Kaamera menüüd võimaldavad juurdepääsu enamikele võtte-, taasesitus- ja häälestussuvanditele. Menüüde vaatamiseks vajutage G nuppu.

G nupp

1 Vahekaardid
2

Menüüvalikud

Jooksva menüü valikud.

3 Jooksvad sätted tähistatakse ikoonidega.
4 Liugur näitab positsiooni jooksvas menüüs.
5 Abi ikoon (0 d (Abi) ikoon)

Vahekaardid

Valige järgmiste menüüde hulgast:

Kaamera menüüde kasutamine

Menüüjuhikud

Te võite menüüdes navigeerimiseks kasutada puuteekraani või mitmikvalijat ja J nuppu.

 • 1: Viia kursor üles
 • 3: Viia kursor alla
 • 4: Tühistamine ja naasmine eelmisesse menüüsse
 • 2: Valida esiletõstetud kirje või kuvada alammenüü
 • J nupp: valida esiletõstetud kirje

d (Abi) ikoon

Ikooni d kuvamisel ekraani alumises vasakus nurgas saab jooksvalt valitud suvandi või menüü kirjelduse kuvada L (U) nuppu vajutades. Läbi kuva kerimiseks vajutage 1 või 3. Menüüdesse naasmiseks vajutage uuesti L (U).

L (U) nupp

Menüüdes navigeerimine

Menüüdes navigeerimiseks järgige allkirjeldatud samme.

 1. Kuvage menüüd.

  Vajutage G nuppu menüüde kuvamiseks.

  G nupp

 2. Tõstke esile jooksva menüü ikoon.

  Tõstke esile jooksva menüü ikoon, vajutades 4.

 3. Valige menüü.

  Vajutage 1 või 3 soovitud menüü valimiseks.

 4. Viige kursor valitud menüüle.

  Kursori valitud menüüle viimiseks vajutage 2.

 5. Tõstke menüükirje esile.

  Menüükirje esiletõstmiseks vajutage 1 või 3.

 6. Kuvage valikud.

  Vajutage 2 valitud menüükirje valikute kuvamiseks.

 7. Tõstke valik esile.

  Valiku esiletõstmiseks vajutage 1 või 3.

 8. Valige esiletõstetud kirje.

  Vajutage J esiletõstetud kirje valimiseks. Väljumiseks ilma valikut tegemata vajutage nuppu G.

Pidage silmas alljärgnevat:

 • Hallina kuvatud menüükirjed ei ole hetkel kasutatavad.
 • Nupu 2 vajutamisel on üldjuhul sama toime nagu nupu J vajutamisel, siiski saab mõningatel juhtudel valiku teha ainult nupuga J.
 • Menüüdest väljumiseks ja võtterežiimi naasmiseks vajutage päästik pooleldi alla.

Puuteekraani kasutamine

Menüüdes navigeerimiseks võib samuti kasutada järgmisi puuteekraani toiminguid.


Kerimine

Kerimiseks libistage üles- või allapoole.


Menüü valimine

Menüü valimiseks puudutage vastavat menüü ikooni.


Suvandite valimine/sätete reguleerimine

Puudutage menüükirjeid suvandite kuvamiseks ja puudutage ikoone või liugureid nende muutmiseks. Väljumiseks ilma sätteid muutmata puudutage 6.