Täiskaadris taasesitus

Pisipildi taasesitus

Kalendri taasesitus

Täiskaadris taasesitus

Fotode taasesitamiseks vajutage K nuppu. Kõige viimasena tehtud foto kuvatakse ekraanile. Täiendavate piltide vaatamiseks nipsake vasakule või paremale või vajutage 4 või 2; lisateabe vaatamiseks antud foto kohta vajutage 1 või 3 (0 Fototeave).

K nupp

Pisipildi taasesitus

Mitmete piltide vaatamiseks vajutage täiskaadris kuvatud pildi ajal W (Z) nuppu. Kuvatavate piltide arv kasvab W (Z) nupu iga vajutusega 4-st 9-ni ja 72-ni ning väheneb vastavalt iga X nupu vajutusega. Libistage sõrmega üle ekraani üles või alla kerimiseks või kasutage mitmikvalijat piltide esile tõstmiseks.

W (Z) nupp

Kalendri taasesitus

Valitud kuupäeval tehtud piltide vaatamiseks vajutage nuppu W (Z), kui kuvatud on 72 pilti.

W (Z) nupp

Kasutage puuteekraani või mitmikvalijat kuupäevade esile tõstmiseks; valitud kuupäeval tehtud pildid ilmuvad pisipiltide loendis. J või W (Z) vajutamine seab kursori pisipiltide loendile, kus võite mitmikvalijaga valida pilte täiskaadris taasesituseks, taasesitussuumiks (0 Üksikasjalisemalt: Taasesitussuum), kaitsmiseks (0 Fotode kaitsmine kustutamise eest) või kustutamiseks (0 Fotode kustutamine) või vajutada ja hoida X (T) nuppu esiletõstetud pildi täiskaadris vaatamiseks. Vajutage W (Z) nuppu kuupäevade loendisse naasmiseks. 72 kaadriga taasesitusse väljumiseks vajutage kuupäevade loendis asuva kursori korral X (T) nuppu.

Kuupäevade loend

Pisipiltide loend

Pööra portreeformaati

„Püsti” (portreepaigutusega) piltide püstpaigutuses kuvamiseks valige On (Sees) taasesitusmenüü (0 Rotate tall (Pööra portreeformaati)) suvandis Rotate tall (Pööra portreeformaati).

Pildi ülevaatus

On (Sees) valikul suvandis Image review (Pildi ülevaatus) taasesitusmenüüs (0 Image review (Pildi ülevaatus)) kuvatakse fotod pärast pildistamist automaatselt ekraanile (kuna kaamera on juba õiges asendis, ei pöörata pilte ülevaatusel automaatselt). Pidevates vabastusrežiimides algab kuvamine pärast pildistamise lõppu jooksva seeria esimese fotoga.

Puuteekraani kasutamine

Taasesituse ajal saab puuteekraani kasutada järgmisteks toiminguteks:


Teiste piltide vaatamine

Teiste piltide vaatamiseks nipsake vasakule või paremale.


Kiiresti teiste piltide juurde kerimine

Täiskaadris vaates puudutage kuva allserva kaadri ettenihke riba kuvamiseks ning libistage siis sõrmega vasakule või paremale kiiresti teiste piltide juurde kerimiseks.

Kaadri ettenihke riba


Lähemale suumimine (ainult fotod)

Kasutage venitamise ja pigistamise liigutusi lähemale ja kaugemale suumimiseks ning libistamist kerimiseks (0 Üksikasjalisemalt: Taasesitussuum). Puudutage kiiresti kaks korda järjest ekraani täiskaadris taasesituses lähemale suumimiseks või suumi tühistamiseks.


Pisipiltide vaatamine

Kasutage täiskaadris taasesituses pitsitusliigutust pisipiltide vaatesse (0 Pisipildi taasesitus) „kaugemale suumimiseks”. Kasutage venitamist ja pigistamist kuvatavate piltide arvu 4, 9 või 72 kaadrit valimiseks.


Videote vaatamine

Puudutage ekraanijuhikut video taasesituse alustamiseks (videod on tähistatud ikooniga 1). Puudutage ekraani peatamiseks või jätkamiseks või puudutage 6 väljumiseks täiskaadris taasesitusse (arvestage, et mõned ikoonid video taasesituse kuval ei reageeri puuteekraani liigutustele).

Juhik

i nupp

i nupu vajutamisel täiskaadris või pisipildi taasesituses kuvatakse allpool loetletud valikud. Kasutage valimiseks puuteekraani või mitmikvalijat ja J nuppu.

  • Rating (Hinnang): Jooksva pildi hindamine (0 Üksikute piltide hindamine).
  • Select to send to smart device/deselect (Valida nutiseadmesse saatmiseks/tühistada valik, ainult fotod): Fotode valimine nutiseadmesse üleslaadimiseks.
  • Retouch (Retušeerimine, ainult fotod): Retušeerimismenüü valikute kasutamine (0 N Retušeerimismenüü: Retušeeritud koopiate loomine) jooksvast fotost retušeeritud koopiate loomiseks.
  • Volume control (Helitugevuse kontroll, ainult videod): Taasesituse helitugevuse reguleerimine videote jaoks.
  • Edit movie (Video redigeerimine, ainult videod): Videote redigeerimine video redigeerimismenüü suvandite abil (0 Videote trimmimine). Video taasesituse peatamisel saab videoid samuti redigeerida i nuppu vajutades.
  • Choose folder (Kausta valik): Kausta valik taasesituseks. Tõstke kaust esile ja vajutage J esiletõstetud kaustas asuvate piltide vaatamiseks.

i nupp

i-nupu menüüst väljumiseks ja taasesitusse naasmiseks vajutage i nuppu uuesti.