Retušeerimismenüü kuvamiseks vajutage G ja valige vahekaart N (retušeerimismenüü).

G nupp

Retušeerimismenüü suvandeid kasutatakse trimmitud või retušeeritud koopiate loomiseks olemasolevatest piltidest. Retušeerimismenüü kuvatakse ainult kaamerasse sisestatud fotosid sisaldava mälukaardi korral.

Saab valida ainult G nuppu vajutades ja vahekaarti N valides.

Kasutatav ainult retušeerimismenüü kuvamisel, vajutades i ja valides Retouch (Retušeerimine) täiskaadris taasesituses kuvatud retušeeritud koopia või originaali ajal.

Retušeeritud koopiate loomine

Retušeeritud koopia loomiseks toimige järgmiselt:

 1. Valige kirje retušeerimismenüüs.

  Vajutage 1 või 3 kirje esiletõstmiseks ja 2 selle valimiseks.

 2. Valige pilt.

  Tõstke pilt esile ja vajutage J. Esiletõstetud pildi vaatamiseks täisekraanil vajutage ja hoidke all nuppu X (T).

  Retušeerimine

  Pildikvaliteedi sättega NEF + JPEG salvestatud piltide puhul retušeeritakse ainult NEF (RAW) pilte. Kaamera ei pruugi kuvada ega retušeerida teiste seadmetega loodud pilte.

 3. Valige retušeerimissuvandid.

  Täpsemalt vt valitud kirjele vastavast lõigust. Väljumiseks retušeeritud koopiat loomata vajutage G.

  Ekraani väljalülituse viivitus

  Ekraan lülitub välja ja toiming tühistatakse tegevuse puudumisel teatava lühikese aja jooksul. Kõik salvestamata muudatused lähevad kaduma. Ekraani sisselülitatuse aja pikendamiseks valige pikem menüü kuvamise aeg kohandatud sättes c4 (Monitor off delay (Ekraani väljalülituse viivitus), 0 c4: Monitor off Delay (Ekraani väljalülituse viivitus)).

 4. Looge retušeeritud koopia.

  Vajutage J retušeeritud koopia loomiseks. Retušeeritud koopiad märgitakse ikooniga Z.

Jooksva pildi retušeerimine

Jooksvast pildist retušeeritud koopia loomiseks vajutage i ja valige Retouch (Retušeerimine).

Koopiate retušeerimine

Enamikku valikuid saab rakendada teisi retušeerimisvalikuid kasutades loodud koopiatele, kuid (peale Image overlay (Pildi ülekate) ja Edit movie (Video redigeerimine) > Choose start/end point (Algus-/lõpp-punkti valik)) iga valikut saab rakendada vaid ühekordselt (pidage silmas, et mitmekordne redigeerimine võib põhjustada detailide kadu). Antud pildi jaoks mittekohalduvad valikud on varjutatud ja neid ei saa kasutada.

Pildi kvaliteet ja suurus

Peale valikutega Trim (Trimmimine) ja Resize (Suuruse muutmine) loodud koopiate on JPEG-piltidest loodud koopiad originaaliga sama suurusega, NEF (RAW) fotodest loodud koopiad salvestatakse aga suurte peen-kvalitediga JPEG-piltidena.