Seda funktsiooni kasutatakse välklambi väljundi lukustamiseks, mis võimaldab fotosid ümber komponeerida ilma välgutaset muutmata ning tagab välklambi väljundi vastavuse objektile ka siis, kui objekt ei asu kaadri keskel. Välklambi väljundit reguleeritakse automaatselt vastavalt ISO-tundlikkuse ja ava mis tahes muutustele.

FV-lukustuse kasutamiseks toimige järgmiselt:

 1. Määrake FV-lukustus ühele kaamera juhtnupule.

  Määrake funktsioon FV lock (FV-lukustus) ühele juhtnuppudest kohandatud sättes f1 (Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine), 0 Custom control assignment (Kohandatud juhtnupu määramine)).

 2. Valige TTL-välklambi juhtimine.

  Valige TTL foto võttemenüü suvandis Flash control (Välklambi juhtimine) > Flash control mode (built-in) (Välklambi juhtimise režiim (sisseehitatud)).

 3. Tõstke välklamp üles.

  Režiimides P, S, A, M ja 0 vajutage välgu tõstmiseks M (Y) nuppu. Režiimides i, k, p, n, o, s, w, f, d, e ja ' kerkib välklamp automaatselt vastavalt vajadusele.

  M (Y) nupp

 4. Teravustage.

  Paigutage objekt kaadri keskele ja vajutage päästik teravustamiseks pooleldi alla.

 5. Lukustage välgutase.

  Veenduge, et välklambi valmisoleku näidik (M) on kuvatud ja vajutage sammus 1 valitud juhtnuppu. Välklamp saadab sobiva välgutaseme määramiseks monitooritud eelvälgu. Välklambi väljund lukustatakse sellele tasemele ning kuvale ilmub FV-lukustuse ikoon (e).

 6. Komponeerige foto uuesti.

 7. Tehke foto.

  Vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla. Soovi korral võib ilma FV-lukustust vabastamata teha täiendavaid pilte.

 8. Vabastage FV-lukustus.

  FV-lukustuse vabastamiseks vajutage sammus 1 valitud juhtnuppu. Veenduge, et FV-lukustuse ikoon (e) on kadunud.

Mõõtmine

Sisseehitatud välgu kasutamisel ilma välise välguseadmeta on FV-lukustuse mõõtmisala piiratud 4 mm ringiga kaadri keskel. Sisseehitatud välgu kasutamisel kaugvälguseadmeid juhtiva peavälguna mõõdab kaamera kogu kaadrit.