Jooksva foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu. Mitme valitud foto, kõikide valitud kuupäeval tehtud fotode või kõikide fotode antud taasesituskaustas kustutamiseks kasutage taasesitusmenüü valikut Delete (Kustuta). Kustutatud fotosid ei ole võimalik taastada. Pidage silmas, et kaitstud või varjatud pilte ei ole võimalik kustutada.

Taasesituse ajal

Jooksva foto kustutamiseks vajutage nuppu O (Q).

 1. Vajutage O (Q) nuppu.

  Kuvatakse kinnitusdialoog.

  O (Q) nupp

 2. Vajutage O (Q) nuppu uuesti.

  Foto kustutamiseks vajutage O (Q) nuppu. Väljumiseks ilma fotot kustutamata vajutage nuppu K.

  O (Q) nupp

Kalendri taasesitus

Kalendri taasesituse ajal võite kustutada kõik fotod, mis on tehtud valitud kuupäeval, tõstes kuupäeva kuupäevaloendis esile ja vajutades O (Q) nuppu (0 Kalendri taasesitus).

Vaadake lisaks

Pärast antud pildi kustutamist kuvatava pildi valiku kohta vt K > After delete (Pärast kustutamist) (0 After delete (Pärast kustutamist)).

Taasesitusmenüü

Taasesitusmenüü punkt Delete (Kustuta) võimaldab järgmisi valikuid. Pidage silmas, et olenevalt piltide arvust võib kustutamine nõuda teatavat aega.

Selected (Valitud): Valitud fotode kustutamine

 1. Valige pildid.

  Kasutage pildi esiletõstmiseks mitmikvalijat ja vajutage W (Z) nuppu valimiseks või valiku tühistamiseks. Valitud pildid märgitakse ikooniga O (esiletõstetud pildi täisekraanil vaatamiseks vajutage ja hoidke X/T nuppu). Korrake soovi järgi täiendavate piltide valikuks.

  W (Z) nupp

 2. Toimingu lõpetamiseks vajutage J.

  Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes (Jah) ja vajutage J.

Select Date (Kuupäeva valik): Valitud kuupäeval tehtud fotode kustutamine

 1. Valige kuupäevad.

  Tõstke kuupäev esile ja vajutage 2 kõikide esiletõstetud kuupäeval tehtud piltide valimiseks. Valitud pildid märgitakse ikooniga M. Korrake soovi kohaselt täiendavate kuupäevade valikuks; antud kuupäeva valiku tühistamiseks tõstke see esile ja vajutage 2.

 2. Toimingu lõpetamiseks vajutage J.

  Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes (Jah) ja vajutage J.