On (Sees) valikul foto võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) reguleeritakse ISO-tundlikkust automaatselt, kui kasutaja valitud väärtus ei võimalda saavutada optimaalset säritust (ISO-tundlikkust reguleeritakse välgu kasutamisel vastavalt vajadusele).

 1. Valige Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine).

  Valige foto võttemenüüs ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted), tõstke esile Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) ja vajutage 2.

 2. Valige On (Sees).

  Tõstke esile On (Sees) ja vajutage J (Off (Väljas) valikul jääb ISO-tundlikkus fikseerituks kasutaja valitud väärtusele).

 3. Reguleerige sätted.

  Automaatse ISO-tundlikkuse maksimaalse väärtuse saab valida suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) (minimaalne väärtus automaatseks ISO juhtimiseks seatakse automaatselt kui ISO 100; arvestage, et kui kasutaja valitud ISO-tundlikkus on suurem suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) valitust, kasutatakse kasutaja valitud väärtust). Režiimides P ja A toimub tundlikkuse reguleerimine ainult siis, kui suvandis Minimum shutter speed (Maksimaalne säriaeg) valitud säriaeg võib põhjustada alasäritust (1/4 000–30 s või Auto (Automaatne); režiimides S ja M reguleeritakse ISO-tundlikkust optimaalse särituse saavutamiseks kasutaja valitud säriajal). Valiku Auto (Automaatne) korral valib kaamera maksimaalse säriaja vastavalt objektiivi fookuskaugusele; lühikesed säriajad võimaldavad vähendada hägusust kiiresti liikuvate objektide pildistamisel. Seadistamise lõpetamisel vajutage väljumiseks J.

  Maksimaalse ISO-tundlikkuse valimiseks sisseehitatud välgu või valikulise välklambiga tehtud fotode jaoks kasutage suvandit Maximum sensitivity with M (Maksimaalne tundlikkus välguga). Valik Same as without flash (Sama, mis ilma välguta) seab maksimaalse ISO-tundlikkuse jooksvalt suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) valitud väärtusele.

On (Sees) valikul kuvatakse tekst ISO AUTO. Tundlikkuse muutmisel erinevaks kasutaja valitud väärtustest hakkavad need näidikud vilkuma ja juhtpaneelile kuvatakse muudetud väärtus.

Reaalaja vaade

Reaalaja vaates kuvatakse automaatse ISO-tundikkuse juhtimise näidik ekraanile.

Maksimaalne säriaeg

Automaatset säriaja valikut saab peenhäälestada, tõstes esile valiku Auto (Automaatne) ja vajutades 2: näiteks tavaliselt automaatselt valitavatest väärtustest lühemaid väärtusi saab kasutada telefoto objektiividega hägususe vähendamiseks. Pidage siiski silmas, et valik Auto (Automaatne) töötab ainult CPU-objektiividega. Kui suvandis Maximum sensitivity (Maksimaalne tundlikkus) valitud ISO-tundlikkus ei võimalda optimaalse särituse saavutamist, võib säriaeg pikeneda üle valitud maksimumi.

Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine

Välklambi kasutamisel seatakse maksimaalne säriaeg suvandis Minimum shutter speed (Maksimaalne säriaeg) valitud väärtusele, v.a juhul, kui see väärtus on lühem kohandatud sättest e1 (Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus), 0 Flash sync speed (Välklambi sünkroniseerimiskiirus)) või pikem kohandatud sättest e2 (Flash shutter speed (Välklambi säriaeg), 0 Flash shutter speed (Välklambi säriaeg)), mis juhul kasutatakse selle asemel kohandatud sättes e2 valitud väärtust. Pidage silmas, et ISO-tundlikkust võidakse automaatselt suurendada, kui automaatse ISO-tundlikkuse juhtimist kasutatakse koos aeglase sünkroniseerimise välgurežiimidega (kasutatavad sisseehitatud välgu ja ühilduvate valikuliste valklampidega), mis võivad takistada kaameral pikkade säriaegade valimist.

Automaatse ISO-tundlikkuse juhtimise lubamine ja keelamine

Automaatse ISO-tundlikkuse sisse või välja lülitamiseks vajutage S (Q) nuppu ja pöörake alamkäsuvaliku nuppu. Kui automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine on sisse lülitatud, kuvatakse tekst ISO AUTO.