Särikompensatsiooni kasutatakse särituse muutmiseks erinevaks kaamera soovitatud väärtusest piltide eredamaks või tumedamaks muutmiseks. See on kõige tõhusam kasutamisel koos keskelekaalutud või laotuspunktide mõõtmisega (0 Mõõtmine). Valige väärtus vahemikust –5 EV (alasäritus) kuni +5 EV (ülesäritus) sammuga 1/3 EV. Üldiselt muudavad positiivsed väärtused objekti eredamaks ja negatiivsed väärtused tumedamaks.

–1 EV

Särikompensatsioon puudub

+1 EV

Särikompensatsiooni väärtuse valimiseks vajutage E nuppu ja pöörake põhikäsuvaliku nuppu kuni soovitud väärtuse kuvamiseni.

E nupp

Põhikäsuvaliku nupp

±0 EV
(E nupp vajutatud)

–0,3 (–1/3) EV

+2,0 EV

Väärtuste korral peale ±0,0 vilgub 0 säritusnäidikute keskel (v.a režiim M) ning ikoon E kuvatakse juhtpaneelile ja pildiotsijasse pärast E nupu vabastamist. Särikompensatsiooni jooksvat väärtust saab kontrollida säritusnäidiku abil, vajutades nuppu E.

Normaalsärituse taastamiseks seadke särikompensatsioon väärtusele ±0. V.a režiimides SCENE ja EFFECTS, särikompensatsiooni ei lähtestata kaamera välja lülitamisel (režiimides SCENE ja EFFECTS lähtestatakse särikompensatsioon mõne teise režiimi valimisel või kaamera välja lülitamisel).

Režiim M

Režiimis M mõjutab särikompensatsioon ainult säritusnäidikut; säriaeg ja ava ei muutu.

Välklambiga pildistamine

Välgu kasutamisel mõjutab särikompensatsioon nii välgu taset kui ka säritust, muutes nii põhiobjekti kui ka tausta eredust. Kohandatud sätet e3 (Exposure comp. for flash (Välgu särikompensatsioon), 0 Exposure comp. for flash (Välklambi särikompensatsioon)) saab kasutada särikompensatsiooni mõju kitsendamiseks ainult taustale.

Vaadake lisaks

Teavet teemade kohta: