis on tehtud enne pildianduri puhastamist.


Arvuti kuvab NEF (RAW) pilte kaamerast erinevalt: kolmandate tootjate tarkvara ei taga Picture Controlide, Aktiivse D-Lightingu ega vinjeti reguleerimise efektide kuvamist. Kasutage NX Studiot (0 Ühendused).


Bluetooth ja Wi-Fi (juhtmevabad võrgud)


Nutiseadmed ei kuva kaamera SSIDi (võrgunime):

 • Veenduge, et Disable (Keelata) on valitud suvandis Airplane mode (Lennukirežiim) kaamera häälestusmenüüs (0 Airplane mode (Lennukirežiim)).
 • Veenduge, et kaamera häälestusmenüü punktis Bluetooth > Network connection (Võrguühendus) on valitud Enable (Lubada).
 • Proovige lülitada nutiseadme Wi-Fi välja ja siis uuesti sisse.

Ei õnnestu ühendada juhtmevabade printeritega ja teiste juhtmevabade seadmetega: Antud kaamera saab ühenduda ainult installitud SnapBridge-rakendusega seadmetega.


Mitmesugust


Salvestamiskuupäev ei ole õige: Kaamera kell ei ole nii täpne kui enamik käe- ja kodukelli. Kontrollige kella regulaarselt täpsemate ajanäitajate järgi ning seadke see vajaduse korral õigeks.


Menüüpunkti ei ole võimalik valida: Mõned valikud ei ole kasutatavad sätete teatud kombinatsioonide puhul või kui mälukaart ei ole sisestatud. Arvestage, et suvand Battery info (Akuteave) ei ole kasutatav, kui kaamera toiteks kasutatakse valikulist toitepistmikku ja vahelduvvooluadapterit.