Selles jaotises kirjeldatakse mõningaid SnapBridge-rakenduse kasutamisel tekkida võivaid olukordi.

„Unable to connect.” (Ei suuda ühendust luua.)

Kui kaamera kuvab sõnumi, et see ei suutnud ühendust luua, vajutage J ja naaske sammule 3 jaotises Sidumine ja ühendamine. Sidumise tühistamiseks vajutage G nuppu.

Sidumisprobleemid

Kaamera ühendamisel probleemide tekkimisel proovige alljärgnevat:

  • SnapBridge-rakendusest väljumine ja selle taaskäivitamine. Väljuge SnapBridge-rakendusest ja veenduge, et see ei jäänud taustal töötama. Rakenduse uuesti käivitamiseks puudutage selle ikooni ja korrake seejärel punkti „Sidumine ja ühendamine” sammust 1.
  • iOS-ilt kaamera „unustamise” nõudmine (ainult iOS). Sidumise ebaõnnestumisel iOS-seadmel võib seade ikkagi kaamera nime mäletada ning sel juhul tuleb teil iOS-ilt nõuda kaamera „unustamist”, nii nagu allpool näidatud.

Piltide allalaadimine

Kui allalaadimine toimub aeglaselt või muude probleemide korral piltide nutiseadmesse allalaadimisel lõpetage side ja proovige seadmeid uuesti siduda.

  1. Nutiseade: Avage SnapBridge-rakenduses vahekaart , puudutage > Forget camera (Unusta kaamera) > D7500 ning puudutage Yes (Jah) vastuseks vastavale viibale side lõpetamiseks.

    iOS-i kasutajatel tuleb seejärel nõuda iOS-ilt kaamera „unustamist”, nii nagu allpool näidatud.

  2. Kaamera: Valige kaamera häälestusmenüüs Connect to smart device (Nutiseadmega ühendamine), tõstke esile Start (Alusta), vajutage J ning järgige kaamera nutiseadmega sidumiseks juhiseid sammust 2 Sidumine ja ühendamine.