Fotode valimiseks nutiseadmesse üleslaadimiseks järgige alltoodud samme. Videoid ei ole võimalik üleslaadimiseks valida.

Üksikute fotode valimine

 1. Valige foto.

  Kuvage foto või tõstke see esile pisipiltide loendis pisipildi taasesituses.

 2. Kuvage taasesituse valikud.

  Vajutage i nuppu taasesituse valikute kuvamiseks.

  i nupp

 3. Valige Select to send to smart device/deselect (Valida nutiseadmesse saatmiseks/tühistada valik).

  Tõstke esile Select to send to smart device/deselect (Valida nutiseadmesse saatmiseks/tühistada valik) ja vajutage J. Üleslaadimiseks valitud pildid tähistatakse ikooniga W; valiku tühistamiseks kuvage või tõstke pilt esile ning korrake samme 2 ja 3.

Mitmete fotode valimine

Mitme foto üleslaadimisoleku muutmiseks järgige alltoodud samme.

 1. Valige Select image(s) (Pildi/piltide valik).

  Valige taasesitusmenüüs Select to send to smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks), tõstke esile Select image(s) (Pildi/piltide valik) ja vajutage 2.

 2. Valige fotod.

  Tõstke fotod mitmikvalijaga esile ja vajutage W (Z) nuppu valimiseks või valiku tühistamiseks (esiletõstetud pildi täisekraanil vaatamiseks vajutage ja hoidke X/T nuppu). Valitud fotod märgitakse ikooniga W.

 3. Vajutage J.

  Toimingu lõpetamiseks vajutage J.

Kõikide fotode valiku tühistamine

Kõikide fotode valiku tühistamiseks valige taasesitusmenüüs Select to send to smart device (Valida nutiseadmesse saatmiseks), tõstke esile Deselect all (Tühista kõik) ja vajutage J. Kuvatakse kinnitusdialoog; tõstke esile Yes (Jah) ja vajutage J üleslaadimise märgistuse eemaldamiseks kõikidelt fotodelt mälukaardil.